Pismo KBSA za MKSJ i Druge u Vezi Ključnih Dokaza Protiv Srbije

Pismo KBSA za MKSJ i Druge u Vezi Ključnih Dokaza Protiv SrbijeSudija Patrick Robinson          [.pdf]
Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju
P.O. Box 13888
2501 EW The Hague, The Netherlands

Sudija Carmel Agius
Predsjedavajući sudija
P.O. Box 13888
2501 EW The Hague, The Netherlands

 

CC: Predsjedništvo BiH
CC:
Vijeće ministara BiH
CC:
Parlamentarna Skupština BiH

Prošle sedmice su na nekoliko stotina adresa elektronskom poštom stigla dva faksimila dokumenata s potpisima sudija Haškog tribunala Theodora Merona i Fausta Pocara, a nose datume od 20. septembra 2005. i 6. aprila 2006. Radi se o odlukama Međunarodnog krivičnog tribunala za područje bivše Jugoslavije (MKTJ) koje, ukoliko su originalne, potvrđuju sporazum između Međunarodnog suda pravde (MSP) i Srbije i Crne Gore o zaštiti dokumenata koji su ključni dokazi za srpsko-crnogorsku agresiju na Bosnu i Hercegovinu (BiH) i počinjeni genocid u BiH.

Cilj ovog tajnog sporazuma je bio da se sakriju najrelevantniji dokumenti koji potvrđuju umješanost Srbije i Crne Gore u organizovane pripreme i izvršenje agresije na nezavisnu i suverenu državu BiH i organizovanu pripremu i izvršenje zločina genocida u BiH. Odobrene su zaštitne mjere Srbiji i Crnoj Gori kako bi se zaštitili njihovi nacionalni i državni interesi.

U navedenim dokumentima se nalazi i izjava tadašnjeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića koji tvrdi: “Mi u BiH kontrolišemo 72 posto teritorije.“ Potpuno relevantan dokaz o umješanosti Srbije u agresiju na BiH i genocid u BiH.

MKTJ je odlukama o zaštiti objavljenih dokumenata na direktan način oštetio BiH onemogućivši joj da dođe do ovih dokumenata i priloži ih kao dokazni materijal čime bi se dokazala direktna odgovornost Srbije i Crne Gore kako za agresiju na BiH, tako i za počinjeni genocid u BiH. Bez tih dokumenata donesena je nepotpuna presuda. Tako su sudije MKTJ zaštitile srbijanske i crnogorske dokumente na nepostojećoj pravnoj osnovi.

Nakon smrti Slobodana Miloševića srbijansko – crnogorski dokumenti koji potvrđuju agresiju na BiH i genocid u BiH su zauvijek zapečaćeni. Svoju odluku sudije MKTJ su zaštitile oznakom povjerljivo, što znači da bi njeno objavljivanje moglo dovesti do rigoroznih pravnih sankcija. No, nakon što su se ti dokumenti pojavili na skoro hiljadu adresa, umjesto da to iskoriste i pokušaju napokon doći do istine,o zločinima agresije na BiH i genocida u BiH, ponovno politički, pravni i naučni subjekti u i van BiH šute i tako direktno
ugrožavaju proces dolaska do istine i pravde kao osnovnih elementa pomirenja i progresa
unutar BiH.

MKTJ se mora napokon oglasiti u vezi ove odluke i skinuti zaštite s dokumenata Srbije i Crna Gore. U ime žrtava agresije na BiH i genocida u BiH, koji kao posljedica tih zločina sada žive u Sjevernoj Americi, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) traži od MKTJ da se oglasi o autentičnosti dokumenata.

KBSA od Predsjedništva BiH, Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH zahtijeva da od MKTJ zatraži odgovor na pitanje o autentičnosti dokumenata.

S poštovanjem,

Mr. Haris Alibašić
Predsjednik UO KBSA