Pismo KBSA Predsjedniku SAD-a Barack H. Obama

(Skinite u PDF Formatu)

Pismo KBSA Predsjedniku SAD-a Barack H. ObamaPredsjednik SAD
Barack H. Obama
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500

Vaša Ekselencijo Predsjedniče Obama,

Obraćamo Vam se u ime 350.000 sjevernoameričkih Bošnjaka od kojih je većina na predsjedničkim izborima svoj glas dala upravo Vama vjerujući u Vaša obećanja i viziju budućnosti USA ali i novog medjunarodnog poretka zasnovanog na poštivanju prava i međusobnog poštovanja. Posebno nas je dojmila Vaša inicijativa za globalno pomirenje i odnose zasnovane na boljem međusobnom razumijevanju i poštivanju različitih kultura,religija i tradicija.

Sjevernoamerički Bošnjaci i svi oni koji BiH osjećaju svojom domovinom nisu i neće zaboraviti pomoć koju je američki narod pružao građanima BiH u najtežim danima njene historije,tokom agresije 92’ -95’. Zahvaljujući aktivnoj i odlučnoj politici administracije USA, na čelu sa tadašnjim predsjednikom gosp. Bill Clinton-om, zaustavljeno je dalje masakriranje, genocid i protjerivanje nevinih žrtava sa njihovih vjekovnih ognjišta. Vjerujući prije svega u prijateljstvo, podršku američkog naroda i njegove administracije, predstavnici Bošnjaka i države Bosne i Hercegovine stavili su svoj potpis na Dejtonski sporazum koji je donio mir ali ne i pravdu koju su Bošnjaci i svi pro- bosanski orjentisani gradjani sa pravom ocekivali vjerujući u postivanje medjunarodnih konvencija i ljudskih prava.

Nažalost, petnaest godina nakon Dejtona, Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj su još uvijek na djelu segragacija i aparthejd koji se najočitije ogledaju kroz obrazovni sistem, osporavanje prava na povratak, slobodu stampe i govora, te prava na rad a time i na život dostojan čovjeka 21-og stoljeća. Još uvijek su optuženi za ratne zločine na slobodi, a lokalni zločinci slobodno šetaju ulicama izazivajući strah onih koji su već jednom bili njihove žrtve.

Nažalost, čak i oni koji su na osnovu Dejtonskog sporazuma dužni da ga sprovedu svojim svakodnevnim izjavama izazivaju strah povratnika i svih miroljubivih građana BiH prijetnjama o odcjepljenu jednog dijela BiH, blokiranjem ili usporavanjem svih neophodnih promjena za prijem BiH u EU u kojoj je BiH po svojoj hiljadugodišnjoj tradiciji suživota i multikulturalnosti oduvijek pripadala. Politički predstavnici manjeg entiteta (RS) skoro svakodnevno negiraju hiljadugodišnju historiju države BiH ističući kako je jedino RS konstanta, mijenjaju višestoljetna imena bosanskih gradova,blokiraju rad državnih organa, a sve u cilju kako bi pokazali da je država BiH neodrživa. Mada načelno izjavljuju da su za BiH unutar EU svakodnevno čine sve kako bi manji BH entitet ekonomski ,pa i politički, uvezali sa Rusijom prodajući bosanska dobra ruskom kapitalu sumnjivog porijekla. Upravo zbog tih opstrukcija zaustavljen je proces priblizavanja BiH europskim integracijama kojima po svim anketama tezi preko 80% građana BiH. Po našem misljenju, taj proces ne smije biti prekinut i zato Vas pozivamo da vratite američki uticaj i iskustvo u BiH kako bi se prekinuo postojeći zastoj u demokratskom, političkom i ekonomskom razvoju BiH. Vaša administracija, sa Vama na čelu i sa zvaničnicima koji veoma dobra poznaju prilike u BiH, ima uticaj i vrijednosti potrebne da se isprave slabosti Dejtonskog sporazuma koje najviše osjećaju pripadnici Bošnjačkog naroda jer se na više od polovine teritorija BiH tretiraju kao građani drugog reda.

Bošnjaci su oduvijek bili i jesu spremni da svoj životni prostor dijele sa svojim komšijama, Srbima i Hrvatima, ali nikada neće pristati da im se amputira veliki dio domovine, negira pravo na samoodređenje i suverenu državu. Bošnjaci su uvjek pozivali na recipročnu saradnju zasnovanu na jednakosti ali će se isto tako boriti svim mogućim sredstvima protiv svakog pokušaja da se iskorijeni ili da se uništi njihov identitet i jedinstveno državno i društveno tkivo BiH. Bošnjaci posjeduju potencijal koji ih kvalificira da budu ključni partner u oblikovanju budućnosti BiH ali i faktor mira na prostoru Balkana. Uvjereni smo da je trajni mir na Balkanu moguć samo uz primjenu načela istine i pravde.

U interesu SAD je da ima stablinu, demokratsku, jedinstvenu, nezavisnu, suverenu i prosperitetnu državu BiH i u njoj otvoreno slobodno civilno društvo. Sjevernoamerički Bošnjaci,uglavnom žrtve agresije i zločina genocida, smatraju da je Daytonski sporazum nepravedan i nikada nije provedena američka intencija da se u BiH obnovi multidimenzionalno državno i društveno tkivo kakvo je postojalo prije rata. Ono što danas imamo u BiH je legalizacija etničkog čišćenja,agresije i genocida.

Zato Vas KBSA poziva da učinite dodatne napore da se afirmira BiH kao historijska tvorevina, zasebna građanska, sekularna država i društvo u kome se priznaje, poštuje, prihvata i toleriše drugo i drugačije. KBSA želi da SAD investiraju svoju ogromnu političku snagu i svoj ogroman demokratski autoritet u izgradnji bosanskohercegovačke dostojnosti koja će se bazirati na najvišim standardima ljudskih prava.

U interesu je i američkog i Bošnjačkog naroda prijateljski odnosi i saradnja sa milijardu i po muslimana svijeta i Bošnjaci kao evropski muslimani mogu imati odlučujuću ulogu u realizaciji tog amerčkog interesa. Bez značajnijeg i aktivnijeg američkog angažmana u vidu specijalnog izaslanika za BiH i Balkan tom prostoru prijeti opasnost da i dalje ostane “bure baruta” koje prijeti miru i ukupnom napretku tog područja a i šire.

KBSA se nada i iskreno Vas poziva da Vi budete taj koji će pokrenuti proces pravednog i trajnog riješenja zasnovanog na principu pravde i poštivanja prava Bošnjaka kao, nadamo se posljednje, žrtve genocida na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata.

Od vas tražimo aktivnije i pozitivnije uključenje vaše administracije u Bosni i Hercegovini. Sjevernoamerički Bošnjaci vam stoje na raspolaganju da vam pomognu.

UO KBSA
Haris Alibašić, predsjednik

Kopija:
Potpredsjednik SAD
Joe Biden

The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
Državna tajnica SAD
Hillary Rodham Clinton
U.S. Department of State
2201 C Street NW
Washington, DC 20520