Program, Akcije i Smjernice Rada KBSA u Narednom Periodu

Program, Akcije i Smjernice Rada KBSA u Narednom Periodu

PROGRAM, AKCIJE I SMJERNICE RADA KBSA U NAREDNOM PERIODU USVOJENI NA SKUPŠTINI KBSA U JACKSONVILLEU, FLORIDA 23. MAJA, 2009

I). PRIJEDLOZI ZA IZGLASAVANJE NA SKUPŠTINI / KONVENCIJI KBSA DA SE 2009 GODINA JUBILEJOM BOŠNJAŠTVA I 820. GODINOM POVELJE KULINA BANA, TE DA SE ZA TO ODRADE PRIPREME U SVIM KOORDINACIJAMA ZA PROSLAVU 29. AUGUSTA 2009 KAO JEDNOG OD NAJZNAČAJNIJIH DATUMA U ISTORIJI BOŠNJAŠTVA

II.) PRIJEDLOZI ZA IZGLASAVANJE NA SKUPŠTINI / KONVENCIJI KBSA ZAHTJEVA UPUĆENIH PARLAMENTU BIH

1. ZAHTJEV KBSA PARLAMENTU BIH I SVIM INSTITUCIJAMA UNUTAR DRŽAVE BIH DA SE UKINE SLJEDEĆI UVJETI PRI IZDAVANJU JMBG NOVOROĐENE ILI NATURALIZOVANE DJECE DRŽAVLJANA BIH U DIJASPORI

  • a) Da se na dokumentaciji i obrascima poput JMBG i sl. UKINE ZAHTJEV O PODACIMA KOJI SE TIČU ENTITETSKOG PORIJEKLA ILI PRIPADNOSTI – S obzirom da entiteti nisu državotvorni element suvremene Države Bosne i Hercegovine nego samo kompromisno administrativno rješenje ustanovljeno Dejtonskim Mirovnim Sporazumom to je građansko pravo i državljanstvo BiH neupitno a pitanje o entitetskom porijeklu suvišno.
  • b) “Da dokumenti (rodni list sa JMB i potvrda o BiH DRŽAVLJANSTVU ne smiju biti stariji od 6 mjeseci sl.” – s obzirom da ovaj uvjet predstavlja dodatni ekonomski teret bačen na leđa BiH bošnjačke dijaspore, uzrokuje gubitak vremena pri podnošenju zahtjeva i omogućava otezanje respektivne procedure. U državama demokratskog sistema svaki građanin je naravno samo jednom u životu rodjen i JEDNOM dobiva po rođenju rodni list koji je za cijeli život važeći kao i drzavljanstvo ukoliko je osoba rođena u državi Bosni i Hercegovini ili ukoliko su roditelji državljani (jedan ili oba roditelja) BiH uz koje dijete automatski prima državljanstvo,a po punoljetnosti dijeteta od (18 god) stiče pravo da dobije svoj odvojeni dokument o državljanstvu koji se automatski prepisuje sa roditeljeve potvrde o državljanstvu.

2. ZAHTJEV KBSA PARLAMENTU BIH DA SE IZGLASA UKIDANJE SVIH ZAKONA U BIH I NJENIM ADMINISTRATIVNIM JEDINICAMA – ENTITETIMA – KOJI DEFINIRAJU ENTITETSKO DRŽAVLJANSTVO
U skladu sa članom 37. navedenog Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj 4/97, 13/99, 6/03, 14/03). “sva lica koja su državljani BiH u skladu sa navedenim Zakonom i koja su na dan 06. aprila 1992. godine bila nastanjena na teritoriji koja sada pripada jednom od entiteta, smatraju se državljanima tog entiteta, izuzev ako nemaju stalno prebivalište u drugom entitetu, u kojem slučaju se smatraju državljanima tog entiteta.” Državljanstvo BiH mora ostati dovoljno i jedino pravno rješenje za sve građanje BiH, bez obzira u kom entitetu oni bili nastanjeni.

3. ZAHTJEV KBSA PARLAMENTU BIH I SVIM INSTITUCIJAMA UNUTAR DRŽAVE BIH ZA USVAJANJE ZAKONA O zabrani i kažnjivosti negiranja genocida nad Bošnjacima i holokausta nad Bosanskim Jevrejima te zločina nad Bosanskim Romima.
Plemeniti posao koji su započeli bošnjački prvaci (od kojih su mnogi zbog toga završili po Jasenovcu i drugim balkanskim kazamatima) 1941 potpisivanjem u zapećak bačene “Muslimanske Deklaracije” kojom se u sred nacističke okupacije u porobljenoj Evropi po prvi put zahtijevala zaštita bh. Jevreja i Roma će se ovim putem adekvatno predstaviti široj javnosti te nadalje spriječiti svi pokušaji minimizacije kako bosansko jevrejskog, bosansko romskog tako i nedavnog bošnjačkog stradanja.

