Video: Opsada Sarajeva u dvije minute

news_2011_decembar_sarajevo_nova_781395467U aprilu 1992. godine počela je najduža vojna opsada jednog glavnog grada u modernoj historiji. Opsadu Sarajeva uspostavio je 4. korpus bivše Jugoslovenske narodne armije, preimenovan 14. maja u Sarajevsko-romanijski korpus Vojske Srpske Republike BiH. Imao je 45.000 vojnika i snažnu vatrenu moć. Mogao je ispaliti 157 tona čelika u minuti.

Borbe su utihnule 14. decembra 1995. godine, kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum.
Opsada Sarajeva je okončana 29. februara 1996. godine.
Današnje Sarajevo još nosi ožiljke opsade i poruku da se nikome i nikad ne ponovi.

Izvor: Al Jazeera