Okrugli sto KBSA u Grand Rapidsu

Okrugli sto KBSA u Grand Rapidsu

Aktivnosti Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, 7 maj. 2011

 U subotu, 7. maja, 2011 u Grand Rapidsu, Michigan, održano je nekoliko veoma važnih aktivnosti KBSA, kojima su prisustvovali članovi UO KBSA, predstavnici Koordinacija KBSA Michigan, Illinois, Kanada, Missouri, predstavnici Bosansko američke kulturne udruge (BACA) iz Chicaga na čelu sa g. Mesudom Kalauzovićem predsjednikom BACAe, predsjednikom Instituta za istraživanje genocida Kanada, profesorom Emirom Ramićem, te predstavnicima džemata ICC Behar, na čelu sa predsjednikom UO ICC Behar, g. Jasminkom Hodžićem.  Sve aktivnosti su bile popraćene od strane RTV Bostel, tako da će pretplatnici RTV Bostel u narednih nekoliko dana biti u prilici da se detaljnije upoznaju sa aktivnostima KBSA. 

– U sklopu cjelodnevnih aktivnosti, predstavnici UO KBSA, Instituta, te BACAe su obišli džamiju ICC Behar koja se gradi na području Grand Rapidsa, gdje su se zajedno sa džematlijama ICC Behar i predstavnicima džemata uspjeli uvjeriti u zaista prelijepo djelu ruku vrijednih Bošnjaka Grand Rapidsa.  Džamija se nalazi u posljednjoj fazi izgradnje i predstavnici KBSA pozivaju svoje članove da podrže ovaj a i slične projekte Bošnjaka u Atlanti, Charlottu, New Yorku, Pheonixu, a i drugdje u SAD i Kanadi.

 Panel diskusija i okrugli stol na temu KBSA-Smjernice za održivu budućnost

 – Istoga dana u suradnji sa Koordinacijom KBSA Michigan, zajedno sa predstavnicima UO KBSA, BACAe, predstavnicima džemata ICC Behar, te Bošnjacima iz Grand Rapidsa održan je Panel diskusija i okrugli stol na temu “KBSA u pravnom i političkom okviru SAD i Kanade – Smjernice za održivu budućnost.”

