Facebook
Twitter
YouTube
LINKEDIN

2008

No Image

Kampanja KBSA za Slanje Protesnih Pisama u Vezi dr. Darka Trifunovića

POŠTOVANI GRAĐANI BOSNE I HERCEGOVINE U MATICI I DIJASPORI Na inicijativu Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, Bošnjaci.net, grupe intelektulaca te Srebrenica Genocide Blog, NTV Hayata, Avaza, Saveza Hrvata Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama, Udruženja Žena…