AKCIJA: RECITE U.N. SUDIJAMA DA NE SMANJUJU BROJ OPTUŽBI PROTIV KARADŽIĆA

AKCIJA: RECITE U.N. SUDIJAMA DA NE SMANJUJU BROJ OPTUŽBI PROTIV KARADŽIĆAPrema novinskoj agenciji The Herald: “Sudija koji priprema suđenje za genocid Radovanu Karadžiću… razmatra mogućnost da izbaci neke optužbe kako bi vremenski skratio sudski process koji bi inače mogao trajati nekolike godine.”

Škotski sudija Iain Bonomy “je rekao da bi tužioci možda morali izbaciti jednu ili dvije ključne tužbe od ukupno jedanaest optužnica: ili optužbu za opsadu Sarajeva ili za ubistvo 8000 Muslimana U.N. zaštićene zone Srebrenice u julu 1995-e godine, europski najkrvaviji masakr od Drugog Svjetskog Rata.

Recite U.N. sudijama i tužiocima da ne izbacuju ni jednu od ključnih optužbi protiv Radovana Karadžića. Zahtjevajte da nađu drugu soluciju da se sudski proces završi na vrijeme. Na primjer, Karadžiću bi se moglo suditi pred međunarodnim sudijama koji presjedavaju nad Sudom Bosne i Hercegovine.

KARADZIC MORA ODGOVARATI ZA GENOCID. KONTAKTIRAJTE
MEDJUNARODNI KRIVICNI SUD ZA BIVSU JUGOSLAVIJU DANAS:

Adresa za Mail:
International Criminal Tribunal for the FY
Att: Judge Iain Bonomy
Att: Office of the Prosecutor
P.O. Box 13888
2501 EW The Hague,
The Netherlands

Adresa Tribunala: (za posjete i generalni stvari)
Att: Judge Iain Bonomy
Att: Office of the Prosecutor
Churchillplein 1
2517 JW The Hague, The Netherlands

Medijske Informacije:
Tel: +31 (0)70 512 8752, 5343, 5356,
Fax: +31 (0)70 512 5355
E-mail: press@icty.org

Svi ostali MKSJ Kontakti:
www.icty.org/sections/AbouttheICTY/Contacts