Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) u Pravnom i političkom okviru SAD i Kanade – Smjernice za održivu budućnost

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) u Pravnom i političkom okviru SAD i Kanade – Smjernice za održivu budućnost

KBSA je od 2008e fokusirao svoj utjecaj i djelovanje prema pravnom i političkom polju u SAD i Kanadi. Kanada i SAD su velesile koje imaju ogroman utjecaj u globalno političkom sistemu te je političko prisustvo u SAD i Kanadi od velikog značaja za bošnjačku zajednicu i za Bosnu i Hercegovinu (BiH). KBSA je napravio ogroman iskorak u posljednjih tri godine i počeo aktivnije da učestvuje  u pravnom i političkom sistemu SAD i Kanade, naročito prema američkoj administraciji i vladi da se više angažira oko prijema BiH u NATO i Europsku Uniju (EU). KBSA treba da koordinira preko partnera u lobiranje u ime Bosne i Hercegovine, ne samo u Americi, nego i u Europskoj Uniji. U Briselu se je potrebno veće prisustvo Bošnjaka i BiH.  

Republika Srpska, manji entitet u BiH i Srbija su prepoznale važnost prisutnosti u SAD i Kanadi, a i EU i troše ogromne novce na lobiranje i medijsku kampanju prema EU i S.A.D., radi promoviranja interesa RS i Srbije za razliku od države i Federacije BiH koji ne ulažu niti dolara što je u svakom slučaju loše po BiH. Kada se uzme u obzir nedavna odluka RSa za otvaranje ureda u DCu, zatim pisanja bivšeg ambasadora Montgomerija, te ogromna ulaganja u lobiranje u SAD, RS referendum, situacija postaje još zabrinjavajuća.

Država BiH trenutno ne financira lobiranje u interesu države BiH iako to treba i može da se predstavlja na međunarodnom političkom polju putem lobiranja. Bh vlasti, bh javnost mora znati opasnosti sa kojima se suočavamo kao država, nacija, narod, ukoliko izgubimo bitku u SAD i Kanadi.  Mora se više ulagati u lobiranje i biti prisutniji u medijima u SAD i kanadskoj vladi.  BiH mora uložiti u lobiranje ovdje, materijalno, duhovno i  fizički.  Mora se naći načina za zajednički pristup ovom zaista velikom problemu, i mora se politička i akademska i šire narodne mase pokrenuti zarad nacionalnog pitanja Bošnjaka.  Iako je volonterska organizacija, KBSA može popuniti taj vakum u suradnji sa drugim probosanskim i bošnjačkim organizacijama, te se mora još decidnije fokusirati na obrazovanje svih segmenata američkog i kanadskog društva o BiH, historiji Bošnjaka, agresiji na BiH i genocidu nad Bošnjacima u BiH i Sandžaku.

Srpski lobi, srbijanski nacionalisti u SAD i Kanadi, te u Europi vode intenzivnu kampanju protiv Bošnjaka, kroz negiranje genocida koji je počinjen protiv Bošnjaka, širenjem laži, poluistina, manipuliranjem šire javnosti. U medijima se vodi intenzivna koordinarana akcija srpskih ultranacionalista protiv KBSA te Instituta za istraživanje genocida iz Kanade. Srbijanski nacionalisti su se uvezali sa ultrakonzervativnim ekstremistima i islamofobima i postoji bezbroj stranica sa ektremnom propagandom protiv Bošnjaka kao što su Serbiana, GrayFalcon, AntiWar, LukaSerb i druge web stranicama.  Interesantno je da se na primjer preuzimaju informacije sa SRNAe kao vijest, obrađuju se kao potvrđena vijest, prenese na blogovima kao činjenica iako je izmišljotina ili neistina. Intenzivna kampanja se nastavlja u kojem u SAD ili Kanadi srbijanske web stranice objave neku laž o KBSA ili Bošnjacima ili o Institutu, onda ga preuzme srpski blog kao vijest, onda ga ponove negdje kao njihov komentar na nekoj od poznatijih web stranica, te se non stop reciklira, koristi na web stranicama protiv KBSA ili Bošnjaka. 

Na blogovima, medijima koji su povezani sa bivšim ambasadorima iz Srbije i bivše Jugoslavije, su se pojavili tekstovi koji blate, vrijedjaju bošnjačku tragediju, zatim se napadaju muslimani, ubacuju i insinuiraju se lažne veze sa terorizmom.  Napadi su pojačani nakon akcije Instituta i KBSA za  zabranu držanja predavanja na univerzitetu u Vankuveru od strane negatora genocida gosp. Trifkovića.  Napadi su se pretvorili u ozbiljne prijetnje i KBSA i Institut su angažirali FBI  i advokata zbog primljenih prijetnji. 

