SAOPĆENJE sa 10. Skupštine u Jacksonville-u, 23 Maja 2009.

SAOPĆENJE sa 10. Skupštine u Jacksonville-u, 23 Maja 2009.Nakon održane redovne 10. Skupštine u Jacksonville-u, američka država Florida, dana 23. maja 2009. Upravni Odbor KBSA u cilju obavještavanja svojih članova i javnosti izdaje:

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Na osnovu odluke Skupštine KBSA iz Saint Louisa iz maja 2008e i Vanredne Skupštine KBSA održane u Grand Rapidsu 28. februara, 2009, dana 23. maj, 2009 u Jacksonville-u, američkoj državi Florida, je održana redovna 10. Skupština KBSA. Na zasjedanju Skupštine bilo je prisutno 45 registriranih delegata iz različitih dijelova SAD i Kanade. Prije same Skupštine su ponovno pozvani svi oni koji su izražavali nezadovoljstvo u vezi KBSA, ali nezadovoljni pojedinci su odbili da učestvuju u demokratskom procesu i da javno izraze svoje nezadovljstvo na redovnoj Skupštini KBSA.

Nakon otvaranja Skupštine te obraćanja domaćina, kompletiranja izbora Radnog predsjedništva i Predsjedavajućeg Skupštine, dopune i zatim usvajanja Dnevnog reda, te izvjetaja verifikacione komisije, Skupština je počela rad usvajanjem izvještaja o radu UO za period Februar 2009 – Maj 2009.

SAOPĆENJE sa 10. Skupštine u Jacksonville-u, 23 Maja 2009.

Glavni zaključci i odluke Skupštine sastoje se u sljedećem:

1. Registracije lokalnih koordinacija na nivoima američkih država i Kanade su urađene temeljito i efikasno u 18 država skladu sa važećim zakonima država/provincija.

Nastavlja se rad na stvaranju novih Koordinacija na državnom nivou. Koordinacije će biti organizirane na principu jedna američka država /kanadska provincija – jedna Koordinacija, čime bi se eliminiralo postojanje paralelnih Koordinacija u jednom gradu ali u kojima trebaju biti zastupljeni svi – sve bošnjačke vjerske institucije i sve bošnjačke i pro-bosanske organizacije, klubovi i asocijacije. Koordinacije moraju imati Pravilnik o radu koji je u skladu sa aktima KBSA i moraju biti potvrđeni od strane UO;

2. Godišnja zasjedanja Skupštine KBSA prelaze u Konvenciju KBSA. Skupština je predložila da UO odluči u narednih 30 dana gdje ce sljedeća Konvencija održati. Predloženi su sljedeći gradovi za održavanje Konvencije – Susrete Bošnjaka KBSA u periodu od 28 -30. maja, 2010: Chicago, IL, Grand Rapids, MI i Atlanta, GA. Predstavnici Koordinacija KBSA iz drzava kandidata trebaju dostaviti svoj prijedlog programa za Konvenciju na razmatranje UO KBSA.

SAOPĆENJE sa 10. Skupštine u Jacksonville-u, 23 Maja 2009.3. Na Skupštini je izabran sljedeći UO KBSA u sastavu: Haris Alibašić – predsjednik, Meliha Pihura- potpredsjednik, Ferid Sefer – sekretar, Uzeir Ramić – blagajnik, Semir Đulić – glasnogovornik, Kemal Hamulić, Burhan Husika, Mirsad Smajić, Daniel Toljaga, Amir Makarević, Haris Šuko, Sanel Babić, Rusmin Topalović i Dževad Buric dok će bivši članovi UO Džafer Kulenović, Murat Muratović i Vahid Šuta nastaviti da služe respektivno kao financijski, medijski i organizacioni savjetnik za KBSA. Koordinacija KBSA North/South Carolina se obavezala na dostavljanje imena kandidata za UO KBSA ispred te Koordinacije naknadno.

