Slom Poretka Humanosti i Pravde – Efraim Zuroff Negira Genocid u BiH

hajnal Autor:   Marjan Hajnal
Efraime Zuroff!

Mislio sam da smo kolege na istom humanističkom zadatku, ali nakon tvoje izjave da u Bosni nije bilo genocida, zbog suda povijesti i u ime žrtava ne samo u Bosni već i u ime Simona Wiesenthala kao utemeljitelja institucije kojom predsjedavaš, moram do daljnjeg suspendovati našu kolegijalnost.

I sam znaš da je potreban višemilenijumski proces razvitka civilizacije da se sagradi jedan grad. A da se sve pretvori u prah dovoljno je nekoliko sekundi prirodne ili atomske kataklizme. Na prirodne geoseizmičke procese je nemoguće uticati, ali kataklizme izazvane zloupotrijebljenom voljom ljudi moguće je spriječiti, a brigu da se ne dogodi najgore, na sebe su preuzeli humanisti. Kada smo se susreli 1994. u Jerusalimu i kada si u stilu svih Amero-Židova s kipa na glavi nadmeno i cinično odbio moju suradnju na kolegijalnoj osnovi mislio sam da je to posljedica i mog udesa. Umjesto da nastavim akademsku karijeru pao sam u nemilost ljudi kao što si ti. Danas vidim da slučajnost zaista ne postoji. Nakon što je Predsjednik Izraela Shimon Peres u dva navrata ugostio šefa fantomske para-republike srpske Milorada Dodika, sada se ti pojavljuješ, ali ne i neočekivano i nepredviđeno, kao jedan od nastavljača doktrine razbijanja zemlje u kojoj sam rođen. Da te potsjetim: primio si me na razgovor u svom uredu, ali si arogantno odbio da prihvatiš moju suradnju u pogledu istraživanja i dokazivanja genocida u Bosni. Time je zapečaćen nastavak mog stradanja jer ja i sebe smatram žrtvom genocida, i to uzastopnog, višegeneracijskog, a ti si propustio da surađujući sa mnom stekneš imunitet koji bi sačuvao ugled institucije koju predstavljaš i sačuvao bi vlastiti kredibilitet. To se zove cijena arogantne amero-židovske nadmenosti.

Sada ti ne nudim opet naivno i prostodušno svoju pomoć, sada ti dajem savjet. I dalje sam ti spreman pomoći, ne radi tebe, već radi pravde i radi nevinih žrtava svih genocida. Iako, – dobro upoznavši mentalitet naturaliziranog Izraelca koji prvo gleda da li mu posjetilac dolazi sa kakvom aktovkom i pomno mu odmjeri džepove, kao što si ti odmjerio mene i lakonski me otpratio do vrata uvidjevši da ti ne donosim ništa materijalno, – ipak, još gajim nadu svojstvenu svim istinskim humanistima, da će iz tebe progovoriti čovjek i da ćeš povući svoju izjavu i izviniti se žrtvama genocida počinjenog u Bosni. Da si bio emocionalno-inteligentan, kolegijalno predusretljiv i humano uviđavan 1994. shvatio bi da pred tobom nije stajao neugledni izbjeglica koji traži časno uhljebljenje da bi prehranio svoju napaćenu porodicu, već naučnik koji je svoj život i rad posvetio humanosti, sa svježom diplomom magistra i preporukama nekoliko eminentnih stručnjaka s međunarodnom reputacijom (dvojica izraelskih) i koji, ako ti već nije donio malo brdo para, nudio je čitavo bogatstvo koje si prezrivo odbacio, a koje te je moglo sačuvati da ne padneš u provaliju iz koje i ako se izvučeš nećeš više moći biti toliko nadmen.

