KBSA Demantuje Tvrdnje Senada ef. Agića, Glavnog Imama IZ Bošnjaka SADa

KBSA Demantuje Tvrdnje Senada ef. Agića, Glavnog Imama IZ Bošnjaka SADaReagiranje KBSA na tvrdnje dr. Senada ef. Agića upućene redakciji web page kliker.info

U interesu objektivnog informiranja javnosti zahtjevamo da na vašoj web stranici objavite naš odgovor – reagiranje na inervju dr. Senada ef. Agića, Glavnog imama Islamske zajednice Bošnjaka Amerike, koji ste objavili 9. marta 2009.

Prije svega, drago nam je da se Glavni imam napokon javno oglasio i iznio svoje poglede na sveukupno stanje bošnjačke dijaspore Sjeverne Amerike. Na čitaocima je da se slože ili ne slože sa njegovim konstatacijama.

Mi se ovdje želimo osvrnuti na netačne činjenice i paušalne ocjene koje uvaženi dr. Senad ef. Agić iznosi.

U svom odgovoru na pitanje o sukobima unutar KBSA osim prve dvije rečenice Glavni imam skoro doslovno prepisuje tekst njegovih zaključaka do kojih je “došao nakon nedavne prepiske sa članovima Radne grupe kojoj je UO IABNA stavila u zadatak da istraži slučaj skupštine u St. Louisu” i koje je e-mailom slao kao odgovor na iskren i zvaničan poziv da prisustvuje zasijedanju Vanredne skupštine KBSA. Ono što dr. Senad ef. Agić ispušta iz tog e-maila jeste stav da “IABNA smatra, da ona nije strana nesporazuma i da sukobljene strane trebaju da nađu kompromis između sebe”.

Ako je to tako, kako onda Glavni imam može objasniti činjenicu da je “UO IABNA-e stavila u zadatak (Radnoj Grupi) da istraži slučaj STL”? Zar sami imami IABNA-e ne znaju istinu sa Skupštine na kojoj su bili prisutni, nego im je potrebna istraga od strane onih koji nisu bili na Skupštini?

U istom e-mailu dr. Agić kaže da: “IABNA nikada nije smatrala nalaz komisije (RG) obavezujućim nego samo kao viđenje stanja i preporuke Skupštini u Jacksonville“. Ako je to tako, kako onda Glavni imam može objasniti činjenicu da se upravo na osnovu nelegalnih odluka te Radne grupe formiraju nelegalne koordinacije KBSA u čijem osnivanju i on sam učestvuje?! Kako to da on sam poštuje odluke “Vijeća koordinacija” koje je nelegalno i nestatutarno oformila RG? Kako to da se suprotno tradiciji svih dosadašnjih Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike, a na osnovu nelegalnih odluka nelegalne RG, formira Odbor za organizaciju Susreta Bošnjaka i Skupštine KBSA čiji je i on član? Članovi Odbora za organizaciju su, uz Glavnog imama, članovi RG i par novinara čijim je novinama obećana materijalna i distributerska podrška na osnovu Zaključaka Savjetovanja u Chicago /22. novembar 2008./.

Kada smo već kod Savjetovanja koje je održano u Chicago osvrnut ćemo se i na tačku 5. pomenutog e-maila, a koju dr. Agić ovdje iznosi. Glavni imam vješto izbjegava činjenicu da je ideju za to savjetovanje inicirao Tajib ef. Pašanbegović, Glavni imam Islamske zajednice Bošnjaka Kanade, zajedno sa tadašnjim predsjednikom UO KBSA gosp. Amirom Čačkovićem sa intencijom da se sastanu UO IABNA i UO KBSA, a što i sam dr Agić potvrđuje u svom e-mailu riječima: “Postojali su zahtijevi za susretom i jednih i drugih sa UO IABNE“. Nažalost, dr. Agić je to odbio. Zajedno sa RG je organizovao “Savjetovanje” na kome je uslov za prisustvo neistomišljenika bila “pismena izjava da ne podržavaju legalni UO KBSA”. Za ovo postoje pisani dokazi i bit će prezentirani delegatima u Jacksonville.

