POZIV NA AKCIJU: IZBORI U BiH!

opci izbori 2014Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA)  poziva sve građane BiH u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi da se prijave za glasanje na oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini.  Proces registracije za izbore je počeo i trajat će do 29. jula.  Na području Sjeverne Amerike (SA) u organizaciji ICNAB-a, a u dogovoru i saradnji sa Građanskom koalicijom “Prvi Mart”, sprovodi se registracija kroz sve naše džemate. Osim registracije kroz džemate, po ovlaštenju Građanske koalicije “Prvi Mart”, sproveli smo organizaciju registracije za izbore kroz razna naša udruženja, organizacije, kao i angažman pojedinaca po ovom pitanju u nekoliko država SA. Ovi izbori su od posebne važnosti i značaja za našu domovinu koja se trenutno nalazi u najneizvjesnijoj političkoj situaciji do sada. Pokazimo svoju opredijeljenost za bolju i jaču BiH, obavimo svoju moralnu, građansku i patriotsku dužnost i registrujmo se za ove izbore. Samo nekoliko minuta angažovanja, omogućit će Vam da pokažete da Vam je zaista u interesu da naša domovina krene boljim putem napretka. Registracija za ove izbore je i Vaša registracija za sve buduće izbore. Od priča punih ljubavi naša BiH neće i ne može opstati, a samo naša djela u tom pravcu omogućavaju svjetliju budućnost. Pođimo prvo od sebe, kolika je naša uloga u svemu tome i šta smo mi uradili za našu domovinu. Dužnost nam je to zbog desetina hiljada naših šehida širom BiH, čije kosti još leže po brdovitim i šumovitim predjelima naše BiH. Dužnost nam je to zbog svih naših povratnika, koji trebaju i ovu vrstu naše pomoći, jer pored siromaštva i nikakve perspektive i njihova sigurnosna situacija je sve lošija.
Po ovlaštenju Građanske koalicije “Prvi mart”, uspostavljene su koordinacije u sljedećim državama i gradovima:
Glavni koordinator za Sjevernu Ameriku:
Fadil Cvrk
Tel. (678)677-4374 email: srebrenica95@yahoo.com
1. Saint Louis,MO
Hidajet Kardasevic
Tel.(314)827-9670 email: k_hidajet@yahoo.com
2. Chicago, IL
Enes Karic
Tel:(773)600-6757 email:eneskaric1@yahoo.com;
3. Pennsilvania
Edin Selimovic;
Tel.(814)460-6621 email-eselimovic72@gmail.com
4. Iowa
Redzep Malic;
Tel:(515)250-0904 emal: hadzimalic@yahoo.com
5. Louisiana
Senad Hajdarevic;
Tel:(504)432-6772 email:senad123hajdarevic@live.com
6. Dallas, Texas
Denijal Kararic;
Tel: (469)569-1796 email:denobih@verizon.net
7. Milwaukee, Wisconsin
Ismet Sejfovic
Tel:(414)708-1785 email:sejfovic678@aol.com
8. Toronto, Canada (koordinator i za ostale gradove na podrucju Kanade)
Mirsad Smajic;
Email:mirsadsmajic@gmail.com
9. Florida
Adisa Ibrahimovic
Tel:(727)776–6741 email:adisa_ic@yahoo.com
10. Georgia
Mustafa Muhidin Kurtic;
Tel: (678)799-4521 email:muhidinkurta@yahoo.com
11. Michigan
Ruzmir Kovacevic;
Tel:(616)617-0006 email:massage_healingtouch@yahoo.com
12. North Carolina
Mirsad Durmisevic;
Tel:(704)245-8363 email:mirsaddurmisevic@yahoo.com
13. Massachusetts
Azem Dervisevic;
Tel;((617)448-4354 email:azem02467@yahoo.com
14. Kenedic, Washington
Muhamed Mujic;
Tel:(509)396-4021 email:mujicamra@msn.com
15. Salt Lake City, Utah
Elma Mustajbegovic;
Tel:(801)243-2043 email:elmamustajbegovic@octanner.com
16. Portland, Oregon
Arif Beganovic;
