Koordinacija KBSA CANADA

Koordinacija KBSA CANADA je priznata od Upravnog Odbora Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (UO KBSA) kao legalna i legitimno registrovana  lokalna koordinacija Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike u sljedećem sastavu:

Prof. Emir Ramić – Hamilton, Ontario
Daniel Toljaga – Vancouver, British Columbia
Burhan Husika – Toronto, Ontario
Mirsad Smajić – Toronto, Ontario
Tajib ef. Pašanbegović – Toronto, Ontario
Koordinacija KBSA – Ontario 1
Mirsad Smajić – predsjednik
Burhan Husika – član
Koordinacija KBSA – Ontario 2
Besim Memišević, predsjednik
Nedžad Hafizović, član
Enes Bećirević, član
Fadil Kulašić, član
Elvir Gargović, član
Semir Bajrić, član
Suad Salaković, član
Koordinacija KBSA – Ontario 3
Dr. Emir Alagić, predsjednik
Prof. Emir Ramić, član
Jasmin Topalović, član
Midho Menković, član
Rizvan Husika, član
Hasan Kapo, član
Mehmed Pljevljak, član
Koordinacija KBSA – Ontario 4
Dženan Šarac, predsjednik
Muhamed Jakupović, član
Enver Đozić, član
Koordinacija KBSA – Ontario 5
Emin Fočo, predsjednik
Muhamed Džumhur, član
Midhat Cehajic, član
Esad Trokić, član
Bakir Musić, član
Faruk Bajrić, član
Lutvo Čolak, član

Listu svih akreditovanih lokalnih Koordinacija Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KKBSA) u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi mozete naći na sljedećem linku.

UO KBSA će nastaviti sa svojim radom na proširivanju baze KBSA.
Ako imate pitanja, kontaktirajte nas.