Koordinacija KBSA – MISSOURI

Koordinacija KBSA MISSOURI je priznata od Upravnog Odbora Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (UO KBSA) kao legalna i legitimno registrovana  lokalna koordinacija Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike u sljedećem sastavu:

Murat Muratović, predsjednik
Mensur Mahmutović, potpredsjednik
Sejad Muhić, sekretar
Sakib Čivić, član
Muhamed Hasić, član
Emir Barlov, član
Rusmin Topalović, član
Senad Muratović, član

Listu svih akreditovanih lokalnih Koordinacija Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KKBSA) u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi mozete naći na sljedećem linku.

UO KBSA će nastaviti sa svojim radom na proširivanju baze KBSA.
Ako imate pitanja, kontaktirajte nas.