Bez obzira na sve KBSA je zabilježio najjače rezultate od svojeg postojanja u posljednjih godinu i pol dana, od stvaranja veza sa State Department do uspješnih akcija sa akademskim, nevladinim organizacijama u SAD i Kanadi.  U izvještaju o BiH Istraživačke službe Kongresa SAD, Milorada Dodik i RS su optuženi za destabiliziranje BiH, te za obstrukciju stvaranju efektivnije centralne vlade u BiH (Steven Woehrel  (2010-04-12). Bosnia: Current Issues and U.S. Policy. Congressional Research Service.  Stranica: http://www.fas.org/sgp/crs/row/R40479.pdf).  Također, KBSA je postao nacionalni partner za popis stanovništva u SAD.

Moramo se fokusirati i na jačanje naše zajednice ovdje u SAD i Kanadi.Fokus KBSA treba biti jačanje Koordinacija KBSA kako bi se širila istina o ratu u BiH, te o Bošnjacima na lokalnim i državnim nivoima. Jačanjem Koordinacija i aktivnijim djelovanjem prema političkim, kulturnim i pravnim segmetnima američkog društva jača se prisustvo Bošnjaka na veoma važnom nivou lokalnom i državnom, tj. na provincijskom u Kanadi. 

Primjer takvog djelovanja je evidentan iz sljedećih akcija Koordinacija:

–          Usvajanje rezolucija o genocidu u Srebrenici i BiH akcijama Koordinacija Michigan, Missouri, Illinios, i Kanada.

–          Prisustvo na etničkim (medjunarodnim) festivalima, predavanjima, te u akademskim istupima.

–          Početak procesa usvajanja rezolucije o genocidu u BiH i Srebrenici u državi Washington.

–          Kulturno-umjetničke i sportske aktivnosti Koordinacije Sjeverne/Južne Karoline.

–          Obilježavanje Dana Nezavisnosti i Dana državnosti u koordinacijama.

–          Obilježavanje i komemoracija žrtava genocida u BiH.

–          Proglašavanje Dana sjećanja žrtava genocida u Srebrenici u BiH u gradovima Charlotte, Orlando, Grand Rapids, Kentwood.

Neophodno je dati veću podršku mlađim generacijama Bošnjaka koji su se školovali u SAD i Kanadi. U tom smislu se treba što aktivnije uključiti u lokalne organizacije, biti zastupljeni kroz lokalne upravne odbore, na izborima, te u aktivnom promoviranju potencijalnih bošnjačkih političkih kandidata na američkim i kanadskim lokalnim, federalnim i državnim nivoima.

 Prelazak iz defanzivnog djelovanja Bošnjaka u Akcije – MEMORANDUM KBSA

Bošnjački političari su u posljednjih 16 godina u konstantoj defanzivi, uvijek čekajuci na poteze srpskih politicara. Bošnjaci moraju imati konkretan nacionalni, politički plan i program rada koji će aktivno djelovati protiv vanjskih faktora koji  destabiliziraju BiH sa ciljem podjele i BiH i bošnjackog nacionalnog bića. KBSA svojim konkretnim planom akcije čiji će rezultati usmjeriti sve aktivnosti KBSA. Konkretnim zadacima i smjernicama Bošnjaka u BiH i dijaspori mogu ojačati centralne insitucije, sprovesti adekvatnu reformu i konačno stvoriti uvjete za dugoročnu održivost BiH i njezin ulazak u NATO i EU. Bosna i Hercegovina mora imati jaku centralnu vladu, koja neće biti držana kao taoc od strane bilo kojeg entiteta, sa autoritetom da donosi zakone koji zastupaju interese svih konstitutivnih naroda.

Političko, akademsko i medijsko prisustvo i uvezivanje u SAD, Kanadi i EU

 • Povećati prisustvo kroz politički, obrazovni, pravni angažman u SAD i Kanadi. Na federalnom nivou u Kanadi i SAD, KBSA mora imati jače prisustvo, kroz sastanke i direktne komunikacije sa predstavnicima kanadske i američke vlade, administracije, pravnim i političkim organizacijama, sa univerzitetima, akademskim i istraživačkim institucijama.
 • Pojačati prisustvo i lobiranje u Europskoj Uniji preko bošnjačkih organizacija prustnih u EU.
 • Jačati prisustvo Bošnjaka u međunarodnim medijima, kroz intervjue, naučnih i stručnih radova o agresiji na BiH, genocidu nad Bošnjacima; KBSA nastaviti  treba da zastupata interese Bošnjaka u svjetskim medijima, pisanjem i govorima na engleskom, ali ta borba mora biti zasnovana na  naučnim činjenicama, sa ili bez podrške od strane političkih krugova iz BiH .  Borba za zaštitu BiH i Bošnjaka se vodi na zapadu, i tu ne smijemo izgubiti. KBSA treba da se fokusira na akcije koje daju najviše odjeka, te da grade partnerstva sa drugim organizacijama.
 • Uvezivati probosanske i bošnjačke snage širom svijeta, putem Sporazuma o suradnji.  Sve organizacije nemaju isti pristup radu i djelovanju ali svaka na svoj način može doprinjeti boljoj budućnosti BiH i Bošnjaka ukoliko se nadje zajednički stav. Treba povezati i na partnershim osnovamaujediniti postojeće organizacije, na principima koje je započeo KBSA prije dvije godine potpisujući protokol o suradnji sa Vijećem BiH organizacija u Australiji.