Istinskom naučniku potreban je cijeli život da izgradi svoju reputaciju, a ti si sa pet riječi: „U Bosni nije bilo genocida“, uzrokovao moralnu kataklizmu koja te kao ružnu ruinu ruši u nepovrat. Može to učiniti Efraim Zuroff svome imenu, ali nema pravo to da učini Simonu Wiesenthalu, nema pravo neko ko se bori na planu otkrivanja i sankcioniranja ideologa i egzekutora genocida počinjenog nad bosanskim Muslimanima i svim ostalim žrtvama genocida. Šepureći se po Srbiji izjavljuješ kako ćeš loviti preostale zlikoce iz onog rata? Za koga je ta priča? Prosipaš maglu da zamagliš put do sadašnjih zlikovaca autora i egzekutora posljednjeg stravičnog rata: Dobrice Ćosića, Filareta, Kačavende, Amfilohija, koji bi u tvojoj Americi već davno bili osuđeni na po 750 godina robije, svaki.

Ako Efraim Zuroff ne zna, ili je, podrazumijeva se, pod dobro plaćenim uticajem doktrine Novog Svjetskog Poretka „zaboravio“ definiciju genocida, da ga potsjetimo: Prema definiciji genocida registriranoj u „Konvenciji o sprečavanju i sankcioniranju genocida iz 1948. godine“, pod tom anticivilizacijskom pojavom podrazumijeva se svako nasilno sistematsko djelovanje protiv određene ljudske populacije, s namjerom da se njeni pripadnici ubiju, prognaju, dislociraju, njihova pokretna i nepokretna imovina otme ili prepusti drugom nezakonitom vlasniku. U tu definiciju spadaju teror i lišavanje slobode, mučenje zarobljenika, zlostavljanje i zloupotreba slabih i nezaštićenih osoba.

U OSCE je parafiran Opći okvirni sporazum za mir u Bosni Hercegovini, započet u Daytonu 21. novembra 1995, a potpisan u Parizu 14. decembra 1995. poznat kao Aneks 7 – Sporazum o izbjeglicama i raseljenim licima. Dogovor su potpisale i njim se obavezale Republika Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska. Ako se pažljivo pročitaju svih osamnaest članova Aneksa i uporede sa stvarnom situacijom u Bosni, lako je ustanoviti da je provedeno samo nekoliko odredbi, a opća situacija u mnogim regijama je čak i gora nego što je bila u vrijeme potpisivanja Sporazuma o miru. Tvrditi da u Bosni nije bilo genocida znači nesumnjivo doprinijeti jačanju i reviziji genocidne ideologije i prakse, i, što je najgore, amnestirajući prethodni, unaprijed se afirmira svaki mogući novi genocid.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY, Haški tribunal) u desetak slučajeva je presudio da je nad građanima BiH izvršen GENOCID. Niko nema protivargumente kojima bi oborio dokaze da je priprema razbijanja suverene članice UN vršena dugotrajno i planski i da je agresija paravojnih jedinica i regularnih novouspostavljenih vojnih formacija VJ i HVO i predstavljala samo završni čin hegemonističkih aspiracija Srbije, Crne Gore i Hrvatske.

Efraime Zuroff, nije toliko intrigantno pitanje ko stoji iza tvoje bijedne izjave i čijim interesima služiš, koliko je ono iritantno sa stanovišta općeg pogleda na teror, aparthejd, negaciju genocida koji se provodi i u Izraelu. Pogledaj i pročitaj samo par odredbi Opće deklaracije o ljudskim pravima, usvojene i proglašene na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, 10. decembra 1948. godine (rezolucija br. 217 /III/):

