Uspješno završena Konvencija/Skupština KBSA u Chicagu

Uspješno završena Konvencija/Skupština KBSA u ChicaguGeneral Željko Knez,  savjetnik za dijasporu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića uručio specijalni poklon predsjedniku KBSA, Mr. Alibašiću od predsjedavajućeg Predsjedništva gosp. Željka Komšića

26. novembra 2011 je u prostorijama ICC Northbrook u Chicagu na Konvenciji KBSA, pred 130 gostiju i delegata, uspješno završena Konvencija/Skupština KBSA. 

 Konvenciju je vodio Mr. Hamdija Ćustović, a u svojem uvodnom izlaganju i otvaranju Konvencije mr. Mr. Haris Alibašić, Predsjednik UO KBSA je govorio o važnosti i ulozi KBSA ali još važnije o važnosti suradnje sa drugim organizacijama koje imaju iste ciljeve i promoviraju interese Bošnjaka i Bosne i Hercegovine.  Kao primjer te suradnje Mr. Alibašić je naveo potpisivanje Protokola o suradnji sa Vijećem BH organizacija Australije te sa BKZ Preporod. Napomenuo je neophodnost suradnje sa džematima i drugim lokalnim organizacijama. 

Prof. Dr. Senadin Lavić se obratio gostima i delegatima Konvencije i izrazio entuzijazam i optimizam za uspješne projekte potpisivanjem Protokola o suradnji sa KBSA te poželio sve najbolje i u budućem radu KBSA. 

 General Željko Knez, savjetnik za dijasporu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića je napomenuo žaljenje predsjedavajućeg Predsjedništva Komšića zbog nemogućnosti dolaska na ovako značajan Skup i naglasio je “Njegov sâm odnos prema BiH i prema dijaspori je takav, da ja ne mogu reći da nije prisutan i tu sa nama. Koristim priliku da svima vama čestitam Dan državnosti BiH, i da izrazim lično zadovoljstvo što sam zajedno sa Ambasadorom Nerkezom Arifhodžićem prisutni tu na vašoj Konvenciji.  Predsjednik Komšić i ja zaista cijenimo rad KBSA kao i svih ostali patriotskih organizacija, grupa i pojedinaca koje žele sve najbolje svojoj domovini Bosni i Hercegovini kao suverenoj, neovisnoj, demokratskoj zemlji. Želim i ovom prilikom naglasiti da je BiH zemlja svih naroda, a posebice  svih građana koji u njoj žive, ali i svih vas koji živite u drugim zemljama.”  Govoreći o krizu u kojoj se nalazi BiH, gosp. Knez se osvrnuo na napore da se BiH uključi u euroatlantske organizacije kako bi izašla iz teškoća: „To nije jedostavan put i na tom putu očekuje se podrška svih snaga, uključujući i vas u dijaspori.  Zbog toga je jedinstvo svih organizacija, grupa i pojedinaca značajna kao pokretačka snaga za dobrobit domovine.  Iz tih razloga želimo i da aktivnosti KBSA budu u tom pravcu i više nego do sada uz sve poštovanje prema onome što je do sada urađeno radi zajedničke budućnosti BiH.”  Dugogodišnji napori za dvojno državljanstvo su u potpunosti podržavani od strane predsjednika Komšića, “a državni organi će u narednom periodu morati ukloniti sve diskriminirajuće odredbe koje se odnose na građane dijaspore BiH. Ovo je samo dio važnijih stvari kojima se bavi država BiH, ali je samo zrno soli u obimu poslova.“

General Knez je dalje naglasio „Prenoseći vam ponovno najbolje želje predsjednika Komšića, želim vam uspješan rad na Konvenciji i svako dobro u daljnjem životu i radu“ te zamolio  predsjednika KBSA kako je naglasio „mladog i sposobnog da dođe“ da mu uruči jedan specijalni poklon od predsjednika  Komšića.  Dalje je general Knez naglasio da taj poklon predstavlja „još jedan od simbola da BiH živi dugo i da ce dovijeka živjeti. Naime radi se o bosanskom srednjovjekovnom epitafu na kojem je jedan stećak, a kao što znate da stećak živi vječno kao što će i BiH živjeti vječno, uz “naijskrenije želje i sve najbolje.“ Predsjednik UO KBSA, Mr. Alibašić se zahvalio na poklonu i naglasio da KBSA ne predstavljaju pojedinci, nego svi oni koji aktivno rade, i da je taj poklon vidio kao specijalno priznanje čitavom KBSA.