4. ZAHTJEV KBSA PARLAMENTU BIH DA SE IZGLASA ZAKON O DIJASPORI SA UKIDANJEM ILI ZADOVOLJAVAJUĆOM REVIZIJOM ČLANA 17.

5. ZAHTJEV KBSA PARLAMENTU BIH I ENTITETIMA DA SE FORMIRA MINISTARSTVO ZA BIH DIJASPORU
Po zvaničnim podacima SSDBIH iz 2007 drzavljanstvo BiH do sada izgubilo 30.000 (a u 2008 41.000) nasih građana. Iako je KBSA svjestan “da politička situacija u zemlji nije naklonjena tom ministarstvu, da nisu obezbijeđena sredstva za rad ministarstva za dijasporu”, dijaspora BiH u Sj. Americi, a zasigurno i u svijetu kao dio šire međunarodne zajednice itekako zaintersovana za ustanovljavanje ovog ministarskog resora.

Program, Akcije i Smjernice Rada KBSA u Narednom PerioduOdnos vlasti Bosne i Harcegovine – preciznije entitetskog ustrojstva – prema 1,3 miliona svojih građana u dijaspori je katastrofalan. Zato je neophodno da se poduzmu konkretni koraci da bi se spriječilo da:
Bh. iseljenici ostanu bez mogućnosti za dobijanja pasoša BiH ukoliko se ne riješi ili adekvatno reguliše pitanje dvojnog državljanstva sa zemljama u kojima sada žive.

Druga generacija iseljenika zaboravi maternji jezik ili izgubi osjećaj vezanosti za BiH zbog nepostojanja dvojnih škola i adekvatne kulturne razmjene.

Onemogućavanje bh. vlasti uspješnim građanima iz dijaspore u poslovno ulaganje u BiH pa se gube velike investicije i mogućnost zapošljavanja građana BiH iz matice koji su trenutno bez zaposlenja.
Imajući u vidu milijarde dolara koje dijaspora unese godišnje u zemlju, investicija od 2,5 miliona U.S. dolara (4 miliona KM god. Budžet) u jedan ovako značajan (resor ne bi trebala da predstavlja veliki problem. To bi značilo potrositi 2 KM po osobi a povrat bi bio uveliko značajan i plodotvoran.

III.) PRIJEDLOG ZA IZGLASAVANJE NA SKUPŠTINI / KONVENCIJI KBSA ZAHTJEVA UPUĆENIH MINISTARSTVU VANJSKIH POSLOVA BIH

1. ZAHTJEV KBSA MVP BIH A NA ADRESU AMBASADE BIH U WAŠINGTONU DA POD HITNO UVRSTI WEB STRANICU KBSA NA VRH LISTE PREPORUČLJIVIH I RESPEKTABILNIH KONTAKATA U SAD I KANADI.

Po zvanicnim podacima preuzetim sa web stranice Ambsade BiH u Wašingtonu zaključno sa 21. Majem 2009 na linku http://www.bhembassy.org/links/2.html i listi zvanoj: DIASPORA IN USA nalaze se linkovi za sljedeca glasila, firme i NGO-s BiH dijaspore: Sabah, BOSTEL TV Chicago, NTV HAYAT, Attorneys in US, BHFF, Bosnia Fest, Europa magazine, Yellow pages

2. ZAHTJEV KBSA MVP BIH A NA ADRESU MISIJE BIH PRI UN-U U NEW YORK-U ZA SAOPĆENJE REZULTATA NAPORA ZA ISPRAVKOM NETOČNOG DATUMA DRŽAVNIH PRAZNIKA BIH (21. NOV MJESTO 25. NOV ILI 1.MARTA) JOŠ UVIJEK JAVNO OBJAVLJENIH NA WEB STRANICI UN-A (http://www.un.org/en/members/holidays.stml)

IV). PRIJEDLOZI ZADATAKA ZA RAD UO KBSA ZA NAREDNI PERIOD

1.POLOŽAJ I PERSPEKTIVE BOŠNJAČKE ZAJEDNICE U BIH, TE ZEMLJAMA OKRUŽENJA U UVJETIMA GLOBALNE KRIZE
2.POLOŽAJ I PERSPEKTIVE BOŠNJAKA U SJEVERNOJ AMERICI
3.POSLJEDICE ZATVARANJA KANADSKE AMBASADE U SARAJEVU NA BOŠNJAČKU DIJASPORU KANADE.
4.JAČANJE VEZA SA BOŠNJACIMA U EUROPI, AUSTRALIJI, SANDŽAKU, KOSOVU I TURSKOJ. POTREBA ZA JEDINSTVENIM KONGRESOM BOŠNJAKA ZA DIJASPORU.
5.UVEZIVANJE SA DRUGIM ETNIČKIM I NACIONALNIM ZAJEDNICAMA U SAD I KANADI.