Ne smije se praviti nikakva razlika zbog političkog, pravnog ili međunarodnog statusa zemlje ili područja kojemu neka osoba pripada, bilo da je to područje neovisno, pod starateljstvom, nesamoupravno, ili mu je na neki drugi način ograničen suverenitet; Svako ima pravo na život, slobodu i osobnu sigurnost; Niko ne smije biti podvrgnut mučenju ili okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupku ili kazni; Svi su pred zakonom jednaki i svi imaju pravo na jednaku pravnu zaštitu, bez ikakve diskriminacije. Svi imaju pravo na jednaku zaštitu od bilo kojeg oblika diskriminacije kojim se krši ova Deklaracija, kao i od svakog podsticanja na takvu diskriminaciju; Svako ima pravo na djelotvornu odštetu putem nadležnih domaćih sudova zbog djela kojima su povrijeđena njegova temeljna prava zajamčena ustavom ili zakonom; Niko ne smije biti podvrgnut samovoljnom hapšenju, zatvoru ili izgonu; Svako ima pravo na državljanstvo. Niko ne smije biti samovoljno lišen svoga državljanstva niti mu se smije odreći pravo na promjenu državljanstva; Niko ne smije biti samovoljno lišen svoje imovine; Svako ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjere.

Ako si bar djelimično upućen u tragični tok ratnih događanja u Bosni i uporediš li Deklaraciju o pravima čovjeka sa činjenicom da je Međunarodni sud pravde proglasio Srbiju odgovornom za kršenje Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, implicite bi trebao, nesuđeni moj kolega Zuroff, znati da time nije ukinuta kategorija GENOCID. Ili ti ne smatraš bitnim što se kao reakcija na tvoje negiranje genocida u Bosni javljaju ogorčeni Muslimani koji u svojim nekorektnim komentarima negiraju Holokaust?

Tu lavinu si ti izazvao. A i da ne postoje nikave deklaracije, sporazumi, aneksi, pogledaj primjer majke Bošnjakinje, Have Tatarević iz Prijedora koja je ostala u jednom danu bez šest sinova i muža? To nije genocid? Kao izgovor ti pronalaziš konstataciju da je genocid plansko uništenje kompletnog naroda. Pa, onda shvati, ako imaš mentalni kapacitet koji sebi umišljaš da ga imaš, Bosna je bila meta planiranog totalnog genocida, jer su u njoj ciljano uništavani nacionalni Bosanci, samom činjenicom da su Milošević i Tuđman naumili podijeliti Bosnu po uzoru na krstašku Veliku šizmu iz 1054. A Bosance čine muslimani i Muslimani/Bošnjaci, Romi, Jevreji, pravoslavci, katolici i Ostali, ateisti, bahajisti, baptisti, vaišnave, agnostici, proleteri, komunisti, seljaci, Yu-Nostalgičari, Neopredijeljeni, Nesvrstani, Slobodni Ljudi… Međutim, posebna meta su bili bosanski Muslimani/Bošnjaci, i to po deseti put, u desetom genocidu. Ako nisi u potpunosti podlegao hiper-akceleratorskom uticaju opasnosti panislamizma prenaduvane od strane plaćenih i angažiranih po narudžbama vatikanskih i moskovskih islamofobista, obrati se kompetentnim ustanovama i povjesničarima-istraživačima u Bosni i provjeri. Nadam se da pri tome nećeš dopustiti da se zanemari genocid počinjen prema Bogumilima.

Vidiš, Zuroff, u šta si se upetljao? Ali, poznato da je da je tvoj stav rezultat složene pozadine sinhronizovanog djelovanja crkve i ekstremnih cionista protiv islamskog svijeta. U tu igru založio je svoj ugled i predsjednik Izraela, jezuitski miljenik, Shimon Peres.

Ne bih se čudio da si na platnoj listi u istom krugu zavjere protiv suverene države Republike Bosne i Hercegovine. Zašto vam je toliko bitno, posebno vama amero-cionistima, tvrditi da u Bosni nije bilo genocida? Jasno je zašto: da se pod istu opužbu ne bi mogli dovesti vinovnici genocida nad Japancima, Jermenima, Kurdima, Vjetnamcima, Čileancima, Afganistancima, Iračanima, Čečenima, Tutsima, Sudancima, Palestincima… Govoriti o samo jednoj zemlji moglo bi ličiti na slučaj, ali u pitanju je toliko zemalja…