Ef. Agic tvrdi da je Koordinacija Južni Ontario predložila “nemoralan” i “razarajući” prijedlog da se prekrši Statut. Istina je da je Koordinacija Juzni Ontario samo iskoristila svoje statutarno pravo da predloži izmjene Statuta, a što je i predviđeno članom 24. istog. Dakle, ne radi se o pozivu na kršenje već o prijedlogu za izmjene Statuta. Isto tako nije istina da je Radna grupa “dobila sveopću podršku i povjerenje IZ (IABNA)” – jer je poznato da ta RG nema podršku nijednog džemata iz Kanade, St. Louisa, New Yorka, Grand Rapidsa, Georgia, a i mnogih drugih imama.

Glavni imam kaže da je odluka većine “jedini pravni i moralni ishod”. Pa zašto se onda većinska odluka iz St. Louisa ne tretira isto? Možda se odgovor krije u istom e-mailu gdje dr. Agić kaže “Sva dešavanja poslije STL ukazala su na upitnost NE legaliteta, ali možda legitimiteta odluka”. Ovome treba dodati i izjavu predsjednika nelegalne RG koji na Savjetovanju u Chicagu kaže (tonski zapis radija “Naša riječ”) da RG svoj legalitet i legitimitet crpi iz zaključaka IABNA-e, BACA i Savjeta Koordinacija “koji nije Skupštinski organ”. Na osnovu ovoga je jasno zašto “druga strana nije dala ni jedan argument protiv izvještaja Radne Grupe”. Upravo RG svojim izjavama potvrđuje svoju nelegalnost i nestatutarnost, a naš najjači argument jeste Statut KBSA.

Glavni imam tvrdi da je “druga strana”, što očito uključuje legalni Upravni Odbor, činila poteze koji “graniče sa krajnim nemoralom” i tu govori o angažovanju advokata, ali čitaocima ne kaže kako je to bio jedini način da se odgovori na zaključke RG i njihovu odluku da legalnom i jednoglasno izabranom UO KBSA zabrani upotrebu imena, logoa i računa. Isto tako ne kaže da je zbog propusta gosp. Kalauzovića (koji nije pravnik) KBSA nekoliko godina dolazio u “not good standing” status zbog neplaćanja i neprodužavanja registracije kod Secretary of State što je bila osnovna dužnost agenta KBSA tj. gosp. Kalauzovića. Za svoje tvrdnje da su napravljeni falsifikati odluka većine i zloupotreba novca, dr. Agić će morati podnijeti valjane dokaze.

UO KBSA je odluku o sazivanju Vanredne skupštine u Grand Rapidsu donio na osnovu:

1. preporuke Komisije za usklađivanje pravnih i normativnih akata KBSA;
2. želje da se postojeća podjela, ili bolje reći neslaganje, što prije prevaziđe i svoje mandate stavi na raspolaganje;
3. pruži šansu svim zainteresovanim da bez ikakvog uslovljavanja iznesu svoje stavove;
4. pruži šansu onima (i tzv. RG) koji su zahtijevali (pa odustali) Vanrednu skupštinu da pred delegate iznesu svoje argumente i da predstojeći Susreti Bošnjaka u Jacksonville proteknu u duhu zajedništva a ne vrućih rasprava.

Dakle, odluka KKBSA Detroit nema nikakve veze sa sazivanjem Vanredne skupštine. Sazivanje Vanredne skupstine je dokaz koji govori protiv konstatacije uvaženog ef. Agića da je “stavljena tačka na svaki pokušaj kompromisa”.