V.) PRIJEDLOZI PROJEKATA ZA ODOBRAVANJE NA SKUPŠTINI / KONVENCIJI KBSA ZA IZRADU U 2009-2010

1.PROJEKAT SEDMICE POČASTI BOSNI I HERCEGOVINI U POVODU 11. JULA, DANA GENOCIDA U SREBRENICI. UPUTITI POZIV SVIM BOŠNJAČKIM I PRO-BOSANSKIM ORGANIZACIJAMA I INDIVIDUAMA DA NA GRADSKIM, DRŽAVNIM I DRUGIM NIVOIMA OBILJEŽE OVAJ DAN KROZ REZOLUCIJE (PRIJEDLOG REZOLUCIJE ISPOD)
2.PRIJEDLOG KONGRESNOG BALA U CHICAGU NA DAN DRŽAVNOSTI. PROGLASITI VIKEND KADA JE DAN DRŽAVNOSTI DANIMA KBSA U KANADI I SAD.
3.PROJEKAT “INFORMATIVNI VODIČ ZA BOŠNJAČKU DIJASPORU” – EXEC SUMMARY,
4.PROJEKAT “HISTORIJA BOŠNJAČKE DIJASPORE U SAD” – EXEC SUMMARY
5.UESTVOVANJE U AKCIJI POPISA STANOVNISTVA U SAD 2010
6.PODRŠKA PROJEKTU “SVJEDOČENJE” ORGANIZIRANOM OD STRANE UDRUŽENJA PREŽIVJELIH LOGORAŠA BiH U SAD.
7.PODRŠKA MANIFESTACIJAMA NA KOJIMA ĆE SE OBILJEŽAVATI GODIŠNJICE GENOCIDA U GRADOVIMA U BIH.
8.PODRŠKA PROJEKTU MUZEJA GENOCIDA U SAINT LOUISU.

PROJEKAT “INFORMATIVNI VODIČ ZA BOŠNJAČKU DIJASPORU” – EXEC SUMMARY

Cijenjeni delegati i aktivisti KBSA

Cilj ovakvog jednog projekta, čiji naslov govori dovoljno sam za sebe je bolje povezivanje otudjenih Bošnjaka sa ostavljenom ali nikada zaboravljenom Bosnom, postizanje poboljšanja jednakopravne a ne ograničene ili ispolitizirane komunikacije između Bošnjaka te Amerikanaca i Kanađana bošnjačkog porijekla sa institucijama u matici te diplomatskim predstavništvima i državnim institucijama BiH u SAD i Kanadi,
Jednostavnim jezikom, na bosanskom i engleskom, pokušaćemo da sublimiramo i na najsažetiji način zainteresovane informišemo o svim pravima, zakonima, informacijama, kulturnim i obrazovnim razmjenama između SAD, Kanade i BiH, tako da bi u svakom bh. bošnjačkom udruženju Bošnjaci mogli posjedovati jednu kvalitetnu i pouzdanu referencu za svoj rad.

Za ovaj projekat, za koji se na Balkanu u susjednim zemljama okolo BiH troše milioni dolara, a za koji nikada niko u BiH nije prstom mrdnuo da se izradi, planiran je budzet od ………… dolara (minimalnih troskova)

Ovaj projekat bi trebao predstavljati temelj na kojem će se graditi naši mostovi razmjene i razvijati status bošnjačke dijaspore u SAD kao samostalne, jednakopravne etničke cjeline u sklopu bošnjačkog nacionalnog korpusa i bosanskohercegovačkog naroda.

PROJEKAT “HISTORIJA BOŠNJAČKE DIJASPORE U SAD” – EXEC SUMMARY

Cijenjeni delegati i aktivisti KBSA

Emigracija iz Bosne-Hercegovine u SAD i Kanadu je bila i ostala jedna od najdinamičnijih i najključnijih pitanja od vitalnog državnog interesa BiH i nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Zbog toga su, nakon dvije decenije masovnog egzodusa Bošnjaka u SAD i Kanadu te poslije 100 godina etničkog prisustva Amerikanaca bošnjačkog porijekla u SAD sazrelo vrijeme za izradu jedne ozbiljne i zrele naučne studije o historiji bošnjačke dijaspore u SAD. Kako je moje dosadašnje istraživanje bilo ograničeno na SAD, ne pominjem Kanadu ali to ni u kom slučaju ne znači da se Banađani bošnjačkog porijekla ne mogu uključiti u publikaciju.