Tel:(503)425-9195 email:arifaga52@gmail.com
17. Seatlle, Washington
Senudin Hodzic;
Tel:(206)356-1041 email: hsenudin@live.com
18. Atlanta, GA
Zejna Hadzic
Tel:(770)331-7994  email: hzejna32@hotmail.com
19. Grand Rapids, Michigan
Ahmet Kadic
Tel:(616)893-8494 email:ahmetkadic08@gmail.com
20. Richmond, VA
Mirzet Mujcic
Tel:(804)501-9574 email:mujcicbosna@hotmail.com
21. Hartford
Denis Omerovic
Tel:(860)819-8572 email:omerovic.denis@live.com
22. Bowling Green, KY
Muharem Zukic
Tel:(270)320-6250 email:zmzukic@gmail.com
OSNOVNA UPUTSTVA PRILIKOM REGISTRACIJE ZA IZBORE U BiH:
1) Ako je osoba koja je 1991. godine imala prebivalište u RS, odjavila se sa te adrese i prijavila na područje Federacije BiH, nema pravo glasanja u entitetu RS. Da bi stekla to pravo, osoba se mora odjaviti sa područja Federacije i prijaviti se na području manjeg entiteta;
2) Ako osoba ima bilo koji važeći bh dokument sa slikom (CIP-ova lična karta, pasoš BiH ili vozačka dozvola), potrebno je samo kopirati jedan od ova tri dokumenta i pravilno stampanim slovima popuniti obrazac PRP-1.
3) Ukoliko osoba nema niti jedan važeći bh dokument sa slikom, potrebno je samo da nabavi Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci (time dokazuje državljanstvo BiH), popuniti obrazac PRP-1 i kopirati jedan važeći dokument sa slikom izdat u državi gdje trenutno živi (vozačka ili pasoš) čime dokazuje svoj identitet.
Takođe je potrebno da osoba ima dokument o Prijavi prebivališta, a ukoliko ne može da nabavi taj dokument, CIK će po službenoj dužnosti provjeriti njegovo prebivalište.
4) Pored čitko popunjenog obrazca stampanim slovima, treba voditi računa da osoba koja se registruje, obavezno potpiše ovaj obrazac i napiše datum popunjavanja obrazca, dok se u protivnom neće uvažavati.
5) Ukoliko osoba ima važeću CIPS-ovu ličnu kartu, potrebno je kopirati sa obije strane radi potrebnih podataka.
6) Prilikom popunjavanja obrazca, ukoliko osoba ima važeći bh dokument, treba označiti status: Privremeni boravak.
7) Ukoliko osoba nema niti jedan važeći bh dokument i potrebno je izvaditi Uvjerenje o državljanstvu, u tom slučaju označiti: Status izbjeglice.
8) Samo osobe sa područja Brčko Distrikta označavaju entitet i prilikom toga, označiti entitet RS.
9) Ako je osoba koja je rođena u manjem bh entitetu poslije završetka rata imala privremenu ličnu kartu i sa tom ličnom kartom napustila državu BiH, a da nakon toga nikad nije vadila CIPS-ovu ličnu kartu, ta osoba nije izgubila status boravka u entitetu RS i dalje ima pravo registracije i glasanja u tom entitetu.
Privremena lična karta je samo trenutno označavala mjesto boravka i sada je nevažeći dokument.
10) Ako osoba nikad nije vadila CIPS-ovu ličnu kartu, ali je imala ili i dalje ima pasoš BiH, ta osoba i dalje može da se registruje i glasa za entitet RS jer pasoš BiH nije CIPS-ov dokument, već dokument na državnom nivou.
Za više informacija o registraciji birača iz inostranstva:
http://izbori.ba/Default.aspx?CategoryID=488&Lang=3
Da vidite jeste li se već registrovali:
http://www.izbori.ba/Default.aspx?CategoryID=200&Lang=3&Mod=0
Pokazimo svoju opredijeljenost za bolju i jaču BiH, obavimo svoju moralnu, građansku i patriotsku dužnost i registrujmo se za ove izbore!