Showing 62 Result(s)

Kampanja KBSA za Slanje Protesnih Pisama u Vezi dr. Darka Trifunovića

POŠTOVANI GRAĐANI BOSNE I HERCEGOVINE U MATICI I DIJASPORI Na inicijativu Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, Bošnjaci.net, grupe intelektulaca te Srebrenica Genocide Blog, NTV Hayata, Avaza, Saveza Hrvata Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama, Udruženja Žena žrtva rata, Udruženja Žena Srebrenice, Majke enklave Srebrenica i Žepa …