Pismo KBSA i IRGC o napadu na suverenitet BiH dodjelom IMPC koda poštama RS

Pismo KBSA i IRGC o napadu na suverenitet BiH dodjelom IMPC koda poštama RSOrgani Bosne i Hercegovine (BiH), uključujući i organe bezbjednosti za zaštitu ustavnog i državnog poretka, imaju dužnost da reagiraju protiv napada na suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak međunarodno priznate države BiH

Predsjedništvu Bosne i Hercegovine
Vijeću Ministara Bosne i Hercegovine
Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske
Ministarstvu prometa i komunikacija Federacije Bosne I Hercegovine
Direktoru Javno preduzeće BH pošta
Direktoru Pošta Republike Srpske
Misije BiH pri Ujedinjenim nacijama
Misije BiH u Međunarodnim organizacijama u Svicarskoj

Izražavajući mišljenje više od 350.000 sjevernoameričkih Bošnjaka KBSA i IRGC informišu svijetsku javnost da je dodjela IMPC koda (Kod za Centar međunarodne razmjene pošte / Centar procesiranja međunarodnog poštanskog saobračaja) Poštama Republike Srpske direktno kršenje Aneksa 9 Dejtonskog sporazuma, miješanje u političku situaciju, i sabotaža unutarnjeg uređenja suverene i nezavisne države BiH.

Svjetska poštanska unija (UPU) početkom januara dodijelila je Preduzeću za poštanski saobraćaj RS IMPC kod. Taj kod podrazumijeva da su pošte RS registrovane u međunarodom poštanskom saobraćaju kao samostalan operater koji može da sklapa međunarodne ugovore sa drugim operaterima i da razmjenjuje pošiljke.

Smatramo da je zahtjev i dodjela Međunarodnog koda još jedan u nizu fait accompli ataka destrukcije jedinstvenog bosanskohercegovačkog državnog i društvenog tkiva, koje nije uništeno ni u agresiji i genocidu, niti u Dejtonu, ali čiji pokušaj uništavanja traje premanentno do današnjih dana.

Pored ugrožavanja suvereniteta, integriteta i međunarodnog subjektiviteta državi BiH, ovaj postupak predstavlja i kršenje principa Svijetske poštanske unije jedan IMPC Operater – jedna država i svi IMPC kodovi i Operaterski kod iza IMPC-a u državi imaju u sebi zvanični međunarodni državni kod.

Princip jedan IMPC Operater – jedan državni kod – jedna država je prekršen prvo u slučaju Kosova, što je bila podloga za odcjepljenje Kosova. NATO trupe su ranije dobile ovaj kod uz obrazloženje da je to nužno zbog pošiljki NATO-a, ali sa prefiksom BA, sto je u skladu sa standardima i postivanjem suvereniteta BiH.

Sada IMPC (Centar) i kod dobiva RS ali ne u okviru države BiH i pod ovlaščenim Operaterom, u čijem Operaterskom kodu stoji …BA.., po Aneksu 9 Dejtonskog sporazuma, već međunarodno izvan i nezavisan od BiH. Još jedan agresorski fait accompli atak na razaranje države BiH.

Podsjećamo da je KBSA još 2007. i 2008. godine uložio oštar prigovor pokušajima destrukcije BiH putem nastojanjem produkcije RS kao samostalnog međunarodno pravnog faktora preko Svijetske poštanske unije primjenom međunarodnog poštanskog saobračaja između RS i Kanade. Na žalost niti Kanada niti organi BiH nisu ništa uradili da zaštite državu BiH, njen suverenitet, integritet i međunarodno pravni subjektivitet. Posljedica toga je dodjeljivanje izvan bosanskohercegovačkog IMPC i koda Republici Srpskoj.

Prema svojim pravilima Međunarodni biro za registraciju IMPC koda nije smio dodijeliti ovaj kod Republici Srpskoj bez saglasnosti države BiH. Stoga pozivamo Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH da održe hitne sjednice i upotrebe svoje ustavne nadležnosti da zaštite državu BiH iniciranjem osporavanja ove odluke Svjetske poštanske unije.

Takođe zahtijevamo od najviših političkih organa BiH kao i od Ureda visokog predstavnika da odgovore na pitanje: ko je u ime države BiH zloupotrijebio svoje nadležnosti i dao saglasnost za dodjelu IMPC koda Poštama RS? To su neprijatelji države BiH koji moraju biti odstranjeni iz upravljanja državom.

U 21. stoljeću suverenitet, teritorijalni integritet i međunarodno pravni subjektivitet države i nacije nije samo na fizičkom tlu već i u sofisticiranom, visoko-tehnološkom komunikacijskom i informatičkom domenu.

Država BiH, kao i sve države svijeta, a prema pravilima Svjetskog poštanskog saveza, treba imati samo jedan državni poštanski kod, odnosno prefiks, pod kojim se jedino mogu registrovati dodatni kodovi nakon odobrenja države BiH.

KBSA i IRGC će posebnim pismom inicirati osporavanje odluke kod nadležnih međunarodnih institucija.

S poštovanjem,

Mr. Haris Alibašić, Predsjednik
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike

Prfesor Emir Ramic, Direktor
Institut za Istrazivanje Genocida Kanada