Američki Profesori su Bogatstvo AUBiH

Američki Profesori su Bogatstvo AUBiHSvi profesori koji predaju na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini, rade i žive zajedno sa svojim porodicama u našoj zemlji. AUBiH im je osigurao smještaj i pobrinuo se za njihov ugodan boravak i rad.

„Veoma smo ponosni na činjenicu da na AUBiH predaju isključivo američki profesori, jer smatramo da upravo oni mogu najbolje primijeniti američki sistem školovanja, ovdje u Bosni i Hercegovini.

Mi, na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini biramo određeni profil profesorskog kadra, koji pored visokih akademskih standarda, podrazumijeva i visok nivo motiviranosti i želje za efikasnim prenošenjem znanja našim studentima“, riječi su Denisa Prcića, predsjednika Upravnog odbora Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini.

Na AUBiH, s ponosom ističu da studenti i profesori, pridržavajući se svjetskih standarda u naučno-obrazovnom radu, ravnopravno i argumentirano sudjeluju u nastavi. Smisleno i slobodno raspravljaju i donose sudove i zaključke o svim bitnim temama u okviru naučno-nastavnog procesa. Na taj način, studenti uz znanje stiču i iskustvo slobodnog i argumentiranog sudjelovanja u sferama upravljanja i odlučivanja.

„Svi smo složni u našim nastojanjima i željama da studenti steknu naviku kritičkog razmišljanja. S tim ciljem, od studenata očekujemo i visok nivo promišljanja i ponašanja. Sve to čini moj boravak ovdje veoma prijatnim, i sa profesionalnog ali i sa privatnog stanovišta. Ja investiram svoje vrijeme i svoj život ovdje i želim da studenti prepoznaju da i oni mogu graditi svoju budućnost na Američkom univerzitetu u BiH“, pojašnjava prof. dr. John Jones, jedan od predavača i profesora na AUBiH.

Profesori i profesorice Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini su iskusni akademski djelatnici i doktori nauka, koji su svoje obrazovanje i dugogodišnju akademsku praksu stekli na renomiranim univerzitetima u Sjedinjenim Američkim Državama. Trenutno je prosječni omjer studenata i profesora na AUBiH 30:1, što znači da jedan profesor radi sa grupom od prosječno 30 studenata.