Sam radni naslov projekta je osmišljen da bi se razmotrili dokazi koji podržavaju najbolje metode i praksu za cjelovito istraživanje razvoja samoorganizovanja Bošnjaka u džemate, udruženja, zajednice i institucije, koje su kulminirale formiranjem Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike kao krovne institucije Bošnjaka ovog kontinenta.

Projekat će razmotriti, pored sve do sada dostupne i objavljene naučne historijske građe, sve američke, kanadske i bosanskohercegovačke entitetske zakone koji su rezultirali u masovnoj emigraciji Bošnjaka; sve novinske članke objavljene o bošnjačkim i bosanskohercegovačkim emigrantima u SAD i njihovom doprinosu kulturi ove zemlje; sva istraživanja koja su na fragmentarni način istraživala bošnjačko kulturno, nacionalno i socijalno biće.

Razmotrit će se metode i motivi koji su nagnali Bošnjake da konkretizuju svoju potrebu za kulturnim samopromovisanjem; putevi koje su oni iznalazili da bi se bosanska bošnjačka kultura adekvatno prikazala američkim medijima i javnosti.

Konačan cilj ovakvog jednog projekta, čiji naslov govori dovoljno sam za sebe jeste bilježenje historije bošnjaštva na ovim prostorima od strane same bošnjačke etničke zajednice, što do sada, sa izuzetkom rada Semire Puškar te publikacije “100. Godina Bošnjaka u Americi”

Prečesto su “rat”, “etnički sukob”, loši posljeratni ekonomski uvjeti u matici, neprijatna i gdjegod anti-bosanska socijalna situacija u evropskim zemljama, citirani kao glavni razlozi a 90-te kao jedino razdoblje bošnjačke i bosanskohercegovačke historijske emigracije u SAD I Kanadu. Ovaj projekat će iznijeti na vidjelo stvarne činjenice koje će objasniti ključne faktore u određivanju talasa emigracije, brojki, sastava i kompozicije medijski novootkrivenih stanovnika Amerike – Bošnjaka i Bošnjakinja.

REZOLUCIJA KOJOM SE PROGLAŠAVA 11. JULI KAO SEDMICA POČASTI BOSNI I HERCEGOVINI U [DRŽAVI, GRADU]

Predstavnici/Senatoru/Komisionari
Rezolucija [Doma Predstavnika, Senata, Grada].

Rezolucija kojom se objavljuje sedmica počasti Bosni i Hercegovini u [državi, gradu] u sedmici 11. juli 2009.

DAJE SE NA ZNANJE, Američki senat i Američki Dom predstavnika su usvojili rezoluciju kojom se priznaje da je genocid učinjen od strane srpskih snaga u Srebrenici i u čitavoj Bosni između 1992. i 1995. godine.; i

DAJE SE NA ZNANJE, 11. jula 2009. godine se se komemorativno obilježava četrnaesta godišnjica srebreničkog masakra u kojem je najmanje 8,000 nevinih bošnjačkih civila ubijeno u jednom danu u najgorem zločinu protiv civila u Europi otkako se desio holokaust; i

DAJE SE NA ZNANJE, ova godišnjica povećava spoznaju o tragičnom stradanju Bošnjaka i počasno se podsjeća 2000,000 onih koji su poginuli zbog politike etničkog čišćenja i agresije na cijelom teritoriju države Bosne i Hercegovine; i
DAJE SE NA ZNANJE, da je Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike krovna organizacija koja predstavlja Bosnjake u SAD i Kanadi; i

DAJE SE NA ZNANJE, ovim [država, grad] priznaje važnost ovog događaja kako bi se došlo do pravednog okončanja za sve građanje BiH kroz istinu i pravdu; i

SADA I OVIM PUTEM, [Dom Predstavnika, Senat, gradska vlada] ovime objavljuje sedmicu 11. jula svake godine, kao SEDMICU POČASTI BOSNI I HERCEGOVINI U [DRŽAVI, GRADU]

te pozivamo sve građane da rade skupa kako bi se okončao krug nasilja i da promoviraju zajednički suživot za sve i sjećaju se žrtava genocida .

Usvojeno od [Doma Pedstavnika, Senata, gradske vlade]

[primjer verzije iz Michigana 2008e na engleskom je ispod]

Program, Akcije i Smjernice Rada KBSA u Narednom Periodu