KBSA NA 5. Kongresu Svjetskog Saveza Dijaspore BiH(SSD BiH)

KBSA NA 5. Kongresu Svjetskog Saveza Dijaspore BiH(SSD BiH)Od 21-23. maja 2010 godine u Sarajevu je, pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića i Željka Komšića, članova Predsjedništva BiH te Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, održan 5-ti Kongres Svjetskog Saveza Dijaspore na kome je po prvi put i KBSA imao svog delegata. Čast ali i obaveza da dostojno reprezentuje krovnu organizaciju Bošnjaka sSjeverne Amerike pripala je dugogodišnjem aktivisti i jednom od osnivača KBSA gospodinu Rašidu Nuhanoviću.

Delegati i rukovodstvo SSD nisu krili zadovoljstvo što će u svojim redovima imati i prestavnika organizacije koja svojim radom i rezultatima uživa veliki ugled kako među Bošnjacima sSjeverne Amerike tako i cijele bh dijaspore . Ovim činom formalizovana je novoostvarena dugogodišnja suradnja i otvoreni nova faza suradnje u ostvarivanju i zaštiti interesa države BiH i njenih građana razasutih širom svijeta.

Govoreći o problematici predviđenom dnevnim redom Kongresa gosp. Nuhanović je prezentirao stavove KBSA po pitanjima registracije za predstojeće izbore u BiH i popis stanovnštva. Kritički se ovrnuo na neaktivnost i nezainteresovanost kako države tako i političkih stranaka za problematiku dijaspore što je, pored komplikovane procedure za registraciju jedan od glavnih uzroka malog broja glasača iz dijaspore.
Uskraćivanjem prava da budu popisani, opstruiranjem pasivnog i aktivnog glasačkog prava dijaspori, kao i postojanjem člana 17 o državljanstvu  država se odriče svojih građana koji svojom finansijskom pomoći ali i drugim vidovima aktivizma čuvaju socijalni mir u BiH i bivaju njeni najbolji ambasadori širom svijeta.

Pored zapaženog nastupa na Kongresu, delegat KBSA je imao značajne susrete i sa uglednim ličnostima iz javnog  ,političkog , akademskog i vjerskog miljea BiH koje je detaljnije upoznao sa radom i planovima KBSA kao i sa problemima sa kojima se susreće bh dijaspora na sjevernoameričkom kontinentu.

Gospodin Nuhanović se susreo sa gosp. Safetom Halilovićem, ministrom za ljudska prava i izbjeglice, Reisu-l-ulemom dr. Mustafom ef. Cerićem , Avdom Hebibom, predsjednikom Matice iseljenika BiH , dr Stjepanom Kljuićem ,bivšim članom Predsjedništva BiH, dr Šacćirom Filandrom ,bivšim predsjednikom Bošnjačcke  zajednice kulture “Preporod” i mnogim drugim.

Svakao da je prisustvo predstavnika KBSA izazvalo i veliki medijski interes pa je gospodin Nuhanović imao prilike da o radu krovne organizacije Bošnjaka Sjeverne Amerike govori na TV Hayat,TV kantona Sarajevo, Radio BiH i Radio Federacije BiH ,Radio “Stari grad”,Radio Slobodna Evropa, te je dao i inerviju za “Dnevni Avaz”.

Na kraju vrijedno je pomenuti da su delegati i članovi SSD svoje poštovanje prema rezultatima koje je KBSA postigao pokazali time što su predstavnicima KBSA ponudili članstvo u Glavnom i Nadzornom odboru SSD koje je sa zadovoljstvom prihvaćeno. Na Konvenciji KBSA odrzanoj 29. i 30. Maja ove godine, 2010 u Saint Louisu, Upravni odbor KBSA je u Glavni odbor SSDa izabrao Semira Đulića, te je u Nadzorni odbor izabrao Kemala Hamulića.

Sigurno je da će od ove suradnje imati koristi obadvije organizacije  kao i čitava bh dijaspora i država i građani BiH.

U ime KBSA

Hamdija Čustović
Glansogovornik KBSA