Obavijest O Nacinu Prijave Za Glasanje Izvan Bosne I Hercegovine

[Obrazac za Prijavu]Obavijest O Nacinu Prijave Za Glasanje Izvan Bosne I Hercegovine

Postovani gradjani Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Americkim Drzavama,

U jesen 2010 godine u Bosni i Hercegovini biti ce odrzani Opsti izbori. Drzavljani Bosne i Hercegovine koji zive u inostranstvu duzni su se prijaviti za glasanje izvan BiH, ako to do sada nisu vec ucinili, kako bi mogli ostvariti svoje biracko pravo na predstojecim izborima ( pod brojem 2 ). Osobama koje su glasale na prethodnim izborima biti ce dostavljeni potvrdni obrasci na kucnu aderesu ( pod brojem 1 ).

1. Osobe koje su glasale na prethodnim izborima
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ce dostaviti na kucne aderese potvrdne obrasce drzavljanima Bosne i Hercegovine  koji su glasali na prethodnim izborima, u propisanom vremenskom roku (maj  2010. godine). Gradjanin mora da vrati potpisan obrazac i dostavi kopiju jednog od vazecih dokumenata kao dokaz o identitetu: Kopija vazeceg pasosa BiH ili kopija vazece     ( CIPS ) licne karte BiH ili ako nema navedene dokumente, vazeci dokumenat zemlje prijema (SAD) sa slikom – npr. vozacka dozvola, ako se osoba prijavljuje sa statusom izbjeglog lica iz BiH. Osoba koja je u medjuvremenu promjenila aderesu stanovanja treba dostaviti novu aderesu do kraja mjeseca aprila 2010. godine kako bi potvrdni obrazac mogao biti odaslan na istu.

2. Osobe koje nisu glasale na prethodnim izborima
Drzavljani Bosne i Hercegovine koji zive u inostranstvu, a koji do sada nisu bili upisani u Izvod iz Centralnog birackog spiska za glasanje izvan BiH ( nisu glasali na prethodnim izborima ),  duzni su se prijaviti za glasanje izvan BiH kako bi ostvarili svoje biracko pravo na Opstim izborima u BiH.  Da bi se osoba upisala u Centralni biracki spisak BiH nepohodno je da dostavi Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine slijedece:

a. Popunjen Obrazac prijave za glasanje izvan BiH.
b. Dokaz o identitetu: Kopija vazeceg pasosa BiH ili kopija vazece ( CIPS ) licne karte BiH ili ako nema navedene dokumente, vazeci dokumenat zemlje prijema (SAD) sa slikom – npr. vozacka dozvola, ako se osoba prijavljuje sa statusom izbjeglog lica iz BiH.
c. Dokaz o drzavljanstvu: Kopija vazeceg pasosa BiH ili kopija vazece ( CIPS ) licne karte BiH ili ako nema navedene dokumente Uvjerenje o drzavljanstvu  ne starije od sest mjeseci, ako se osoba prijavljuje sa statusom izbjeglog lica iz BiH.
d. Dokaz o prebivalistvu: Potvrda o prebivalistu BiH ili kopija licne karte BiH ili ako nema navedeni dokumenat, Centralna izborna komisija BiH ce izvrsiti provjeru da li se osoba nalazi na spisku Popisa stanovnistva iz 1991. godine.

Popunjen obrazac prijave za glasanje izvan BiH, zajedno sa kopijama trazenih dokumenata, potrebno je da dostavite Centralnoj izbornoj komisiji BiH  na adresu:

Izbori u Bosni i Hercegovini
Postanski pretinac 451
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
ili posaljete fax-om na sljedece brojeve:
+ 387 33 251 333 i  + 387 33 251 334
ili elektronskim putem na:
prijavapp@izbori.ba

Upis biraca u Izvod iz Centralnog birackog spiska za glasanje izvan BiH traje tokom cijele kalendarske godine.
U prilogu je dostavljen  Obrazac prijave za glasanje u pdf formatu ( stara verzija ) koji se moze koristiti.

S postovanjem,

AMBASADA BOSNE I HERCEGOVINE U SJEDINJENIM AMERICKIM DRZAVAMA