Milorad Trbić kriv za Srebrenički genocid, 30 godina zatvora

Milorad Trbić kriv za Srebrenički genocid, 30 godina zatvoraSARAJEVO – Milorad Trbić, bivši pomoćnik načelnika bezbjednosti Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, osuđen je juče na 30 godina zatvora za genocid u Srebrenici.

Vijeće Suda BiH je utvrdilo da je Trbić imao genocidne namjere, jer je od 12. jula do 30. novembra 1995. godine učestvovao u hapšenju, zatvaranju, ubijanju i ukopavanju svih vojno sposobnih muškaraca Bošnjaka s područja Srebrenice.

“Procjenjuje se da je na području Srebrenice, u periodu od 13. do 19. jula 1995. godine, ubijeno više od 7.000 muškaraca Bošnjaka. Većina ih je ubijena u zoni odgovornosti Zvorničke brigade”, rekao je predsjedavajući Sudskog vijeća Davorin Jukić.

On je naveo da je Trbić kao pripadnik udruženog zločinačkog poduhvata od 12. jula do 30. novembra 1995. godine, zajedno s pukovnikom Ljubišom Bearom, potpukovnikom Vujadinom Popovićem, poručnikom Dragom Nikolićem i drugima učestvovao u zločinima.

Sudija je istaknuo da je svjestan da je kazna preblaga za žrtve, ali je napomenuo da je Trbić oslobođen za tri tačke optužnice.

“Oslobođen je za dešavanja koja su bila van odgovornosti Zvoničke brigade, jer nisu postojali dokazi za to”, rekao je Jukić.

Najviša pripisana kazna za djelo za koje je optužen Trbić je 45 godina. Vijeće je, razmatrajući olakšavajuće okolnosti, utvrdilo da Trbić nije učestvovao u sveukupnom planiranju ovih krivičnih djela, te da krivična sankcija odražava njegov nivo odgovornosti u sveukupnom planu.

Prema presudi prvostepenog vijeća, Trbić je ubijao bošnjačke civile i odabrao pritvorske prostorije na području zone odgovornosti Zvorničke brigade u koje će biti dovedeni muškarci iz Srebrenice.

“On je imao značajan angažman u logorima u Orahovcu, Ročeviću i Petkovcima, te stratištima u blizini Lazeta, Kozluka i brane u Petkovcima. Žrtve ubijene na ovim stratištima su potom ukopane u neobilježene masovne grobnice”, naveo je Jukić i dodao da je Trbić učestvovao i u iskopavanju i premještanju tijela žrtava masovnih egzekucija, što je dovelo do prepreke u procesu utvrđivanja identiteta žrtava i produžile vrijeme za utvrđivanje identiteta tijela.

Trbiću je juče produžen pritvor, a u izdržavanje kazne biće mu uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru od 8. aprila 2005. godine.