Saopćenje Koordinacije KBSA Grand Rapids, Michigan

Jedan od zadataka koji je Koordinacija Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike Grand Rapids zacrtala za dolazeću godinu je bolje povezivanje sa i jačanje promocije u američkoj javnosti. „Korak naprijed,” kaže Koordinacija KBSA iz Grand Rapids-a, MI koja šalje radosnu vijest da je predsjednik Koordinacije mr. Kemal Hamulic imenovan za člana Komisije za međuljudske odnose (Community Relations Commission) od strane gradonačelnika Grand Rapidsa, časnog Džordža Hartvela (George Heartwell).

Prvi puta ja ova pozicija pripala Bošnjaku i predstavlja jedan u nizu koraka jačanja bošnjačkog uticaja i prisutnosti u američkom političkom životu. Dugoročno, ovakvi potezi mogu samo pomoći boljem zastupanju naše dijaspore u SAD.

Koordinacija KBSA GR