Saopćenje KBSA u povodu “Saopćenja organizacionog odbora za pripremu 14. Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike”

(Sačuvajte u PDF verziji )

Saopćenje KBSA u povodu “Saopćenja organizacionog odbora za pripremu 14. Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike”Upravni odbor KBSA (UO KBSA) smatra potrebnim da u ime istine i objektivnog informiranja javnosti reagira na Saopćenje koje je izdao “Odbor za pripremu 14. Susreta Bosnjaka Sjeverne Amerike” (Odbor).U potpunosti se slažemo da se “Izvršni odbor Islamske Zajednice Bošnjaka (IO IZB) Jacksonville našao u nezahvalnoj poziciji kao domaćin” kao i njihovom uviđanju da je odgovornost na svima za postizanje jedinstva Bošnjaka Sjeverne Amerike. UO KBSA je te odgovornosti bio svjestan kroz čitav period ovih turbulentnih događanja unutar dijaspore i pokretao razne inicijative kako bi se to prevazišlo.

Ono sa čime se ne slažemo jeste nedostatak samokritike pomenutog Odbora za situaciju u kojoj se našao i svojom krivicom. Taj isti odbor vec tri mjeseca odbija sve inicijative za razgovor koje su dolazile od strane UO KBSA a to odbijanje je čak dovelo i do nesuglasica unutar samog Organizacionog odbora. Suprotno dosadašnjoj trediciji Susreta, Organizacioni odbor je formiran bez suradnje sa UO KBSA, čak sto više otvoreno je surađivao sa onima koji su se samoisključili iz UO KBSA i koji su radili protiv interesa KBSA.

Samo zahvaljujući pritiscima od strane pojedinih članova IZB iz Jacksonvillea, pojedinci se sjete svoje odgovornosti i pokušaju uspostaviti dijalog sa UO KBSA. Iskrenost te namjere se može vidjeti iz uz ovo Saopštenje UO KBSA priložene korespodencije.

17. aprila, 2009e, Ahmed ef. Cerić je u ime IC Jakconville uputio poziv za razgovor. UO KBSA je pozitivno odgovorio na taj poziv ali se taj pristanak ignorira sedam dana. A u međuvremenu se sljedeci dan izdaje Saopštenje i program Susreta od strane Odbora za pripremu 14.Susreta. Čak se prije bilo kakvog razgovora i dogovora predvidja nekakva “Skupština Kongresa Bošnjaka” bez ikakvog koordiniranja sa KBSA. Skupštinu KBSA samo UO KBSA može da organizuje, pripremi i odredi vrijeme te Skupstine i da stoji puno ime KBSA. Izgleda da se ovdje ipak radi o nekoj drugoj organizaciji jer da se radi o KBSA onda bi UO KBSA bio uključen izradu programa. Smatramo da je krajnje vrijeme da se prestane sa igrom mirotvoraca u javnosti, a tajno se sve radi kako do dogovora ne bi došlo i krivica prebacila na UO KBSA. UO KBSA ponovno poziva sve da se uredno i sukladno Statutu KBSA, kroz legalne lokalne Koordinacije, prijave kao delegati i javno na Skupštini,
pred delegatima i TV kamerama iznesu svoje argumente ako ih imaju. UO KBSA je pružio priliku u Grand Rapidsu i pruža se posljednja prilika u Jacksonville. Ne postoje dvije strane unutar KBSA. Postoji samo jedan KBSA i oni koji mu to pravo na postojanje osporavaju, koji blate i vrijeđaju članove UO KBSA.

UO KBSA jeste uvijek bio i još uvijek je spreman na razgovore sa Organizacionim odborom susreta u Jacksonville ali ne i sa onima koji su već pripremili akte za formiranje nove organizacije ali nemaju hrabrosti da to javno kažu i krivicu nastoje prebaciti na UO KBSA. UO odbacuje takve prljave igre. Mi smo spremni za razgovor sa Organizacionim odborom, a gospodi koja izdaju Saopćenja Organizacionog odbora prepuštamo da odluče da li će sa nama razovarati kao predstavnici Organizacionog odbora ili kao predstavnici “druge strane”. Član tog isto oragnizacionog odbora je već dezinformisao svoje kolege imame kako je UO KBSA odbio poziv na razgovor a najbolja potvrda da to nije točno jeste priloženi email odgovor upućen 17. aprila, 2009e Ahmedu ef. Ceriću na koji nikada nismo dobili odgovor. Čitava korespondencija je dostupna zainteresiranim stranama na uvid.

