Prijedorcid trijumf zla

Koncentracijski Kamp Trnopolje u PrijedoruSa komemorativne akademije u Kanadi povodom 22 godine od početka genocida u Prijedoru i povodom prve kolektivne dženaze i sahrane žrtava stradalih u prijedorskom genocidu Institut za istraživanje genocida Kanada i kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike poručuju: želimo da svijet zna istinu o genocidu u Prijedoru, želimo pravdu za žrtve genocida.

Prijedorcid – sastavni dio agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, a ne njegova posljedica

Prijedorcid – pokušaj ubistva grada Prijedora i njegovih građana u ime zločinačkog udruženog poduhvata srpskog imperijalizma za stvaranje „Velike Srbije”

Prijedorcid – imaju velik dug prema istini i pravdi, prema žrtvama

Plemeniti bošnjački narod ima namjeru, do posljednjeg Bošnjaka, braniti jedinstvenu državu i ideju Bosnu i Hercegovinu. Istina o genocidu u Prijedoru se ovoga puta neće zaboraviti.

Genocid je sastavni dio agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, a ne njegova posljedica

U agresivnom ratu protiv Bosne i Hercegovine genocid je imao ključnu ulogu u planovima za stvaranje Velike Srbije i Velike Hrvatske, genocid je predstavljao sastavni dio cilja toga rata, a ne njegova posljedica. Obrasci ponašanja zločinaca, način na koji  su akti zločina izvršeni, dužina vremena tokom kojeg su se oni dešavali  i mjesto gdje su se dešavali, sve to zajedno ukazuje na postojanje namjere, sistematičnosti i određenog planiranja i koordiniranja za počinjenje genocida u Prijedoru. Genocid u Prijedoru je bio glavni i prvi način ostvarivanja ratnih ciljeva. Radi se o namjernim, planiranim, masovnim zločinima nad prijedorkim civilima i o planskom uništavanju svakog osnova njihovog kolektivnog ili individulanog života u Prijedoru.

Osnovni razlog zvjerstva koga su poćinili zločinci u Prijedoru leži u kulturi antiislamstva, antibošnjaštva, antibosanstva. Strašni genocid u Prijedoru je sastavni dio agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu kao udruženog zločinačkog poduhvata zauzimanja bosanskohercegovačke teritorije i nasilnog, neustavnog preuzimanja vlasti u opštini od strane bosanskoh Srba uz pomoć i podršku jedinica Jugoslovenske narodne armije i paravojnih formacija iz Srbije. Rušenje Prijedora, silovanje Prijedorčanki, ubijanje Prijedorčana, svakojaka ponženja, paljevine, mučenja, logori, nisu bili samo plod razmišljanja plitikih barbarskih mozgova, već i dio razrađene osvajačke strategije osvetničkog srpskog pamčenja koje ima samo jedan ishod ponavljanje zla. Entitet Republika Srpska nije nastao kao rezultata vojne pobjede antibosanskih snaga, nego je dogovoren nakon njihovog vojnog poraza neposredno pred Banja Lukom. Ovdje je presudila međunarodna zajednica.

Prijedorcid –  pokušaj ubistva grada Prijedora i njegovih građana u ime zločinačkog udruženog poduhvata srpskog imperijalizma za stvaranje „Velike Srbije”

Masovna pogubljenja Bošnjaka i Hrvata u Prijedoru, masovna mućenja u koncentracionim logorima smrti, masovne grobnice, masovna silovanja, masovna protjerivanja, masovna uništenja historijskih, kulturnih i vjerskih dobara su opomena čovjeku i civilizaciji, ali i međunarodnim sudovima, velikim silama i međunarodnim organizacijama da je u Prijedoru izvršen največi zločin poslije Drugog svijetskog rata u Evropi,  genocid, sa svim njegovim sastavnim djelivima: kulturocid, ekocid, etnocid, urbicid, elitocid, silovanja, mućenja, protjerivanja, uništavanja. Mi u Institutu za istraživanje genocida Kanada, genocid u Prijedoru nazivamo Prijedorcid. Pod tim simboličnim imenom najbolje se može opisati pokušaj ubistva grada Prijedora i njegovih građana u ime zločinačkog udruženog poduhvata srpskog imperijalizma za stvaranje „Velike Srbije”. Prijedorcid je istina o ponižavanju ljudskog dostojanstva i nacionalnog identiteta bića Bošnjaka i Hrvata, istina o uništavanju svega postojećeg što odražava bošnjački i hrvatski nacionalni identitet, istina o getoizaciji Bošnjaka i Hrvata u cilju stvaranja „Velike Srbije”,  istina o pokušaju uništenja Bošnjaka i Hrvata kao nacija i prisvajanju teritorija gdje su živjeli, podjeli njihovih imanja Srbima i instaliranju države svih Srba na tuđoj teritoriji.

Kada  ispraćamo 284 žrtve genocida u Prijedoru u vremenu, koje nije ni ratno, a nije ni mirnodopsko, prije svih Bošnjake treba podsjetiti da razmisle o svojoj slobodi, da se ne igraju sa svojom slobodom, jer bi je mogli i izgubiti. Bošnjačko nejedinstvo je prepreka boljoj bošnjačkoj budućnosti. A, stepen istinske bošnjačke slobode zavisi od države Bosne i Hercegovine.

Bošnjaci nikada nisu bili, niti su sada, remetilački društveni ili državni faktor, Bošnjaci nisu izazivali sukobe, ustanke, ratove, vjersku niti nacionalnu mržnju, ali su samim svojim postojanjem, smetali nacionalističkim, hegemonističkim, zločinačkim i asimilatorskim velikosrpskim i velikohrvatskim programima.

