Izjave Članova Prethodnog Sastava Upravnog Odbora KBSA

Izjave Članova Prethodnog Sastava Upravnog Odbora KBSAU posljednje vrijeme se pokušava manipulirati sjevernoamerička Bošnjačka javnost vezano za promjene unutar Upravnog Odbora Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, naročito u vezi promjana UO KBSA na Skupštini KBSA u Grand Rapidsu (GR). Pokušava se javnosti nametnuti dezinformacija o KBSA od strane pojedinaca koji nisu prisustvovali na Skupštini u GR, a ni na prethodnoj u Saint Louisu, niti su bilo čime doprinijeli radu KBSA u posljednjih godinu dana.

Dezinformacije se bave špekulacijama oko toga zasto su pojedini članovi UO KBSA koji su na 9-oj Skupštini KBSA u St. Louis-u bili jednoglasno izabrani od strane svih članova Skupštine napustili UO, te kako su se ovi članovi potpuno povukli iz KBSA nakon Vanredne Skupštine KBSA u Grand Rapids-u.

U svrhu istinitog obavještavanja javnosti, te želje da se podrži trenutni UO KBSA, dole potpisani bivši članovi UO KBSA daju sljedeće izjave:

Izjave Članova Prethodnog Sastava Upravnog Odbora KBSADr. Đenita Pašić, bivši član UO KBSA, svoj rad u KBSA nastavlja kao pravni savjetnik i advokat KBSA. Razlog Đenitinog izlaska iz UO je da se može fokusirati na rad na pravnim pitanjima KBSA, što se puno lakše radi s obzirom na veliki obim drugih aktivnosti kojima se UO svakodnevno bavi.

Dr. Pašić je izjavila sljedeće: “Za vrijeme moga rada u UO KBSA dnevno smo ponekad dobijali i 50 raznih emaila, i jako se teško fokusirati na zadatak koji mi je povjeren, a to je legalno i pravosnažno funkcioniranje KBSA. Pošto više nisam uključena u donošenje svakodnevnih odluka, ovako ću imati dovoljno vremena da radim na pravnim pitanjima od značaja za KBSA. A pošto je ovo dobrovoljni rad, zaista ne mogu KBSA dati više od toga”

Izjave Članova Prethodnog Sastava Upravnog Odbora KBSAProfesor Emir Ramić, nakon 6 godina u UO KBSA i veoma uspješnog rada kao predsjednik KBSA, se povukao zbog drugih obaveza.

“Ja ostajem raditi u i za KBSA. Za mene nikada nije bila važna funkcija unutar organizacije, za mene je važno da organizacija dobro funkcioniše, te da ja svojom aktivnošću dam doprinos radu iste. Ja podržavam rad UO KBSA sa svojim trenutnim vođstvom, mladim bošnjačkim aktivistima i intelektualcima koji će nastaviti rad i napraviti KBSA još jačom organizacijom,” izjavio je Emir Ramić.

Izjave Članova Prethodnog Sastava Upravnog Odbora KBSANerma Bajramović-Čampara je dugo vremena provela u UO KBSA i osigurala da KBSA stane na sigurne finansijske noge. Obezbijedila je uspješnu tranziciju na novog blagajnika u UO, a svoj rad i doprinos nastavlja i dalje kroz rad u lokalnoj Koordinaciji KBSA u Čikagu, država Illionios.

Nerma kaže da stoji “spremna i dalje da da svoj doprinos direktno kroz akcije KBSA i kroz aktivnosti u lokalnoj Koordinaciji KBSA za Illinios.”

Izjave Članova Prethodnog Sastava Upravnog Odbora KBSAAmir Čačković stoji na raspolaganju da pomogne na medijskom promoviranju KBSA i dalje se nudi za suradnju.

Amir je izjavio: “Ja vjerujem u KBSA i vjerujem da ćemo prevazići ove probleme u sjevernoameričkoj bošnjačkoj zajednici. Ja sam spreman da i dalje pomažem članovima KBSA koliko god mogu.”

 

dr. Đenita Pašić
profesor Emir Ramić
mr. Nerma Bajramović-Čampara
mr. Amir Čačković