Carl Savich (Kosta Savić) je Negator Genocida i Nepouzdan Izvor za Proučavanje Holokausta

Sljedeće pismo je inicijativa KBSA. Zahvaljujemo se Danielu Toljagi, Hikmetu Karčiću i članovima osoblja Centra za istraživanje Holokausta i Genocida sa Univerziteta Minesota. Odgovor članova Centra se nalaziispod pisma KBSA. Još se nalazi dosta neistina na web stranici, tako da se peticija KBSA nastavlja.

Carl Savich (Kosta Savić) je Negator Genocida i Nepouzdan Izvor za Proučavanje HolokaustaRobert H. Bruininks, Predsjednik
University of Minnesota
202 Morrill Hall
100 Church Street S.E.
Minneapolis, MN 55455

Center for Holocaust and Genocide Studies
University of Minnesota
100 Nolte Center West
315 Pillsbury Drive
Minneapolis, MN 55455

Poštovani predsjedneče Bruininks kao i profesori i članovi Centra za istraživanje Holokausta i Genocida:

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), krovna organizacija koja zastupa američke i kanadske Bosance, je zaprepaštena publiciranjem srpske propagande na internet stranici ovog cijenjenog univerziteta. Molimo vas da posjetite stranicu: www.chgs.umn.edu/museum/memorials/bosnia/  gdje se o temi Holokausta kao i o nedavnom genocidu u Bosni i Hercegovini gleda samo sa jedne tačke gledišta koja je na žalost ekstremno pristrana – tačka gledišta Karla Savića (Carl Savich). Štaviše, njegove reference za serbianna.net samo pokazuju da je Savić ultra-nacionalist.1

Umjesto da se oslonite na mnogobrojne izvore, materijale i istraživanja reputabilnih međunarodnih kao i američkih historičara i akademika kao što su Dr. Noel Malcolm, Dr. Marko Attila Hoare, Dr. Ivo Banac, Michael A. Sells, Dr. Robert J. Donia, Dr. John V. A. Fine, samo da spomenemo neke od njih, vaša institucija se odlučila da promovira lične ciljeve nejasnog i pristranog Savića koji čak ni ne navodi autentične i verificirane historijske dokaze pa se čak usuđuje da tvrdi netačne stvari kao recimo da su „čitave zajednice Jevreja i Srba u sarajevskom regionu bile uništene.“ Kao što je i poslijeratni census u tadašnjoj Jugoslaviji pokazao, ovo uništenje se nije desilo. Konkretno u slučaju jevrejske zajednice u Bosni koja je ostala u Sarajevu gdje je postojala i prosperirala sa svim drugim zajednicama preko 500 godina – do zadnje, najbrutalnije agresije na Bosnu i Hercegovinu koja je primorala Jevreje i Bošnjake da kao izbjeglice bježe što je naravno rezultiralo u drastičnom opadanju njihove brojnosti.

Bosanski historičari i akademici kao što su Dr. Muhamed Hadžijahić, Dr. Atif Purivatra, Dr. Branko Djurdjev i Vladimir Dedijer su izučavali temu Holokausta u okviru istraživanja Drugog Svjetskog Rata i balkanskih ratova. U skorije vrijeme, Nihad Halilbegović, Dr. Paul Cohen, and Dr. Smail Čengić su opširno pisali o Holokaustu u BiH i o često neznanim žrtvama istog koje se tako često opovrgavaju. Posebno se ističe veoma detaljan rad zasnovan na nacističkim arhivima koji je prikazan u knjigama Zije Sulejmanpašića „13 SS Handžar Divizija: istina i laži;“ Džordža Lepre „Himlerova bosanska divizija,“ Rolf Mikaelis „Brđanske divizije SS-a.“ Ove se sve mogu naći na engleskom jeziku.

Franscuski grad Villefrance-de-Rouergue već šest decenija slavi svake godine bosanske vojnike 17tog septembra kao antifašističke borce.

