Saopćenje: Uspostavljena Koordinacija KBSA – Florida

(Skinite u PDF Formatu)

SAOPĆENJE ZA JAVNOST KOORDINACIJE
Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike – FLORIDA
IZVJEŠTAJ O RADU

Na osnovu želje Bošnjaka Amerikanaca iz Floride, za uvezivanjem u krovnu organizaciju Bošnjaka Sjeverne Amerike i boljim radom, a na osnovu člana 17a Statuta KBSA i u suradnji sa UO KBSA, krajem aprila organizirana je a zatim i registrirana kod državnih organa Koordinacija KBSA – Florida.

Izabran je i Upravni odbor (UO) Koordinacije KBSA-Florida kojeg sačinjavaju :
-Amir Makarević, predsjednik,
-Ramiz Omerović, zamjenik
-Halem Memić, sekretar
-Huso Zec, blagajnik
-Alija Zec, glasnogovornik

Ciljevi novonastale koordinacije KBSA-Florida su u potpunosti sukladni sa planom i programom UO KBSA.
KBSA – Florida će raditi na izvršavanju zadataka zadanih od strane Skupštine KBSA iz Saint Louisa i Grand
Rapidsa.

Novoizabrani predsjednik KBSA – FL je Amir Makarević, mladi aktivista koji je uključen u politička zbivanja
vezana za BiH još od ranih devedesetih kao politički organizator u sredinama u kojima je živio od BiH, Njemačke do SAD. Dobitnik je velikog broja nagrada iz oblasti poslovanja i aktivno je, između ostalog, radio za vrijeme predsjedničke kampanje u SAD na uključivanju što većeg broja Bošnjaka za glasanje na izborima.

Takođe je u sredini u kojoj živi i radi u cijelosti provodio sve dosadašnje akcije kojima je rukovodila Ambasada BiH iz Washingtona.

Amir je izjavio slijedeće: “Ovim putem pozivam sve zainteresovane Bošnjake, predstavnike koji djeluju u svojim sredinama u okviru svih Bošnjačkih institucija, patriote BiH, koji smatraju da svojim znanjem, iskustvom i radom mogu doprinijeti razvoju KBSA-Florida, da se uključe u rad novonastale koordinacije.

Time ćemo zajedno i ujedinjeno raditi na rješavanju problema sa kojima se suočavaju Bošnjaci Floride. Aktivnim radom i zalaganjem mi možemo i hoćemo, između ostalog, pobijediti i sindrom asimilacije, jer iskustvo koje sam stekao u radu sa omladinom kao predsjednik IO BOS-a, je od neprocjenjive vrijednosti. Sada imamo šansu da pokažemo koliko možemo i koliko hoćemo uraditi za dobrobit Bošnjaka ovdje na Floridi i čitavoj USA. Ne dozvolite sebi da podlegnete nečijim drugim interesima i da budete marionete ili paravan ispred nekih kojima je to u cilju, da smo što dublje podjeljeni i razjedinjeni. Takođe, čast mi je raditi sa ljudima koji su članovi UO KBSA-Florida i radi se o dokazanim patriotama BiH. Osim glavnog plana i programa koji je zacrtan od UO KBSA, u izradi je i nacrt pojedinih projekata koje planiramo provesti na nivou Floride. Iskoristio bih priliku da se zahvalim svim Bošnjacima koji su mi ukazali povjerenje koje ću nastojati opravdati maksimalnim zalaganjem u korist Bošnjačkog korpusa u cjelini. Moje dosadašnje iskustvo koje sam stekao u aktivnom radu bošnjačkih institucija u dijaspori će biti glavni motiv za uspješno rukovođenje KBSA-Florida i nadam se da pozitivni rezultati rada neće izostati. Ujedno pozivam sve Bošnjake Floride da se u što većem broju odazovu na Skupštinu KBSA koja će se održati u Jacksonville.”

Ciljevi, zadaci i akcije KBSA – Florida

Jedan od primarnih ciljeva djelovanja KBSA-Florida jeste bolje uvezivanje Bošnjaka koji žive ovdje na Floridi.
Takođe, planom, programom i samo agresivnom politikom i aktivnim učešćem kako na nivou države Florida tako i na nivou čitave SAD i BiH, mi možemo ostvariti dosta za zaštitu interesa Bošnjaka i BiH u SAD.

KBSA – FL uveliko radi na pripremama za Skupštinu KBSA koja će se održati 23. maja 2009. u Jacksonvilleu,
Florida, a na osnovu odluke Skupštine KBSA u St. Louisu od 2008e, koja je potvrđena odlukom vanredne
Skupštine KBSA u Grand Rapidsu. KBSA – FL poziva sve Bošnjake, pro-bosanske snage i bosanske patriote
svijeta da im se pridruže na Skupštini/Konvenciji KBSA u Jacksonvilleu, Florida. Skupština će se održati u
organizaciji Koordinacije KBSA Florida i UO KBSA, 23. maja 2009e, sa početkom u 12 sati (podne).

Registracija za Skupštinu započinje u 11 ujutro, u Jacksonvilleu na adresi:

Hotel Hampton Inn & Suites, 4415
Southside Blvd. Jacksonville, FL 32216.

UO KBSA-Florida poziva sve Vas koji želite biti dio KBSA Florida, možete i vrata saradnje i jedinstva su
uvijek otvorena.

UO KBSA – Florida