I ko si ti da amnestiraš Srbiju od genocidne agresije? Nakon završetka Drugog svjetskog rata Njemačka je podijeljena i primorana da plaća ratne reparacije preživjelim žrtvama. A u pogledu agresije na Bosnu imamo apsurdnu situaciju da se agresor nagrađuje terirotijalnom i nacionalnom suverenošću kao da je riječ o povijesnoj tvorevini, a ona u povijesti nikada nije postojala, Republika srpska. Da li ti uopće možeš pojmiti da Bosanci nisu Indijanci i da neće dovijeka trpiti rezervat? Da li možeš razumjeti da u vrijeme ekonomskih tranzicija i globalizacije nećete uspjeti očuvati svoju imperiju netaknutom? Sjevernokorejski lider vam jasno poručio da ta igra neće ići. Nije logično da dvadeseti dio svjetske populacije odlučuje o budućnosti cijele Planete. Niti ste toliko najpametniji, niti ste toliko moćni da ratujete protiv cijelog svijeta. Humanisti antiglobalisti će vam se suprotstaviti pa ne budu li oni mogli opstati, nećete ni vi. A protiv tebe lično ovim pismom biću prvopotpisani za podizanje optužnice za negaciju genocida kao dijela Holokausta koji se nije završio i čijem nastavku direktno doprinose ovakve izjave. Drugim riječima, indirektno ti si taj koji negirajući genocid u Bosni i nad Bosnom pružaš izravan povod za negiranje Holokausta.

Stidi se Zuroff, pred imenom Simona Wiesenthala, pred licem pravde, pred Bogom, pred Havom Tatarević. Nastoj se izviniti, pokušaj popraviti što možeš, ako to još uopće ima smisla. Vaza je očito još davno slomljena samo vješto restaurirana i u tamnom uglu kakve sporedne vitrine nije odavala utisak razbijene cjeline. Ako ništa ne učiniš, ništa se i neće promijeniti, jer, moralno si već mrtav, ostao bez duše, ništavan pred umorenim maloljetnim Srebreničanima.  Ima onih koji negiraju Holokaust, automatski izlazeći upravo tebi na željeni zicer, njih prepusti meni. Već sam reagirao na izjavu jednog od njih da „Neko je pogriješio ‘41.“. Kad se dešifruje, taj sleng znači: „Pogriješio je Hitler 1941. godine što nije pobio sve Jevreje!“. Moj sud je bio da je takva izjava genocidna! Riječ je o ekstremima, izrodima kakvih ima, nažalost, na svim stranama, i ne u malom broju, ali to nije razlog za generalizacije. Ko negira Holokaust učesnik je u njemu. Nikada pored mene živog takvi neće proći! No pasarán! Ja nikada ni u snu neću reći da nad pobijenom djecom Kozare i sužnjima Jasenovca nije izvršen genocid. Moja porodica je stradavala, ali, da li su za tuđe zločine odgovorna bošnjačka djeca i žene i nikakvim inkriminirajućim djelom optuženi i na groznu smrt osuđeni ljudi „krivi“ samo zato što su Sljedbenici, tj. Muslimani.

Probudi se kolega „humanisto“ i pogledaj svoj trag sjedinjen sa tragom krvavih čizama. Zar stvarno naivno vjeruješ da forenzičari neće otkriti da si učestvovao u prikrivanju sadističkih sotonskih mučenja i silovanja do smrti nevinih žrtava, često maloljetnih? Pa, Njemci su makar „industrijski“ ubijali. Dok se ne probudiš, ja ću se stidjeti umjesto tebe, što dijelim isti prostor sa takom praznom kreaturom bez duše, greškom smještenoj, zamjenom sudbina, u Centru Simon Wiesenthal. Čestitam mecenama na izboru! Sve je već toliko izopačeno da mi još samo preostaje očekivanje da te vidim kao dobitnika Nobelove nagrade. Za humanost.

Autor je magistar politickih nauka, nezavisan analiticar i publicist, zivi u Izraelu od 23. 06. 1993.