Uspješan rad članova KBSA je na ovaj način bio uveličan i pohvaljen od strane najviših organa vlade BiH i onih političkih faktora koji cijene patriotske organizacije poput KBSA koje rade za boljitak BiH i njene budućnosti.  Nakon uručenja poklona lično predsjedniku UO KBSA Harisu Alibašiću, nastavljen je svečani dio Konvencije.  Uručivanjem Zahvalnica KBSA prijateljima, aktivistima, te dugogodišnjim suradnicima KBSA, izražena je zahvalnost svima onima koji svoje vrijeme daju za podršku KBSA a za boljitak Bošnjaka i domovine BiH.

Predsjednik UO KBSA je upoznao prisutne sa svim aktivnostima KBSA, akcijama, uspjesima i planovima za budući period.  Skrenuo je pažnju na činjenicu da dok RS ulaže ogromne svote novca u lobiranje u SAD, država BiH ne ulaže nijedan dolar.  KBSA je potpuno volonterska organizacija i članovi i delegati sve troškove snose sami i svoje vrijeme daruju za promociju interesa BiH.  Pozvao je prisutne da financijski podrže Bošnjačko Američko Savjetodavno Vijeće za BiH u DCu, zbog značaja a i sjedišta te organizacije.

Radnim dijelom Skupštine predsjedavao je Mr. Hamdija Custović, zajedno sa gosp. Dževadom Burićem i gospođom Azra Heljo, dok su Verifikacionu Komisiju sačinjavali prof. Semir Đulić i Mr. Ferid Sefer.  Na Skupštini je usvojen Izvještaj o radu za 2010-2011, program i aktivnosti za idući period, te Deklaracija sa Tribine. Delegati su usvojili predložene kandidate za upravni odbor, smjernice budućeg rada KBSA, finansijki izvještaj i izvještaj o radu, kako pojedinih koordinacija tako i KBSA u cjelini, te prijedlog o normativno pravnim aktima. 

Lokacija održavanja sljedeće Konvencije KBSA je ostavljena za diskusiju i odluku na nivou UO KBSA.

Glavne tačke novih smjernica rada obuhvataju sljedeće oblasti:

  • Rad na projektu sedmice počasti na državnom nivou širom SAD
  • Pitanje dvojnog državljanstva
  • Ukidanje diskriminirajućih uslova za izdavanje JMBG
  • Izglašavanje zakona o kažnjavanju negiranja genocida u BiH
  • Deklaracija KBSA
  • Osnivanje kluba prijatelja i simpatizera KBSA

Izabran je znatno podmlađen i profesionalno pojačan Upravni odbor KBSA sa sljedećim članovima: Lejla Odobašić, Arnesa Omeragić, Zibija Čavcić, Rusmin Topalović, Mirsad Smajić, Amir Makarević, Dževad Burić, Haris Šuko, Semir Đulić, Hamdija Ćustović (potpredsjednik), Kemal Hamulić, Eldin Elezović, Mirza Korajkić, Mirza Velagić, Haris Alibašić (.

Upravni odbor je zatim održao prvi zvanični sastanak na kojem su dodijeljene nove funkcije i odgovornisti pojedinim članovima. Haris Alibašić (predsjednik), Hamdija Ćustović (potpredsjednik), Kemal Hamulić (glasnogovornik), Amir Makarević (Sekretar) i Dževad Burić (Blagajnik).

 U ime KBSA

Mr. Kemal Hamulić

Glasnogovornik KBSA

 

Slike sa Konvencije/Skupstine KBSA