Tačna je tvrdnja da je “u fazi formiranja komisije (RG) upućen poziv” pomenutim članovima UO i da su oni odbili. Ovdje je Glavni imam izostavio bitnu činjenicu-razlog odbijanja, a to je da su ti prozvani članovi UO napravili pravnu analizu akata KBSA i nisu mogli naći pravno uporište za formiranje Radne Grupe. Tko je započeo “neumjesnu korespodenciju“, neka odluče delegati u Jacksonville. Dr. Agića pozivamo da svim delegatima podijeli kopije cjelokupne korespodencije, u čemu ćemo mu svakakao pomoći. Smatramo važnim da se zna tko je šta pisao i govorio po štampanim i elektronskim medijima. Takođe primjećujemo da naš Glavni imam u svojim tumačenjima situacije oko KBSA koristi informacije iz e-mailova koji nisu upućeni njemu i time plasira informacije koje želi kako bi se stvorila pogrešna slika o nekom izmišljenom sukobu.

Članovi UO KBSA nikada nisu “anonimnim i primitivnim vrijeđanjem članova komisije i Gl. imama produbljivali sukob u Zajednici“ kao što nisu ni odgovorni za komentare pod “nick” imenima. Zanimljivo je da se Glavni imam sviju Bošnjaka osvrće samo na komentare na Bošnjaci.net, a ne i na komentare i izjave pojedinih članova RG, imama i “nick names” na PSS, Sabah… Najmanje što je Glavni imam mogao u ovom trenutku učiniti jeste bar jednako kritikovati obje strane, no on ostaje pri svome stavu da su ispravni samo oni koji se slažu sa njim. Bilo kakva kritika njegovog rada i postupka za njega je automatski blaćenje funkcije Glavnog imama ne pitajući se pri tome jesu li baš svi njegovi postupci u duhu vjere i funkcije koju obnaša. Htjeli Vi to ili ne, Vi ste još uvjek Glavni imam i onim džematlijama džemata koji se ne slažu sa Vašom ulogom oko tekuće problematike KBSA.

Zanimljiva je tvrdnja koju dr. Agić iznosi kako je “prije Skupštine u STL, predlagano E Ramiću da bude Generalni sekretar KBSA” pa molimo dr. Agića da javno kaže tko je predlagao, na osnovu koje statutarne odredbe i u čije ime je predlagao? Ako je dr. Agić nudio jednu tako značajnu funkciju gosp. Ramiću, zašto ga je nestatutarno isključio iz UO IABNA? Zar je KBSA potreban čovjek kojeg predsjedavajući, a i drugi članovi RG, etiketiraju kao “Miloševića”, Pinočea”, “diktatora”, “plagijatora”. Nije li važnije bilo ukloniti ga kako bi se na mjesto predsjednika UO postavio čovjek koji će bezpogovorno da Vas sluša?”

Poštovani dr. Agiću,

Vaš autoritet ne ruši “grupa ljudi u Kongresu” već Vaši potezi, inat-džemati i inat-koordinacije koje niču u Severnoj Americi, a koje Vi podržavate a počesto i sami inicirate.

Vaš autoritet ruši i Vaš odgovor na pitanje o nejedinstvu unutar IABNA-e i nastupu Vaših kolega, Imama na Vanrednoj skupštini u Grand Rapidsu. Mada niste bili prisutni ne smeta Vam da zaključite da “to što se o IZ govorilo u Grand Rapidsu, samo govori o neozbiljnosti i kritike i takvih kritičara, bolje reći kritizera”. Jedina prava istina je da su ti prisutni Imami uradili upravo ono što im imamsko zvanje nalaže tj. bili su sa svojim džematlijama i pozivali na apsolutno jedinstvo, pomirenje, time i prevazilaženja nesuglasica. Nažalost nije Vas bilo da prihvatite ruku pomirenja koja je još uvjek od sviju nas ispružena.

UO KBSA
Semir Đulić, glasnogovornik
Članak koji je objavljen na web situ kliker.info:
Senad ef. Agić : Nisu u pitanju sukobi Bošnjaka u Americi, radi se o diferencijaciji ?!