Projekat u oblasti migracija i razvoja

UNDP-sm20111103174840Sektor za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPI), Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) pokreću projekat pod nazivom Uvrštavanje koncepta migracija za razvoj u relevantne politike i planove u Bosni i Hercegovini.
Projekat se sastoji od tri komponente: integracije koncepta migracija za razvoj u strategije razvoja u deset odabranih općina u BiH; izgradnje kapaciteta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice – Sektora za iseljeništvo i drugih ključnih institucionalnih partnera u BiH u oblasti vezivanja migracija sa razvojem zemlje;  te definiranja zajedničkog strateškog okvira i smjernica za dugoročno djelovanje na polju migracija za razvoj.
Procjenjuje se da se više od jedne trećine bh. populacije nalazi van granica zemlje. Taj broj uključuje one koji su izbjegli tokom rata, ali i druge koji su migrirali radi studiranja, posla ili življenja u inostranstvu nakon rata. Svi oni zajedno predstavljaju bogat ljudski potencijal koji bi, ukoliko se iskoristi na pravilan način, mogao značajno doprinijeti razvoju BiH.
S tim ciljem, projekat iniciran od strane Sektora za iseljeništvo MLJPI koji je i glavni nacionalni partner, finansiran od strane SDC-a i implementiran od UNDP-a, ima za cilj da doprinese izgradnji funkcionalnog sistema za pozitivno iskorištavanje potencijala dijaspore u cilju socio-ekonomskog razvoja BiH.
Poziv za zapošljavanje menadžera ovog projekta je oglašen na:
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=40028
http://www.posao.ba/job.php?jobID=70880