Otvoreno pismo upućeno članu Kanadskog parlamenta Brian Masse

MP Brian Masse MP Borys Wrzesnewskyj

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike uputio je otvoreno pismo podrške i zahvale članu Kanadskog parlamenta Brian Masse koji je uputio Rezoluciju o genocidu u Srebrenici koja je jednoglasno usvojena u Kanadskom parlamentu.
Zahvaljujući ovoj Rezoluciji omogučeno je postavljanje stalne muzejske postave o genocidu u Srebrenici i BiH u novo otvorenom Nacionalnom kanadskom muzeju za ljudska prava.U otvorenom pismu KBSA koje je potpisao predsjednik  Hamdija Čustović izražava se zahvalnost Brian Masse na predstavljanju kanadske bošnjačke zajednice na otvranju muzeja, te pozdravljaju se  njegovi napori za mir, istinu i pravdu u svijetu, posebno u BiH.

“Pišemo Vam u ime Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), krovne organizacija koja predstavlja Bošnjake u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, od kojih su mnogi preživjeli genocid i  bile žrtve etničkog čišćenja  u vrijeme  agresije na Republika Bosna i Hercegovina 1992-1995. Kao organizacija čija je osnovna misija  očuvanje istine o genocidu i  promocija  mira i pravde  u Bosni  i Hercegovini, želimo Vam dati našu punu podršku i zahvaliti Vam se  na upućivanje  Rezolucija o genocidu u Srebrenici na usvajanje u Kanadski parlament, na predstavljanju Kanadske bošnjačke zajednice na otvranju Nacionalnog kanadskog muzeja za ljudska prava i na kraju na pismu upučenom profesoru Emiru Ramiću, direktoru Instituta za istraživanje genocida, Kanada u kome ste između ostalog napisali: “Poštovani Emir Ramić danas ste nam nedostajali. Ali ste bili u našim mislima. Vi ste napravili velike promjene. Rezolucija o genocdu u Srebrenici je stvorila uslove da se danas postavi stalna muzejska izložba koja će sada biti tačka fokusa edukacije o nepravdi u Srebrenici i primjer kako naša zemlja odnosi prema toj nepravdi. Hvala vam.”