Presuda četničkom vojvodi Vojislavu Šešelju

seselj ictyU ime američkih i kanadskih Bošnjaka, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike {KBSA} smatra da je prvostepena presuda Pretresnog vijeća Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju {MKSJ} četničkom vojvodi Vojislavu Šešelju potpuno u suprotnosti sa normama međunarodnog humanitarnog prava i sa raspoloživim relevantnim dokazima.

Kako bi oslobodili Šešelja, većina sudija je zanemarila sva pravila međunarodnog humanitarnog prava koja su postojala prije stvaranja suda, kao i sve primjenjive zakone utvrđene nakon osnivanja suda.

Postoji relevantni dokazi da je postojao udruženi zločinački poduhvat na čelu sa srbijanskim predsjednikom Slobodanom Miloševićem, sa ciljem progona svih nesrba iz teritorija koji su trebali činiti veliku Srbiju. Radi se o zločinačkom, a ne političkom poduhvatu koji je agresivno-genocidnom praksom, upotrebom najstrašnijih zločina, trebao produkovati veliku Srbiju na račun Hrvatske i BiH. Šešelj je svojim zločinačkim, huškačkim govorima poticao na zločine agresije i genocida. Postoje dokazi za njegovu ulogu kao pomagača srpskim dobrovoljačkim, četničkim jedinicama i zločinima koje su počinili u Hrvatskoj i BiH, kao i video dokazi obilaska četničkih, agresorskih položaja oko Sarajeva, sa sadašnjim predsjednikom vlade Srbije, Vučićem i predsjednikom Srbije Nikolićem.

Američki i kanadski Bošnjaci kao žrtve agresije i genocida u BiH smatraju da je neupitno kod Šešelja postojala zločinačka agresivno genocidna namjera, ispoljavana konstantno, neposredno prije agresije Srbije na BiH i Hrvatsku, tokom agresije kao i poslije agresije i genocida. Genocidna namjera kod Seselja još uvijek traje i nikada nije ni prestala, što se skoro svakodnevno vidi po njegovim javnim istupima, kao retorici i djelima njegovih sljedbenika, koji siju mržnju i svakodnevno pozivaju na ponovna klanja nesrpskog stanovništva.

Izražavajući žaljenje što Pretresno vijeće MKSJ nije osudilo Šešelja i pored niza dokaza koji upućuju na njegovu direktnu odgovornost za raspirivanje međunacionalnih tenzija i poticanje na činjenje zločina agresije i genocida koji su se kasnije de facto i desili u ime politike koju je Šešelj zastupao, očekujemo da će Žalbeno vijeće MKSJ ispraviti krucijalne greške, propuste i nedostatke pogrešnog tumačenja svih relevantnih dokaza i činjenica i tako vratiti istinu i pravdu, i minimalnu satisfakciju žrtvama agresije i genocida u BiH.

Ukoliko Žalbeno vijeće MKSJ ne ispravi greške ova presuda će još više zakomplikovati međunacionalne i međudržavne odnose, zaustaviti započete procese pomirenja i situaciju još više približiti onakvoj kakva je bila početkom devedesetih. To će posebno ojačati nacionaliste i dodatno oslabiti ono što je alternativa nacionalizmu – iskreno pomirenje, ekonomski prosperitet i put u euro-atlantske integracije.