Potpisan Protokol o suradnji KBSA i Vijeća BiH Organizacija Australije

Potpisan Protokol o suradnji KBSA i Vijeća BiH Organizacija AustralijeDvije najveće organizacije Bošnjaka i bh građana na sjevernoameričkom kontinentu i u Australiji su potpisale protokol o suradnji.

Polazeći od toga:

da je dijaspora neophodna za obranu opstanka države Bosne i Hercegovine i njen prosperitet kao bosanskohercegovačke nacije u okviru principa univerzalnosti građanstva,

da je dijaspora neophodna za povezivanje sa maticom u cilju reafirmacije bosanskohercegovačke nacije kao najjačeg kohezivnog elementa države i društva,

da je dijaspora neophodna u procesima unutrašnje reintegracije bh države i društva i integracije u euroatlantske institucije, da samo bolje organizovana i ispravno fokusirana dijaspora može kreirati neophodni bosanski lobi kako u samoj BiH, tako i van nje, i ovime pozivamo vašu organizaciju da potpiše

Protokol o suradnji KBSA i Vijeća BiH Organizacija Australije

Cilj protokola o saradnji jeste da se kroz zajedničke akcije i ciljeve kreira model za aktivno učešće u procesima vezano za budućnost BiH i bh dijaspore. Svrha je kreiranje dinamične i efikasne bh državne i društvene zajednice pomoću bolje organizirane i fokusirane dijaspore. Udružena bh dijaspora ovime stavlja u pokret ujedinjene snage radi zaštite interesa bh građana, svih pro-bosanskih i bošnjačkih snaga.

Svojim mnogostrukim kapacitetima dijaspora može i treba biti važan faktor u obnovi, reintegraciji i integraciji BiH. Dijaspora je izvor snage za BiH, lobiranja za državu, izvor investicija i intelektualnih kapaciteta. Dijaspora je glas BiH izvan BiH – glas koji se čuje i nosi poruku tolerancije, razumijevanja, zajedničkog života, priznavanja, poštovanja i prihvatanja drugog i drugačijeg kao modusa razvoja BiH. Taj glas će biti jači ako dijaspora djeluje koordinirano, fokusirano i strateški.

U Ime Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), protokol je potpisao Mr. Haris Alibašić, Predsjednik UO KBSA a u ime u ime Vijeća BIH Organizacija Australije Senada Softić-Telalovic Predsjednica Vijeća BiH organizacija Australije.

Ovim protokolom se ostvaruje historijska prekretnica u uspostavljanju mreže bošnjačkih i bosanskih organizacija na globalnom nivou. Iz želje KBSA za osnivanjem Kongresa Bošnjaka Svijeta i želje Vijeća BiH organizacija Australije za proširivanje suradnje sa drugim bh patriotskim organizacijama, stvara se nova Globalna mreža bosansko-hercegovačkih i bošnjačkih organizacija.

Senada Softić-Telalovic je izjavila da je “Ovo uistinu jedan historijski korak. Ovim stvaramo neophodne mjere za jačanje uloge dijaspore u kreiranju snažne domovine BiH.”

Mr. Haris Alibašić je izjavio da se “Uvezivanjem svih bošnjačkih i bosanskih patriotskih snaga širom svijeta otvara se nova perspektiva za bolje djelovanje prema domovini, a i zaštiti interesa Bošnjaka i svih ostalih bosansko-hercegovačkih patriota ma gdje god se nalazili u svijetu. Ovo je samo prvi korak u spajanju naših snaga i zajedničkom djelovanju, lobiranju i stvaranju uvjeta za dugoročnu samoodrživost naših zajednica u dijaspori a i domovine BiH.”

U ime UO KBSA
Semir Đulić, Glasnogovornik KBSA