Apel Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike za Spas Države Bosne i Hercegovine

Apel Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike za Spas Države Bosne i HercegovineNarodi i građani BiH!

U ime 350.000 američkih i kanadskih Bošnjaka, žrtava zločina agresije na BiH i zločina genocida nad Bošnjacima, KBSA vas poziva da dignete svoj glas i spriječite jos jedan pokušaj uništenja države BiH.

Sjevernoamerički Bošnjaci se nikada nisu i nikada se neće pomiriti sa Dejtonskim ustavom, koji zacrtavajući genocidnu tvorevinu Republiku Srpsku (RS), prijeti da čak i glasovima parlamentaraca tzv. pro-bosanskih stranaka, 23. marta 2009., poništi državno i društveno tkivo BiH.

KBSA podsjeća da je neprikosnoveno i neotuđivo pravo i dužnost građana i naroda BiH da štite i brane slobodu, neovisnost, suverenitet, teritorijalni integritet i cjelokupnost i Bosne i Hercegovine.

U ime sjevernoameričkih Bošnjaka, KBSA ne priznaje kapitulaciju a ni okupaciju države BiH.

Kao što je KBSA naglasio u svome otvorenom pismu svim bošnjačkim političkim strankama i svim bošnjačkim poslanicima u Parlamentarnoj skupštini BiH, inicijativa i pokrenuta javna rasprava o promjeni Dejtonskog ustava BiH, podnošenjem amandmana koji tretira Distrikt Brčko je potpuno nelegitimna i nezakonita. Istim se jedino legalizira RS, koja je ostvarena kroz agresiju i genocid.

KBSA upozorava narode i građane BiH da zbog ugrađenih kršenja ljudskih prava u Ustavu, BiH može postati samo kandidat za člana EU, ali nikad neće moći ući u Europsku uniju.

KBSA poziva narode i građane BiH kao slobodne i dostojanstvene ljude da ne pristanu da im se sloboda, nezavisnost i suverenitet oduzimaju agresijom i genocidom.

UO KBSA