Preživjeli Prijedorčani imaju velik dug prema svojim žrtvama

Velika je ljudska tuga danas još jednom poručila, od istine i pravde otuđenoj međunarodnoj zajednici, da Prijedora više nema. Ali Prijedorčani koji su iz njega protjerani kao žrtve agresije i genocida, ko zna kojih po redu fašizama evropskih i svjetskih lutanja će obnoviti svoj grad, a time i svoju državu Bosnu i Hercegovinu, jer je to obećanje Gospodara svih svjetova, koji je Vječan i Koji ispunjava Svoja obečanja. U gradu koji je obrise grada dobio zahvaljujući Bošnjacima i Hrvatima, preživjeli Prijedorčani poručuju gospodi koji osjećaju olakšanje zbog toga što nije dokazan genocid u Prijedoru pred međunarodnim sudovima, da će najgori oblik zločina protiv čovjeka i civilizacije uskoro biti dokazan i u Prijedoru.  Zato preživjeli Prijedorčani imaju velik dug prema svojim žrtvama. To je svjedočenje o istini. Jer, ukoliko budu ćutali i njih će ponovo vaditi iz novih grobnica i jama. Prijedorske žrtve su ubijene zarad velikosrpskih nacionalističkih ciljeva, jer tim ciljevima smetaju Bošnjaci, ljudi, građani, Prijedorčani. Zato nema zaborava ni oprosta. Ko nam daje pravo da zaboravimo ili nekome oprostimo smrt hiljade nedužnih Prijedorčana? Pravo na život daje samo Bog i samo je On taj koji ga ima pravo uzeti.

Plemeniti bošnjački narod ima namjeru, do posljednjeg Bošnjaka, braniti jedinstvenu državu i ideju  Bosnu i Hercegovinu

Plemeniti bošnjački narod srednjovjekovnih dobronamjernih bogumila oplemenjen časnim islamom nikome ne želi i nije želio zlo. Baš zato plemeniti bošnjački narod ima namjeru, do posljednjeg Bošnjaka, braniti jedinstvenu državu Bosnu i Hercegovinu, jedinu svoju domovinu i maticu ostalih Bošnjaka, u kojoj neće biti entiteta napravljenih na rezultatima agresije i genocida. Odbrana Bosne i Hercegovine, kao domovine, kao ravnopravne zajednice naroda, kao države građana, kao međunarodnom pravnom subjektu, kao priznatoj članoci auajedinjenih nacija, kao hiljdugodišnjem društvu i državno političkom i kulturnom entitetu u kome se razvila posebna bosanska duhovnost koja je postala sastavnim dijelom duhovnostri njenij naroda koji su je zajednički baštinili u svojoj kulturi i političkoj tradiciji,  za bošnjački narod je od životnog značaja, pitanje njihovog fizičkog opstanka. Agresije na Bosnu i Hercegovinu su pravljene da se uništi osnovna bošnjačka vrijednost kao predpostavka njihovog života na određenom prostoru, a to je Bosna i Hercegovina i to ne samo kao država, već i kao ideja, da bi se taj prostor učinio sastavnim dijelom druge vrijednosti, druge ideje, velika Srbija ili velika Hrvatska. Uništenje Bosne i Hercegovine kao države i ideje je vodio preko genocida nad Bošnjacima. Dakle uništiti bošnjački narod da bi se uništila bosanska državnost, da bi se definitivno uništila Bosna i bosanstvo kao ideja i da se na uništenom političkom prostoru Bosne i bosanstva definitivno uspostavi Hrvatska i hrvatstvo i Srbija i srpstvo. To je smisao agresije i genocida.

Bošnjaci su protiv entiteta Republika Srpska zato što je stvoren neustavnim rušenjem legalnih i legitimnih organa vlasti i preuzimanjem iste na večim djelovima Republike Bosne i Hercegovine, zato što je stvoren agresijom od strane Srbije uz puno učešće svojih kolaboranata bosanskih Srba, zato što su agresori i njihovi kolaboranti učinili masovne zločine genocida, zato što njegovi svi do sadašnji politički establišmenti ne priznaju državu Bosnu i Hercegovinu, zato što stalno vrše prijetnje o izdvajanju is sastava države Bosne i Hercegovine, zato što pokušava na sve načine umanjiti značaj državnih bosanskohercegovačkih institucija a time onemogučuju normalno funkcionisanje države, zato što je nagrađen za agresiju i genocid, zato što je protiv povratka na silu protjeranih i raseljenih Bošnjaka, zato što negira zločine agresije i genocida.

Istina o genocidu u Prijedoru se ovoga puta neće zaboraviti

U Prijedoru je davno izdata istina, pogažena pravda, ponižena žrtva, poništena sloboda, uništeno dostojanstvo čovjeka. Ali mi i ne očekujemo od otuđene međunarodne zajednice koja se bori samo za svoj interes da prizna genocid u Prijedoru. Zato će preživjele žrtve i svjedoci genocida u Prijedoru govoriti  istinu budućim generacijama. Do posljednjeg ovozemaljskog života će tražiti pravdu na svim sudovima, a u konačnu presudu Gospodara ne sumnjaju. Istina se ovoga puta neće zaboraviti jer je ona postala sastavni dio historijske egzistencije bošnjačkog nacionalnog bića, sastavni dio bošnjačke kulture pamćenja, sastavni dio stalne bošnjačke borbe za domovinu Bosnu i Hercegovinu i njeno multilateralno društvo. Bošnjaci moraju znati da je bošnjački nacionalni cilj istina o zločinima agresije i genocida, pravda za žrtve tih zločina i jedinstvena Bosna i Hercegovina kao moralni ideal za koji se treba boriti.

Emir Ramić