Showing 62 Result(s)

KBSA Osuđuje Napad na NTV Hayat i Web Magazin Bošnjaci.net

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) osuđuje i protestira protiv napada na NTV Hayat i web magazin Bošnjaci.net. KBSA smatra da su ti zločinački napadi na NTV Hayat i web magazin Bošnjaci.net planski i direktno upereni protiv Bošnjaka. Time se po svaku cijenu želi spriječiti sloboda …

Pismo KBSA Članovima Europskog Parlamenta

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike; krovna organizacija koja zastupa interese 350.000 Bošnjaka je uputila pismo članovima Europskog parlamenta, izražavajuci zabrinutost zbog upornog izbjegavanja crnogorske vlade da se suoči sa svojom historijom kršenja ljudskih prava.

Saopćenje Koordinacije KBSA Grand Rapids, Michigan

Jedan od zadataka koji je Koordinacija Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike Grand Rapids zacrtala za dolazeću godinu je bolje povezivanje sa i jačanje promocije u američkoj javnosti. „Korak naprijed,” kaže Koordinacija KBSA iz Grand Rapids-a, MI koja šalje radosnu vijest da je predsjednik Koordinacije mr. Kemal …

Facebook Hate Group Glorifies Srebrenica Genocide

Approximately 19,000 people have joined a group on the Facebook social networking website demanding removal of a Serbian hate group that glorifies the 1995 Srebrenica genocide. Srebrenica genocide claimed lives of 8,000 to 10,000 Bosniaks Muslims, including ethnic cleansing of more than 20,000 civilians.

KBSA Osuđuje Paljenje Džamije i Napade na Bošnjake u RS

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), krovna organizacija koja zastupa Bošnjake koji žive u SAD i Kanadi najoštrije osuđuje današnji napad na džamiju u  Fazlagića Kuli blizu Gackog tokom najvažnijeg svetog praznika Bošnjaka, Kurban-bajrama.  Ovo nije slučajan i izoliran incident.

CNAB Condemns Burning of Mosque in Fazlagica Kula

The Congress of North American Bosniaks (CBNA), an umbrella organization representing Bosniaks living in the United States and Canada strongly condemns the today’s attack against Bosniaks’ mosque in Fazlagica Kula near Gacko municipality during the most sacred holiday for Bosniaks, Eid Al-Adha.

Photos: Serbian Authorities Torture Bosniaks Muslims in Sanjak

(VIEWER DISCRETION ADVISED) Sanjak (Bosnian: Sandžak) is a region divided between Serbia and Montenegro, mainly populated by Bosniaks Muslims. During 1990s, it was a place of brutal killings, torture and ethnic cleansing of the Bosniak population perpetrated by the oppressive Serbian regime. Hundreds of Bosniak …