Rezultati registracije novih birača za izbore u Bosni i Hercegovini u Sjevernoj Americi

Izbori-u-BiH

U ponoć 29. jula završen je proces registracije za izbore u BiH. Kao nikad do sada, u organizaciji Koalicije Prvi mart registracija je organizovana na čitavom području Sjeverne Amerike (SA), gdje je pružena sva logistika i podrška u procesu registracije svima onima koji su bili zainteresovani za registraciju. Glavni koordinator koalicije Prvi mart za SA, Fadil Cvrk,  je sproveo proces registracije kroz bosansko-hercegovacka udruženja, kao i uz podršku i aktivnosti patriota i pojedinaca u pojedinim državama.  U toku procesa registracije, u nekoliko država, udruženjima su se priključili i lokalni džemati i zajedničkim snagama i aktivnostima, obuhvatili ovaj projekat na čitavom području te države. Postignuti su slijedeći rezultati:

1) Saint Louis, MO:
Udruženje preživjelih srebreničkog genocida i džemat NUR:-registrovano 230 osoba;
Aktivisti: Hidajet Kardašević i Ahmed ef. Saračević;

2) Des Moines, Iowa
Udruženje preživjeli podrinjskog genocida u koordinaciji sa džematima:
-Islamski kulturni centar “Bošnjak”- registrovano 115 osoba
-Dzemat IEC EZAN-registrovano 137 osoba. Ukupno registrovanih u Iowa- 252
Aktivisti: Redzep Malic, Ramiz Dautovic, Nijaz ef. Valjevcic i Nedzad Malic.

3)Čikago, Ilinois
7 različitih bh udruženja – ukupno registrovano 123 osobe.
Aktivista: Enes Karić;

4)Erie, Pennsjlvania:
Džemat:Bošnjačka Islamska Zajednica Erie- registrovano ukupno-58 osoba
Aktivista: Edin Selimović;

5)B.Green,Kentučkj;
Džemat: Bosanski islamski centar- registrovane ukupno 33;
Aktivista: Muharem Zukić;

6)Atlanta, Georgia
Džemat: Zajednica Bošnjaka Džordžije-registrovano 186 osoba
Aktivisti: Nail Čubro, Zejna Hadžić, Muhidin Kurtić i Fadil Cvrk;

7)Portland, Oregon:
Džemat-“Bošnjačka edukaciona kulturna organizacija”-registrovane 84 osobe
Aktivista: Arif Beganović;

8)Ričmond, Virginia;
Kroz lokalni džemat registrovano ukupno 57 osoba
Aktivista : Mirzet Mujčić;

9) Hartford, Connecticut:
Džemat- “Bosanski islamski kulturni centar”-registrovano ukupno 147 osoba.
Aktivista: Denis Omerović;

10)Boston, Massachusetts:
Bosansko-američki kulturni centar Nev England-registrovana 1 osoba
Aktivista:Azem Dervišević-Zenga

Ukupan broj registrovanih kroz navedene džemate i udruženja iznosi: 1,171 novoregistrovanih za buduće izbore u BiH, od čega je oko 80 % registrovanih za glasanje u manjem bh entitetu.

Naravno,broj novoregistrovanih sa područja SA je mnogo veći jer su svi ostali džemati i udruženja, svoje popunjene obrazce i dokumentaciju direktno dostavili u ČIK BiH.  Vazno je napomenuti i da je Islamska zajednica Bosnjaka Sjeverne Amerike (ICNAB takođe podržala aktivnosti Prvog Marta i sprovela proces registracije kroz svoje džemate na ovom području.

Ovo je samo početak velikog projekta i sa ovakvim i sličnim aktivnostima, nastavljamo i u našoj budućnosti sa ciljem i željom sa postizanjem još većih i boljih rezultata. Naravno,i u budućnosti našim građanima će biti pružene sve usluge po ovom i drugim pitanjima. Hvala svima na podršci i na pruženoj pomoći u ovom zaista velikom patriotskom projektu.

Fadil Cvrk,
Glavni Koordinator Prvog Marta za Sjevernu Ameriku
Sekretar UO KBSA