Saopcenje za Javnost Koordinacije KBSA Washington

KKBSA-WA je 2. Januara, 2010e, u Burien, država Washington, održala prvu redovnu skupštinu na kojoj je prošireno članstvo Koordinacije i učinjeni značajni koraci u nastavku rada ove organizacije.
Na skupštini je prezentiran dosadašnji učinak KBSA na nivou USA i Kanade, rad Koordinacije KBSA u državi Washington,i usvojen Statut Koordinacije KBSA WA .

Na zasjedanju Skupštine bilo je prisutno 60 registriranih delagata.

Nakon pozdravne rijeci predsjednik Upravnog odbora Koordinacije Haris Šuko i clan Upravnog odbora KBSA je prezentirao dosadašnji rad KBSA i upoznao prisutne o dosadasnjim uspjesima rad KBSA i vaznost toga rada kako za Bošnjake koji žive u USA i Kanada, tako i za opšte dobro države Bosne i Hercegovine. U nastavku je Nihad Zukanović, član UO  dao osvrt na rad lokalne Koordinacije i predočio njene ciljeve i program rada za sljedeću godinu.

U radnom dijelu skupstine Aziz Ramović, potpredsjednik UO je prezentirao statut Koordinacije koji je usvojen jednoglasno. Na Skupštini je izglasano proširenje UO Koordinacije na 11 članova. Dva nova clana UO izabrana na skupštini su Mujo Meštrovac i Zlatka Velagic dok će bivši clan UO Damir Nizamić nastaviti da sluzi respektivno kao tehnički savjetnik za KKBSA-WA. Odlučeno je da se preostala dva člana UO dopune naknadno.

Usvojen je program, akcije i smjernice rada KKBSA-WA u narednom periodu.