Saopćenje sa Konvencije KBSA u St. Louisu

Saopćenje sa Konvencije KBSA u St. LouisuNa osnovu odluke UO KBSA Konvencija KBSA je ove godine održana u St. Louisu 29. maja 2010 kojoj je prisustvovalo 45 delegata iz koordinacija KBSA širom SAD-a i Kanade, te 50 gostiju i promatraca iz SAD, Kanade, Bosne i Hercegovine, i drugih zemalja.

Na Konvenciji KBSA predsjednik Upravnog Odbora mr. Haris Alibašić je predstavio godišnji izvještaj rada KBSA koji je usvojen od strane delegata.  Zatim je profesor Semir Đulić  prezentirao “Plan Rada za Maj 2010 – Maj 2011” koji je prihvaćen s tim da su se dodatni prijedlozi od delegata zabilježiljeni na Okruglom Stolu. Na skupštini su takođe svoje izvještaje o radu podnijele koordinacije KBSA što je potvrdilo postojanje jako snažne baze KBSA i podrške njezinih članova smjernicama KBSA na nivou SAD i Kanade. Usvojen je “Javni Poziv” KBSA za izlazak na ovogodišnje izbore u BiH.

Na Konvenciji je izabran sljedeći UO KBSA u sastavu: Haris Alibašić – predsjednik, Ferid Sefer- potpredsjednik, Sanel Babić – sekretar, Uzeir Ramić – blagajnik,  Hamdija Čustović – glasnogovornik, Semir Đulić, Kemal Hamulić, Mirsad Smajić, Daniel Toljaga, Amir Makarević, Haris Šuko, Rusmin Topalović, Dževad Burić, i Aldina Muslija.  Upravni Odbor KBSA je izabrao prof. Semira Đulića članom Upravnog Odbora Svjetskog Saveza Dijaspore BiH (SSDBiH), a Kemala Hamulića članom nadzornog odbora SSDBiH. Konvencija KBSA je također primila pismo podrške od Svjestkog Saveza Dijaspore BiH.

U organizaciji konvencije KBSA, održan je nogometni turnir “Congress Cup” i Svečana Večera s počasnom gošćom Florence Hartmann, i sa zabavnim programom koji su sačinjavali KUD-ovi iz Atlante, Chicaga, i Charlotte.  Na svečanoj večeri, uručena je Plaketa KBSA gđi. Florence Hartmann za njen doprinos Bošnjacima i Bosni i Hercegovini, pisanjem svoje knjige “Mir i Kazna” u kojoj su otkriveni tajni dokumenti Međunarodnog Suda Pravde i Srbije i Crne Gore koji su ključni dokazi agresije na Bosnu i Hercegovinu. Također, u odsustvu je uručena plaketa Dr. Marko Atilla Hoare-u za njegov aktivni rad o širenju istine o Bosni i Hercegovini i njezinim historijskim zbivanjima. Dr. Hoare, koji je napisao tri knjige o Bosni i Hercegovini, nažalost  nije mogao doći na konvenciju ali je izrazio svoju zahvalnost.

Konvenciji su prisustvovali gosti iz SAD, Kanade, Norveške, Slovenije i BiH:

– Dr. Sanjin Halimović, načelnik općine Sanski Most

– Asim Sarajlić, načelnik općine Vogošća

– Prof. Emir Ramić, predsjednik kanadskog Instituta za Istraživanje Genocida i delegat KBSA za Kanadu.

– Sanja Drnovšek, direktorica američkog Instituta za Istraživanje Genocida

– Sejad Muhić, predsjednik Udruženja Logoraša u SAD iz St. Louisa

– Samir Hadžalić, direktor American Music Festival Chicago

– Dr. Nedžad ef. Grabus, muftija Islamske Zajednice u Sloveniji

– Senaid ef. Kobilica, glavni Imam Islamske Zajednice u Norveškoj.

Posebno se zahvaljujemo organizatorima konvencije i skupštine, lokalnoj koordinaciji KBSA u Missouri, posebno gospodinu Muratu Muratoviću i Rusminu Topaloviću koji su doprinjeli da 11. Skupština, Okrugli Stol,  i Svečana Večera proteknu u bošnjačkom duhu i prijateljstvu.

Također se zahvaljujemo medijskim pokroviteljima RTV Bostel, Bosnian Media Group, ChicagoRaja.net, Bosnjaci.net, Kliker.info, Peta Strana Svijeta Magazin i TV 101  kao i svim delegatima koji su prisustvovali Konvenciji.

Uskoro više detaljnih informacija sa konvencije/skupštine KBSA.

Slike sa Konvencije KBSA