Skupština KBSA 23. maja, 2009 u Jacksonville, Florida

Skupština KBSA 23. maja, 2009 u Jacksonville, FloridaPozivno pismo Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) za Skupštinu/Konvenciju KBSA 23. maja, 2009e u Jacksonvilleu, Florida

Na osnovu odluke Skupštine KBSA u St. Louisu od 2008e, koja je potvrđena odlukom vanredne Skupštine KBSA u Grand Rapidsu, UO KBSA poziva sve Bošnjake, pro-bosanske snage i bosanske patriote svijeta da im se pridruže na Skupštini/Konvenciji KBSA u Jacksonvilleu.

Skupština će se održati u organizaciji Koordinacije KBSA Florida i UO KBSA, 23. maja, 2009e, sa početkom u 12 sati (podne).

Registracija za Skupštinu započinje u 11 ujutro, u Jacksonvilleu na adresi: Hotel Hampton Inn & Suites, 4415 Southside Blvd. Jacksonville, FL 32216.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći Dnevni red:

1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Radnog predsjedništva i predsjedavajućeg Skupštine;
2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Verifikacione komisije;
3. Razmatranje prijedloga i usvajanje zapisničara;
4. Izvjestaj o radu KBSA u periodu od marta od maja 2009e;
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje programa i smjernica rada KBSA za naredne dvije godine;
6. Razmatranje prijedloga i dopuna saziva UO KBSA;
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje odluke o mjestu održavanja sljedeće Konvencije KBSA;
8. Razno

UO KBSA poziva sve koordinacije KBSA, sve bošnjačke džemate u Sjevernoj Americi, sve bošnjačke i bosanskohercegovačke organizacije, kao i pojedince u Sjevernoj Americi da do 20.05.2009e pošalju svoje liste delagata za Skupštinu sa uplatom na ime Congress of North American Bosniaks u iznosu od 100 američkih dolara po delegatu na adresu:

Congress of North American Bosniaks
P.O. Box 408157
Chicago, IL 60640

Za više informacija o uvjetima pod kojima se delegiraju delegati provjerite web stranicu KBSA, www.Bosniak.org.

Poštovani Bošnjaci i Bošnjakinje,

Pozivamo vas da se aktivno uključite u proces kreiranja KBSA kao istinske krovne, nacionalne organizacije sjevernoameričkih Bošnjaka. Time jačamo korpus Bošnjaka i aktivnije uključivanje Bošnjaka u političke procese u američkom i kanadskom društvu, i pružamo doprinos razvoju svih segmenata bošnjačkog nacionalnog bića i države BiH.

KBSA osvježen novim snagama od vanredne Skupštine iz Grand Rapids je na novom putu kojim sjevernoamerički Bošnjaci pokazuju svoju ozbiljnost i spremnost da rade na daljnjem jačanju bošnjačkog nacionalnog bića u Sjevernoj Americi i njihov doprinos novoj i boljoj državi BiH. Takav KBSA je najbolja i najperspektivnija investicija. Ulaganjem u njegovo jačanje najbolje doprinosimo osnaživanju sjevernoameričkih Bošnjaka, naše dijaspore i naše matice BiH.

Dobro došli u Jacksonville!

UO KBSA
Koordinacija KBSA, Florida