Facebook
Twitter
YouTube
LINKEDIN

Uloga Bosnjacko-americkog savjetodavnog vijeca za Bosnu i Hercegovinu (BASVBiH) u zastiti interesa Bosne i Hercegovine u Washingtonu

Grand Rapids u državi Mičigen postaje polako jedan od značajnijih regionalnih centara bošnjačke dijaspore. U zadnje dvije godine lokalna koordinacija je ponekada sama, a još češće u suradnji sa drugim lokalnim bošnjačkim organizacijama priredila mnoge značajne događaje za Bošnjake ovog grada. Od postavljanja bosanske zastave u gradskom muzeju i gradske proklamacije o genocidu u Srebrenici prošle godine, do stalne muzejske izložbe bošnjačke nošnje i suradnje i partnerstva sa uredom za popis stanovništva (Census Bureau) ove godine.

Još jedan događaj u ovom nizu je bila organizacija tribine u suradnji sa Bosanskim Kulturnim Centrom Grand Rapids-a. Glavni gost tribine je bila gospođa Elmina Kulašić, izvršna direktorica Bošnjačko-Američkog Savjetodavnog Vijeća u Vašington D.C.-ju.

Oko 30-tak prisutnih Bošnjaka je poslušalo uvodnu riječ od strane gospodina Sanela Fazlića, koji je u kratkim crtama pozvao na intenzivnije zalaganje na lokalnom nivou po pitanju BiH i zalaganja za našu domovinu. Magistar Haris Alibašić je nastavio izlaganje kratkim sadržajem aktivnosti KBSA i listom ostvarenih zadataka; između ostalog sastankom sa predsatvnicima Ministarstva Vanjskih Poslova (State Department) zaduženih za Balkan i BiH i diskusijom o trenutnoj političkoj situaciji.

Nakon magistra Alibašića je glavnu riječ preuzela gospođa Kulašić koja je opširno opisala historiju i rad Američkog Savjetodavnog Vijeća u Vašington D.C.-ju. Elmina je govorila o nedostatku Bošnjaka u glavnom gradu SAD, o poteškoćama lobiranja i rada sa američkim političarima, ali i o pozitivnim pomacima kao što je bilo osnivanje Kluba prijatelja BiH među američkim političarima.

Tribinu po ovom pitanju je zatim otvorio magistar Kemal Hamulić predsjednik Koordinacije KBSA za Mičigen. Prisutni su imali priliku da postave pitanja u vezi Savjetodavnog Vijeća i rada njegovih članova. Neki su čak imali i prijedloge za budući rad Savjetodavnog Vijeća. Sve u svemu dva sata posvećena BiH i Savjetodavnom Vijeću su urodila plodom. Ostaje nam nada da će se još više naših ljudi upoznati sa radom Savjetodavnog Vijeća i da će se mladi ljudi zainteresovati za uključenje u rad organizacija koje se zalažu za bolju budućnost Bosne i Hercegovine.