Pakao Opkoljene Srebrenice Prije Genocida (1993)

Pakao Opkoljene Srebrenice Prije Genocida (1993)

Autor: Daniel Toljaga

Pred vama su tri veoma rijetka snimka koja svjedoce o katastrofalnoj situaciji u Srebrenici. Prije genocida i tijekom čitave opsade Srebrenice, u enklavi je postojala stalna i ozbiljna nestašica hrane koja je dosegla katastrofalnu razinu u zimi 1992/93. godine. Brojne bošnjačke izbjeglice – osobito žene i djeca – bili su iznimno mršavi usljed pothranjenosti, a mnogi su umrli od gladi. Slijedi jedan od vrlo rijetkih snimaka iz Srebrenice koji pokazuje očajnu humanitarnu situaciju koja je zadesila izgladnjelo bošnjačko stanovništvo Srebrenice marta 1993. godine, više od dvije godine prije srebreničkog genocida.

#1 SNIMAK: Ovu informativnu reportažu je snimio britanski novinar Tony Birtley, a emitirana je na ABC News u martu 1993. Do sada ovaj snimak nije bio raspoloživ na Internetu, stoga sam ga skinuo sa sudske databaze Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju i postavio na YouTube kako se patnja bošnjačkog naroda srebreničke enklave slučajno ne bi zaboravila. Snimak je na engleskom jeziku, ali slika je vrijednija nego hiljadu riječi. Pogledajte ↓

#2 SNIMAK: Sljedeći snimak je drugi od tri segmenta preuzet od informativnog programa emitirnog na ABC News sa snimcima Srebrenice od britanskog reportera Tony Birtley-a iz marta 1993. godine, više od dvije godine prije Genocida u Srebrenici.

Na ovom veoma rijetkom snimku ćete biti u mogućnosti da vidite ono što je Tony Birtley opisao kao “apsolutna panika i očaj ljudi. I vidjeti ćete žene kako bacaju bebe u stražnji dio kamiona nadajući se da će ih neko zgrabiti i odvesti ih na sigurno.” Osim toga, tu su vrlo rijetki prizori branitelja Srebrenice, uključujući i borbeni tenk koji su uspjeli zarobiti od Srba. Do sada ovaj snimak nije bio raspoloživ na Internetu, stoga sam ga skinuo sa sudske databaze Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju i postavio na YouTube kako se patnja bošnjačkog naroda srebreničke enklave slučajno ne bi zaboravila. Snimak je na engleskom jeziku, ali slika je vrijednija nego hiljadu riječi. Pogledajte ↓

#3 SNIMAK (Najpotresniji): Slijedi treći i konačni segment informativnog programa ABC News sa snimcima katastrofalne situacije u Srebrenici u martu 1993. godine, više od dvije godine prije genocida u Srebrenici. Na snimcima britanskog novinara Tony Birtley-a, možete vidjeti scene iz pakla, izbjeglice bez krova nad glavom, ranjenu i ubijenu bošnjačku djecu, a na snimku je zabilježeno i umiranje 5-godišnjeg bošnjačkog dječaka, kojeg je ranila granata ispaljena iz teško naoružanih srpskih sela oko Srebrenica. Četnici iz okolnih srpskih sela su gotovo svaki dan ciljali i granatirali bošnjačko stavnovništvo enklave Srebrenica.

Do sada ovaj snimak nije bio raspoloživ na Internetu, stoga sam ga skinuo sa sudske databaze Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju i postavio na YouTube kako se patnja bošnjačkog naroda srebreničke enklave slučajno ne bi zaboravila. Snimak je na engleskom jeziku, ali slika je vrijednija nego hiljadu riječi. Pogledajte ↓