Otvoreno Pismo KBSA Bošnjačkoj Zajednici

(Skinite u PDF Formatu)

Otvoreno Pismo KBSA Bošnjačkoj ZajedniciKongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike održao je Vanrednu Skupštinu u Grand Rapids-u, Michigan, 28og februara, 2009. Svrha ove skupštine je bila razrješavanje organizacionih i rukovodećih pitanja koja su se pojavila nakon sastanka u St. Louis-u održanom maja 2008e.

Poslali smo preporučena pisma vođama naših bošnjačkih zajednica sa ciljem pravovremenog i cjelovitog obavještavanja o ovoj vanrednoj Skupštini i da bi smo bili sigurni da su obavještenja primljena. Odmah nakon Skupštine javnost i zainteresovane strane su obaviještene o rezultatima iste.

Svrha svih ovih sastanaka je bila i ostala ista: zajednički rad za dobrobit svih Bošnjaka.

Neki pojedinci su se odlučili da ne prisustvuju ovoj vanrednoj Skupštini i da na svoj način iz sjene nastave prošlogodišnji raskol te da rade protiv interesa Bošnjaka, dok su drugi odabrali da prisustvuju, da iznesu svoje viđenje i misljenje, i sada rade zajedno sa nama na jačanju naše organizacije i čitave bošnjačke zajednice.

Kako bi Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike nastavio sa svojim radom, Deseta Skupština zakazana u Jacksonville-u, u Floridi maja 2009 će biti održana u atmosferi otvorenog i poštenog dijaloga sa svim registriranim članovima KBSA, delegatima državnih Koordinacija KBSA i članovima drugih bošnjačkih ili pro-bosanskih organizacija.

Zato pozivamo sve vas koji želite da nastavite kontinuitet Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, da prisustvujete Skupštini KBSA zakazanoj u Jacksonville-u.

Upravni Odbor KBSA