Dodatno, Savić namjerno prelazi preko činjenice da su u oktobru 1942 godine, usred okupirane Europe od strane nacista, jedini na Balkanu bili bosanski muslimani (Bošnjaci) koji su, hiljade njih, potpisali i predali hrvatskom nacističkom režimu peticiju tražeći da se zaštite pravno i fizički njihovi jevrejski i romski susjedi. Iz ovog razloga, osobe koje Savić navodi u svom izlaganju i na stranici univerziteta države Minesote su iznimke, a ne pravila što se tiče bosanskih muslimana (Bošnjaka). Štaviše, mnogobrojni Bošnjaci su krili mnoge jevrejske susjede i njihove najdraže osobne stvari, što je rezultiralo u progonu mnogih ovakvih hrabrih muslimana od strane hrvatskog nacističkog kao i srpskog komunističkog režima. Primjer porodice Derviša Korkuta je samo jedan od mnogih.2

Šta Karl Savić i druge osobe koje poriču bosanski genocid ustvari pokušavaju da postignu je glorifikacija srpskih ratnih zločina kao herojskih djela, a u isto vrijeme pokušavaju demonizirati muslimane Balkana, „pokušavajući na taj način da se bore protiv primjetljivog ispiranja mozga i imperijalističke propagande“ kako Savić voli da priča o američkim medijima. Slobodno pregledajte priložene članke sa serbianna.net internet stranice. Takvi radikalni stavovi nisu dostojni pažnje jedne institucije višeg školovanja. Dodatno, članovi kruga prijatelja Karla Savića često imaju problem distinkcije između nedavnog rata na Balkanu i drugog svjetskog rata i iz ovog razloga, više nego igdje drugo na svijetu, republika bivše Jugoslavije, država Bosna i Hercegovine je predstavljena kao mjesto „građanskih ratova“ i „ starih mržnji“ a ne kao „most koji spaja kulture“ kako je Bosanci opisuju.

Samo sa grozotom se mogu čitati citati Centra za istraživanje Holokausta i Genocida gdje se hramovi vjere i saučešća, „crkve, katedrale, džamije i sinagoge,“ nazivaju „ostacima simbola ove bitke i konflikta između kultura i carstva.“ Za Bosance su ova mjesta uvijek bila mjesta međuvjerskog dijaloga, stare mudrosti i učenja, a sva mržnja koja se propagirala sa propovjedaonice je uvezena s vana, nije bila bosanska ideja.

Bosna i Hercegovina je već postala moralno bojište, ‘svjetski rat’ ili ako hoćete „po pitanju fokusa, novca i saveza koji nastaju (Rusija, Srbija i Grčka protiv Zapada) i saveza koji su izgubili ugled (kao što su NATO, OSCE, Evropska Zajednica, i UN).“

Molimo vas da ne dozvolite da ime Bosne i Hercegovine i njenih ljudi postane još jedna žrtva srpske propagande koja se karakteriše kao takozvano „obrazovanje o Holokaustu.“ Negiranje genodica protiv Bošnjaka izlaže opasnosti kredibilitet čitavog univerziteta Minesota i mi kao predstavnici Bošnjačke dijaspore u Sjevernoj Americi moramo zaštiti bosansku čast od ovakvog bigotizma.

Hvala vam na pažnji

Iskreno,

U ime KBSA
Predsjednik Upravnog Odbora
Haris Alibasic

Cc: Faculty and Staff at the Center for Holocaust and Genocide Studies

1. Ovo je isjecak iz clanka Karla Savica: “U.S. Presidential Election 2008” from November 2, 2008; “Like Obama and Biden, McCain and Palin seek to continue the anti-Serbian, anti-Russian, and anti-Orthodox policies that have characterized U.S. foreign policy since the breakup of Yugoslavia in 1992. McCain and Palin seek the expansion of NATO in the Balkans and in the Caucasus. Like Obama and Biden, both seek the military and strategic encirclement of the Russian Federation and both seek to maintain anti-Serbian policies, preventing a resurgence of Serbian “nationalism” and drastically restricting Serbian sovereignty over its own territory.
http://www.serbianna.com/columns/savich/105.shtml

2. Sarajevo Haggadah
http://povcrystal.blogspot.com/2009/05/sarajevo-haggadah.html

ODGOVOR sa univerziteta Minesota, Centar za studije o holokaustu i genocidu.

Izvinjavamo se na greški. Ja sam zatražila od našeg tima za web stranicu da skinu link sa člankom Karla Savića i da skinu informacije vezane za Karla Savića u prvom paragrafu. Ovo će biti uradjeno sutradan,

Poštovanje,
Jessika
Office Manager
Center for Holocaust and Genocide Studies
University of Minnesota
612-624-0256
101 Nolte Center
315 Pillsbury Drive SE
Minneapolis MN 55455
www.chgs.umn.edu