Saopćenje povodom odluke Pretresnog vijeća MKTJ u postupku protiv zločinca Ratka Mladića

0526-OEUREAX-SERBIA-MLADIC_full_380Zajedničko saopćenje Instituta za Istraživanje Genocida Kanada (IGK) i Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) povodom odluke kojom je Pretresno vijeće Međunarodnog krivičnog tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) odbacilo zahtjev za oslobađanje od krivice u postupku protiv Ratka Mladića

U ime preživjelih žrtava i svijedoka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu (BiH) i genocida nad Bošnjacima, koji trenutno žive u Sjevernoj Americi, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike i Institut za istraživanje genocida Kanada podržavaju odluku kojom je Pretresno vijeće Međunarodnog krivičnog tribunal za bivšu Jugoslaviju odbacilo zahtjev za oslobađanje od krivice u postupku protiv Ratka Mladića, komandanta Vojske entiteta Republike Srpske (RS), osumnjičenog za ratne zločine. Odlukom Pretresnog vijeća MKTJ sve tačke optužnice protiv Mladića ostaju na snazi. Njemu će se suditi za genocid u cijeloj BiH.

Postoje mnogobrojni relevantni dokazi da je Mladić imao genocidnu namjeru. Njegove izjave sa sastanka od 12. maja 1992. godine u Banjoj Luci kojim upozorava Karadžića da su planovi tadašnjeg vodstva entiteta RS genocidni. Na genicidno djelovanje takođe potvrđuje način kako je Mladić vodio Vojsku entiteta RS u mnogobrojnim općinama BiH gdje su civili bili direktan vojni cilj. To govori da je Mladić imao namjeru istrebljenja nesrba i da je to provođeno.

Za pobjedu istine o agresiji i genocidu u BiH i pravde za žrtve tih zločina posebno je važno što Pretresno vijeće MKTJ smatra da je na osnovu dokaza širom opština u BiH postojala genocidna namjera te da su prekršena prava i običaji ratovanja. Pretresno vijeće MKTJ podsjeća da se više od 30.000 Bošnjaka i Hrvata iselilo samo iz opštine Prijedor zbog straha ili nepodnošljivih uvjeta života. Pretresno vijeće MKTJ takođe smatra da postoje dokazi da osobe koje su zatvarane u logore držane tamo isključivo zbog nacionalnosti. Na kraju Pretresno vijeće MKTJ na osnovu dokaza smatra da postoje dokazi da je postojao udruženi zločinački poduhvat u koje je bilo uključeno rukovodstvo Vojske entiteta RS, među kojima su i Ratko Mladić i Radovan Karadžić. Cilj je bio da se Bošnjaci i Hrvati trajno uklone iz teritorija na koje su bosanski Srbi polagali pravo čineći krivična djela. Postoje dokazi da je optuženi Ratko Mladić sproveo određene mjere u cilju ostvarenja strateških ciljeva potpomažući realizaciju toga udruženim zločinačkim poduhvatom.

KBSA i IGK još jednom podsjećaju da Mladić, najveći ratni zločinac na kraju 20. i početku 21. vijeka, mora odgovarati za genocid koji je počinio od 1992. do 1995. godine u BiH. Ova odluka MKTJ nakon niza oslobađajućih presuda kojima žrtave i svijedoci agresije i genocida nisu bili zadovoljni, daje ponovo nadu za pobjedu istine i pravde.