Uloga Bosnjacko-americkog savjetodavnog vijeca za Bosnu i Hercegovinu (BASVBiH) u zastiti interesa Bosne i Hercegovine u Washingtonu

Uloga Bosnjacko-americkog savjetodavnog vijeca za Bosnu i Hercegovinu (BASVBiH) u zastiti interesa Bosne i Hercegovine u WashingtonuGrand Rapids u državi Mičigen postaje polako jedan od značajnijih regionalnih centara bošnjačke dijaspore. U zadnje dvije godine lokalna koordinacija je ponekada sama, a još češće u suradnji sa drugim lokalnim bošnjačkim organizacijama priredila mnoge značajne događaje za Bošnjake ovog grada. Od postavljanja bosanske zastave u gradskom muzeju i gradske proklamacije o genocidu u Srebrenici prošle godine, do stalne muzejske izložbe bošnjačke nošnje i suradnje i partnerstva sa uredom za popis stanovništva (Census Bureau) ove godine.

Još jedan događaj u ovom nizu je bila organizacija tribine u suradnji sa Bosanskim Kulturnim Centrom Grand Rapids-a. Glavni gost tribine je bila gospođa Elmina Kulašić, izvršna direktorica Bošnjačko-Američkog Savjetodavnog Vijeća u Vašington D.C.-ju.

Uloga Bosnjacko-americkog savjetodavnog vijeca za Bosnu i Hercegovinu (BASVBiH) u zastiti interesa Bosne i Hercegovine u WashingtonuOko 30-tak prisutnih Bošnjaka je poslušalo uvodnu riječ od strane gospodina Sanela Fazlića, koji je u kratkim crtama pozvao na intenzivnije zalaganje na lokalnom nivou po pitanju BiH i zalaganja za našu domovinu. Magistar Haris Alibašić je nastavio izlaganje kratkim sadržajem aktivnosti KBSA i listom ostvarenih zadataka; između ostalog sastankom sa predsatvnicima Ministarstva Vanjskih Poslova (State Department) zaduženih za Balkan i BiH i diskusijom o trenutnoj političkoj situaciji.

Nakon magistra Alibašića je glavnu riječ preuzela gospođa Kulašić koja je opširno opisala historiju i rad Američkog Savjetodavnog Vijeća u Vašington D.C.-ju. Elmina je govorila o nedostatku Bošnjaka u glavnom gradu SAD, o poteškoćama lobiranja i rada sa američkim političarima, ali i o pozitivnim pomacima kao što je bilo osnivanje Kluba prijatelja BiH među američkim političarima.

Uloga Bosnjacko-americkog savjetodavnog vijeca za Bosnu i Hercegovinu (BASVBiH) u zastiti interesa Bosne i Hercegovine u WashingtonuTribinu po ovom pitanju je zatim otvorio magistar Kemal Hamulić predsjednik Koordinacije KBSA za Mičigen. Prisutni su imali priliku da postave pitanja u vezi Savjetodavnog Vijeća i rada njegovih članova. Neki su čak imali i prijedloge za budući rad Savjetodavnog Vijeća. Sve u svemu dva sata posvećena BiH i Savjetodavnom Vijeću su urodila plodom. Ostaje nam nada da će se još više naših ljudi upoznati sa radom Savjetodavnog Vijeća i da će se mladi ljudi zainteresovati za uključenje u rad organizacija koje se zalažu za bolju budućnost Bosne i Hercegovine.