4. Konstruktivna diskusija se vodila povodom Prijedloga Proglasa KBSA – Razmatranje prijedloga i usvajanje programa i smjernica rada KBSA za naredni period. Delegati su usvojili Proglas/Deklaraciju KBSA “Kakav nam treba Kongres u sjevernoj Americi?”

5. Usvojen je program , akcije i smjernice rada KBSA u narednom periodu, izmedju ostalog dat je zadatak UO KBSA da se poduzme akciju za osnivanja Svjetskog Kongresa Bošnjaka .

6. Na 10. Skupštini je ponovljen poziv KBSA na jedinstvo Bošnjaka Sjeverne Amerike. Skupština i svi njeni delegati pozivaju na ujedinjenje Bošnjaka sjeverne Amerike, bez obzira na sva tekuća razmimoilaženja u mišljenjima.

7. Odlučeno je da se napravi pozdravno pismo svim relevantnim bošnjačkim i bh čimbenicima sa Skupštine.

SAOPĆENJE sa 10. Skupštine u Jacksonville-u, 23 Maja 2009.

Jedini pravni, legalni i pravosnažni Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike jeste onaj koji je predstavljen i izabran na Skupštini u Jacksonville, FL – 23. maja. 2009. UO KBSA djeluje zajednički i daje zajedničke izjave samo onda kada i kako odluči većina njegovih clanova UO. Oni koji su samostalno istupili iz KBSA od dana njihovog istupanja nemaju nikakva prava u okviru KBSA niti pod imenom niti pod simbolima ove organizacije.

Za izuzetan doprinos u radu i razvoju KBSA, UO KBSA je izrazio zahvalnost na radu za dobrobit KBSA Muratu Muratoviću i Džaferu Kulenoviću, kojima je uručeno najvece priznanje Kongresa Bosnjaka Sjeverne Amerike -plaketa KBSA. UO KBSA je podvukao dosljednost KBSA u poštivanje emaneta svih Bošnjaka koji su bilo nekada bilo sada doprinijeli razvoju i radu KBSA u bilo kom obliku i formi u SAD i Kanadi. KBSA se ograđuje i osuđuje svaki oblik vrijeđanja, ponižavanja, kleveta i napada na svoje stare i nove članove.

Posebnu zahvalnost UO izražava Koordinaciji KBSA Florida na izuzetnoj efikasnoj organizaciji, unatoč kratkom roku i nedostatku saradnje od strane organizatora Susreta, čime je po prvi put od strane UOIZ Jacksonville-a dokinuta jedna veoma lijepa bosanskohercegovačka praksa.

SAOPĆENJE sa 10. Skupštine u Jacksonville-u, 23 Maja 2009.

Posebno se zahvaljujemo svim Bošnjacima Jacksonville i Orlanda koji su doprinijeli da 10. Redovna Skupština i svečana večera ipak proteknu u duhu stare dobre Bošnjačke/Bosanske tradicije i bosanko – američkog prijateljstva.

Zahvaljujemo se medijskim pokroviteljima: RTV Bostel, Bosnian Media Group, Dijaspora Bošnjačka, Kilker.info, BATV New York, ChicagoRaja.net i Bošnjaci.net te svim delegatima koji su bili prisutni na 10. Redovnoj Skupštini.

UO KBSA
Jacksonville, FL 23. maj, 2009.
SAOPĆENJE sa 10. Skupštine u Jacksonville-u, 23 Maja 2009.
SAOPĆENJE sa 10. Skupštine u Jacksonville-u, 23 Maja 2009.

PRILOZI:
1. PROGRAM, AKCIJE I SMJERNICE RADA KBSA U NAREDNOM PERIODU USVOJENI NA SKUPŠTINI KBSA U JACKSONVILLEU, FLORIDA 23. MAJA, 2009.
2. IZVJEŠTAJ O RADU KBSA – FEBRUAR 2009 – MAJ 2009.