Upravni Odbor KBSA (UO KBSA) još jednom poziva sve Bošnjake, pro-bosanske snage i bosanske patriote svijeta da im se pridruže na Skupštini/Konvenciji KBSA u Jacksonvilleu, Florida. Skupština će se održati u organizaciji Koordinacije KBSA Florida i UO KBSA, 23. maja, 2009e, sa početkom u 12 sati (podne). Registracija za Skupštinu započinje u 11 ujutro, u Jacksonvilleu na adresi: Hotel Hampton Inn & Suites, 4415 Southside Blvd. Jacksonville, FL 32216.

Odgovor na prijedlog Ahmeda ef. Cerića za pregovore u vezi Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike u Jacksonvilleu – Email upućen Ahmedu ef. Ceriću i Islamskoj zajednici Bošnjaka Jacksonvilleu, Florida dana 17. aprila, 2009.

Članovi KBSA koji su ostali vjerni ideji KBSA i demokratskim principima dijaloga su ostali dosljedni svojoj želji da pronadju dijalog sa svima koji se možda i ne slažu, bez obzira na niske napade na pojedince koji podržavaju KBSA. Želja za prevazilaženjem “nemile situacije” i “pomirenje Bošnjaka”je bila konstanta od STL
do danas. U tom cilju mi smo učinili sve da do toga i dođe [pozivi za vanrednu Skupštinu su bili upućeni svima, bez ikakvih uvjeta ili ucjena] i pokušavali ostvariti kontakt sa odborom IZBJ. Prije i nakon vanredne Skupštine u GR KBSA je formirao delegaciju koja bi se sastala sa vašim odborom. Na žalost na naše telefonske pozive i emailove [članova UO KBSA, Smajića, Đulića] nismo dobili odgovor. Dokaz naše želje i volje za prevazilaženjem ove neprijatne situacije jeste da smo i na Vaš poziv odmah odgovorili i bili spremni na razgovor, ali izgleda da ste vi odluke već donijeli. Time ste nama ostavili samo mogućnost da čekamo i pročitamo vaše zvanično saopćenje.

Obzirom da ste bili sudionik dosadašnjih Susreta poznata Vam je činjenica da su isti tradicionalno bili organizirani od strane UO KBSA zajedno sa lokalnim organizacionim odborom. Nažalost, odbor iz Jacksonville je prvi na putu da prekine tu tradiciju i to će sigurno ostati zapisano u historiji Susreta i KBSA.

Mi smo odgovorili na Vaš poziv i predložili vrijeme razgovora. Mi smo spremni čak da pošaljemo delegaciju da razgovara sa vašim odborom. Vi to u vašem e-mailu previđate i upućujete nas na zvanično Saopćenje.

S obzirom da smo naišli na zid šutnje u našim pokušajima da se ostvari dijalog mi smo shodno svojoj obavezi da budemo organizatori X Skupštine KBSA već ostvarili kontakte sa Bošnjacima Floride koji su spremni da nam budu domaćini i pomognu i u tu svrhu obezbijedili prostor za održavanje iste. Ne može KBSA čekati na odluke pojedinaca i na ucjene da bi nastavio sa radom. Međutim, vrata za suradnju su još uvijek otvorena i mi vas pozivamo da radite sa nama da odradimo Skupštinu zajednički na bratski način.

Kao što je to već potvrdjeno neovisnom pravnom analizom, ovaj UO KBSA je jedini legalni predstavnik KBSA. Bez odobrenja UO KBSA niko nema pravo da se koristi imenom i obilježjima istog. Drugog KBSA nema i legalno ga ne može biti. Mi smo uvijek pokazivali i pokazujemo svoju otvorenost, jedini uslov je poštivanje pravnih i normativnih akata KBSA i odluka Skupštine KBSA iz STL i vanredne Skupštine iz GR. Kao što znate Skupština KBSA u STL je i donijela odluku da se održi Skupština KBSA u Jacksonville-u, što je vanredna Skupština i potvrdila.

Zabrinjavajuće je da dok mi evo razgovaramo, u isto vrijeme dobijamo informacije da se za Skupštinu u Jacksonville-u spremio i novi statut i da će se kreirati nova organizacija da parira KBSA. Ako je to istina, onda moramo biti jasni da mi nećemo biti dio toga.

Ako imate konkretne prijedloge kako cete vi lično i vaš džemat doprinijeti boljem razvoju KBSA i jačanju ove organizacije, a sve sa ciljem pomaganja BiH, predlažem da nastavite razgovor sa nama lice u lice. Ovo je iskren poziv od svih članova UO, mi smo spremni da pošaljemo delegaciju u Jacksonville-u da se sastane sa vama i vašim odborom da dogovorimo kako da idemo naprijed. Molim vas da ovo shvatite kao bratski i iskreni poziv svih članova UO. Pred nama su veliki zadaci, dok neprijatelji Bošnjaka nam rade o glavi da
bi se svađali međusobno.

S velikim poštovanjem i selamima.
UO KBSA