 •  Na panel diskusiji je predsjednik UO KBSA, magistar Haris Alibašić predstavio prijedlog nacrta Smjernica za održivu budućnost KBSA u SAD i Kanadi.  Osvrnuo se na nedavne prijetnje, napade i klevete KBSA od strane srbijanskih nacionalista na web stranicama, te u medijima, a koji su odraz uspješnih akcija KBSA i neophodnosti jos većeg angažiranja branjenja istine o ratu i istine o agresiji i genocidu nad Bošnjacima za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Magistar  Alibašić je poseban osvrt dao na potrebu jačeg političkog prisustva u SAD i Kanadi, i u međunarodnim medijima, a pogotovo na engleskom govornom području. Ovo je naročito važno zbog kampanje negiranja genocida počinjenog nad Bošnjacima i negiranja agresije na BiH. On je naglasio da KBSA mora povećati prisustvo kroz politički, obrazovni, pravni angažman u SAD i Kanadi. Na federalnom nivou u Kanadi i SAD, KBSA mora imati veće prisustvo, kroz sastanke i direktne komunikacije sa predstavnicima kanadske i američke vlade, administracije, pravnim i političkim organizacijama, sa univerzitetima, akademskim i istraživačkim institucijama.
 • Profesor Emir Ramić je predstavio rad na temu Kongres Bošnjaka Svijeta (KBS), istakavši da isti treba biti nastavak kontinuiranog procesa konkretnog, neovisnog i suverenog bošnjačkog nacionalnog samodefiniranja. KBS ne smije biti pobjeda bilo koje opcije unutar raspolućenog bošnjačkog nacionalnog tkiva. Naprotiv, to mora da bude kongres bošnjačkog nacionalnog jedinstva. Svrsishodnost održavanja jednog takvog kongresa mora da bude potvrđena odlukama i rezolucijama koje će jedno takvo tijelo donijeti i koje će prije svega biti bazirane na prepoznatljivom iskustvu KBSA sastavljenom od širokih narodnih bošnjačkih masa, koje su u više svojih pisanih dokumenata odredile prioritete na kojima će KBS raditi, a posebno osnivanje ključnih nacionalnih institucija kao što su Bošnjačka matica, Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti, Institut za strateške bošnjačke nacionalne studije, Muzej i Institut genocida. I na kraju najvažnije, KBS mora predložiti Bošnjački nacionalni program.
 • Potpredsjednik UO KBSA, Ferid Sefer se dotakao teme Susreta KBSA i uputio poziv svim Bošnjacima da dođu na Konvenciju KBSA u novembru 2011, koja će se održati u Chicagu.
 • Poslije uvodnih obraćanja, otvorena je diskusija na kojima su se pored predsjednika džemata ICC Behar, g. Jasminka Hodžića obratili i predstavnici BACAe, članovi Koordinacije KBSA Michigan, te predstavnici UO KBSA i Bošnjaci iz Grand Rapidsa.  Nakon rasprave i zaključnih riječi predsjednika UO KBSA, usvojeni su sljedeći zaključci Okruglog stola:
  • Usvojen je dokument “KBSA u pravnom i političkom okviru SAD i Kanade – Smjernice za održivu budućnost”;
  • Usvojen je dokument Kongres Bošnjaka svijeta {KBS} koji treba biti nastavak kontinuiranog procesa konkretnog, neovisnog i suverenog bošnjačkog nacionalnog samodefiniranja;
  • Dogovoreno je da se regionalni sastanci učesnika okruglog stola , te drugih bošnjačkih organizacija održava svakih četiri mjeseca s tim da se na istim sastancima definiraju konkretni stavovi i akcije sa timovima za izvršavanje zadataka (organizacioni problem, obrazovanje, genocid, pravna pitanja, politička pitanja, itd.).
  • Proširiti dijalog Koordinacija KBSA sa džematima u sredinama sa velikim brojem Bošnjaka na principima započetim od strane Koordinacija Washington, Michigan, Florida, Illinios, New York, Kanada.

– Predstavnici UO KBSA su prisustovali svečanosti ICC Behar povodom 11-te godišnjice postojanja ICC behar, te 7 godina radio Behara.  Predsjednik UO KBSA se obratio u ime KBSA na svečanosti te zaželio džematlijama skoro završenje projekta džamije, i istakao važnost džamija kao faktora ujedinjenja, te se osvrnuo na važnost obilježavanja Dana džamija koji je obilježen 7. Maja.  Magistar Alibašić je naglasio jako dobre odnose Koordinacije KBSA MI sa oba džemata u Grand Rapidsu, te važnost vjerskog ali i političkog i kulturnog angažiranja Bošnjaka kako bi se održala veza sa BiH ali i branili interesi Bošnjaka  BiH u SAD i Kanadi. Profesor Ramić se obratio ispred Instituta i  izrazio zahvalnost džematlijama na podršci KBSA i izrazio zahvalnost za nastavak tradicije KBSA  i trenutnim članovima UO KBSA na njhovom trudu, zalaganju i ostvarenim rezultatima.

– Ostali učesnici koji su se obratili istakli su takođe važnost džemata, naravno i džamija ali posebno ljudi, tj. djece koja dolaze u džemate. Džemati trebaju biti jezgro vjerskog, kulturnog i obrazovnog  karaktera, prilagođeni uvjetima u kojima živimo i da budu atraktivni našim mladima.

Za UO KBSA, magistar Hamdija Čustović, glasnogovornik UO KBSA

 

SASTANAK KBSA i OBILAZAK GRADILISTA NOVE DZAMIJE ICC BEHAR