U Burlingtonu Osnovana Koordinacija KBSA za Vermont

U Burlingtonu Osnovana Koordinacija KBSA za VermontSedamnestog aprila 2009.godine u Burlingtonu je osnovana Koordinacija KBSA za američku državu Vermont, kao rezultat želje Bošnjaka Vermonta da budu aktivana komponenta organizacijskih procesa Bošnjačke dijaspore u Americi i bazna osnova Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike za ovo područje.

Članovi Koordinacije KBSA Vermonta

Pretpostavlja se da na području Vermonta živi oko 2000 Bosanaca, pretežno Bošnjaka. Većina njih je nastanjena u najvećim vermontskim gradovima : Burlingtonu, Middlebury, Essexu i Colchesteru. Mnogi od njih su učesnici Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike i Kanade od Čikaga 2000-te do Sent Louisa 2008.g.

Na inicijativu jednog broja Bošnjaka Vermonta, a uz saglasnost i podršku UO KBSA, osnivačku sjednicu sazvao je i pripremio Zijad Bećirević. Na sjednici je određeno ime Koordinacije, izabran Upravni odbor i uslovno usvojen Statut i By-Laws Koordinacije. Koordinacija će djelovati kao neprofitna pod imenom: Koordinacija KBSA Vermont.

Članovi Upravnog odbora su: Anera Crnalić, Gosto Šefik, Zijad Bećirević, Ertan Baručić, Abdulah Turan, Samir Nurkanović i Fočo Dževad. Za narednu sjednicu je predviđeno konstituisanje, na kojoj će biti izabran predsjednik, zamjenik predsjednika, sekretar i blagajnik. Duznost predsjednika do konstituisanja vrsit će Bećirević.

Koordinacija će, u skladu sa svojim normativnim aktima, potsticati, koordinirati i objedinjavati rad bošnjačkih organizacija Vermonta, promovisati pozitivne aspekte bošnjačkog života iz prošlosti i sadašnjosti i zalagati se za jedinstvenu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu, u kojoj će svi njeni gradjani biti ravnopravni, imati jednaka prava i slobode. Poseban akcenat će se dati na ostvarivanje bošnjačkih prava na jezik, kulturu, građanske, socijalne i vjerske slobode, u svim područjima Vermonta, gdje Bošnjaci i Bosanci žive, rade i egzistiraju.

Koordinacija će kontinuirano sarađivati sa upravnim tijelima, komitetima i komisijama KBSA, pratiti rad KBSA, pomagati ga u njegovim aktivnostima i podnositi mu godišnje izvještaje o svom radu.

Koordinacija ce se finansirati članarinom, donacijama, dotacijama, prilozima clanova i iz drugih izvora.

Bošnjaci Vermonta duboko vjeruju da će njihove aktivnosti objedinjene i predstavljene preko Koordinacije KBSA biti značajan doprinos ukuponoj aktivnosti KBSA u ostvarivanju njegovih strateških ciljeva, posebno u održavanju i njegovanju pupčane veze s našom jedinom domovinom – Bosnom i Hercegovinom.