KBSA saopćenje o paradi Ravnogorskog četničkog pokreta u Banjoj Luci

KBSA saopćenje o paradi Ravnogorskog četničkog pokreta u Banjoj LuciKongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) oštro osuđuje paradu Ravnogorskog četničkog pokreta u Banjoj Luci kojom se potvrđuje činjenica da su okolnosti u manjem entitetu BiH jos uvijek neprihvatljivi za normalan povratak Bošnjaka.  Neshvatljivo je da se jednoj grupi otvoreno dozvoljava širenje mržnje i zagovaranje nasilja prema Bošnjacima i drugim nesrpskim građanima Bosne i Hercegovine.  Žalosno je da u Banjoj Luci, jednom od najljepših historisjkih gradova BiH  koji je nekad bio nastanjen većinskim brojom Bošnjaka, sada pretvoren u scenu nacionalističkog orgijanja i otvorenog zagovaranja mrznje.  Ovakvim dogadjajima, vlasti RS dokazuju da ne žele stvoriti adekvatne uvjete za povratak Bošnjaka.  Umjesto da najstrožije kazne sve pokušaje zastrašivanja povratnika na ovo podrušje Bosne i Hercegovine, vlasti manjeg entiteta podrivaju napore povratka bošnjačkog stanovništva u cilju zavrsetka kampanje genocida i etničkog čišćenja koju su poceli 1992 godine.

KBSA ukazuje na postojanje dvostrukih mjerila međunarodne zajednice i medija u Bosni i Hercegovini i regiji gdje se stvara panika u vezi postojanja “vehabija” u federaciji BiH a zanemaruje postojanje ultranacionalističkih i fašistickih grupacija kao što je Ravnogorski četnički pokret koji otvoreno i bez sankcija zagovaraju mržnju, genocid, i etničko čišćenje.  Ovo je još jedan dokaz da je neophodno da državne vlasti Bosne i Hercegovine donesu zakon kojim se zabranjuje djelovanje svim grupama koje negiraju genocid i zagovaraju mržnju i nasilje.

Također ovakva dešavanja, uporedo sa katastrofalnom političkom i ekonomskom situacijom u BiH, su dodatni dokazi da je, 16 godina nakon Dejtona, entitetska podjela Bosne i Hercegovine samo donijela štetu državi BiH i njezinim građanima.  Naime, entitetska i etnička podjela koja vlada na svim nivoima vlasti i društva je u direktnom konfliktu sa  demokratskim principima koji bi trebali služiti kao osnova za buduće euroatlanstke integracije.  Pozivamo na državne vlasti BiH, Sjedinjene Američke Države, Europsku Uniju, i cijelu međunarodnu zajednicu da pod hitno pokrenu proces sveobuhvatnih ustavnih reformi kojim bi BiH prevazišla srednjovjekovni mentalitet etničkih i vjerskihpodjela koje odgovaraju samo ekstremistima,   te uzeli konkretne korake za demokratizaciju društva i stvaranje moderne građanske drzave.  Kao osnovnu platformu ustavnih reformi treba upotrijebiti Ustav Republike Bosne i Hercegovine koji je ilegalno i bespravedno  poništen Dejtonskim sporazumom.  Važno je da građanski poredak BiH također na odgovarajuci način zaštiti prava etničkih i vjerskihmanjina u BiH kako bi svi građani BiH bili ravnopravni na cjelokupnom teritoriju Bosne i Hercegovine.

U ime KBSA,

Hamdija Čustović, glasnogovornik