 Procesiranje ratnih zločina i ostvarivanje pune odgovornosti za agresiju i genocid

 •  Insistirati na punoj odgovornosti susjeda  za počinjene zločine i razaranja u Bosni i Hercegovini, pokrenuti ponovno tužbu BiH protiv Srbije pred međunarodnim sudovima;
 • Ne dozvoliti stavljanje u ravnopravan položaj agresora i žrtve,a što je BiH u svakom slučaju bila, žrtva agresije i genocida, te ne pristati ni na kakve političke pritiske da se Srbija stavlja u jednak položaj sa stradalim i oštećenim državama iz okruženja.
 • Insistirati na procesiranju svih ratnih zločina, kompenzaciji žrtava agresije, nasilja, genocida i produžetku rada Haškog tribunala kako bi se sudilo ratnom zločincu Ratku Mladiću.
 • Podržati političke, vjerske i pravne institucije Bošnjaka koje se bore za BiH, Bošnjake u dijaspori a i u BiH;

Političko i pravno rješenje za BiH

 • Zalagati se na održivom političkom rješenju za BiH uključujući ukidanje entiteta u BiH – sadašnji sistem entiteta je neodrživ; prvi korak bi trebao biti ukidanje kantona u BiH.
 • Ukinuti entitetsko glasanje. Ukinuti sve zakone u BiH i entitetima koji definiraju entitetsko državljanstvo. Državljanstvo BiH mora ostati dovoljno i jedino pravno rješenje za sve građanje BiH, bez obzira u kom entitetu oni bili nastanjeni. Da se na dokumentaciji i obrascima poput JMBG i sl. ukine zahtjev o podacima koji se tiču entitetskog porijekla ili pripadnosti. Garantirati konstitutivnost na čitavom teritoriju BiH.
 • Usvojiti Zakon o dijaspori sa ukidanjem ili zadovaljajućom revizijom člana 17.
 • Ukinuti uvjet da dokumenti (rodni list sa JMB i potvrda o BiH državljanstvu ne smiju biti stariji od 6 mjeseci – s obzirom da ovaj uvjet uzrokuje gubitak vremena pri podnošenju zahtjeva i omogućava otezanje procedure. U državama demokratskog sistema svaki građanin jednom dobiva po rođenju rodni list koji je za cijeli život važeći kao i drzavljanstvo. Ukoliko je osoba rođena u državi Bosni i Hercegovini ili ukoliko su roditelji državljani (jedan ili oba roditelja) BiH uz koje dijete automatski prima državljanstvo, a po punoljetnosti dijeteta od (18 godina) stiče pravo da dobije svoj odvojeni dokument o državljanstvu koji se automatski prepisuje sa roditeljeve potvrde o državljanstvu.
 • Zaštiti privatnu nepokretnu imovinu. Zabraniti oporezivanje imovine i neobrađenog zemljišta povratnika u RS, jer prognanici bez povratka ne mogu ni obrađivati zemljište.
 • Tražiti usvajanje  zakona o zabrani i kažnjivosti negiranja genocida nad Bošnjacima i holokausta nad Bosanskim Jevrejima. Plemeniti posao koji su započeli bošnjački prvaci (od kojih su mnogi zbog toga završili po Jasenovcu i drugim balkanskim kazamatima) 1941 potpisivanjem “Muslimanske Deklaracije” kojom se u sred nacističke okupacije u porobljenoj Evropi po prvi put zahtijevala zaštita bh. Jevreja i Roma. Spriječiti sve pokušaje minimizacije kako bosansko jevrejskog, bosansko romskog te nedavnog bošnjačkog stradanja.

Podrška Bošnjacima Sandžaka i Kosova

 • Insistirati na konstitutivnosti Bošnjaka u Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji i većim pravima, autonomiji i uvezivanju sa maticom domovinom, većoj podršci  svim Bošnjacima sa Balkana.
 • Podržati daljnju regionalizaciju Srbije i jačati rad bošnjačkih institucija i zdravih političkih snaga u Sandžaku.

KBSA treba dati punu podršku radu Međunarodnom institutu za istraživanje genocida, Kanada (IRGC), Bosansko američkom institutu za genocid (BAGI), te Bošnjačko Amerčkom Savjetodavnom Vijeću za BiH, treba suradjivati sa džematima, džematskim odborima, te sa IABNA.  Surađivati sa Bosansko Hercegovačko Američkom Akademijom Nauka i Umjetnosti (BHAASA). Bošnjaci moraju imati zajednički stav, a KBSA mora povezivati se sa postojećim organizacijama kroz zajedničke akcije i suradnju.

Tekst je napisao i prezentirao mr. Haris Alibašić, 7. maja. 2011 u Grand Rapids, Michigan