Protestna Nota Europskoj Akademiji Nauka i Umjetnosti

Protestna Nota Europskoj Akademiji Nauka i UmjetnostiN/R Europska akademija nauka i umjetnosti, Vijeće Europe, Cristina Gallach, Olli Rehn, Thomas Krings, Angela Merkel, Doris Pack, Jose Manuel Baroso, Jacques Barrot, Louise Arbour, Florence Hartmann

PREDMET: Protestna Nota Europskoj akademije nauka i umjetnosti povodom uručivanja certifikata Rajku Kuzmanoviću u članstvo istoimene naučne institucije

Poštovani,

Na samom početku želimo istaknuti kako neizmjerno cijenimo i uvažamo Vaš rad na promoviranju raznih naučnih oblasti kao i Vašoj iskrenoj želji, trudu i doprinosu u razvoju međukulturalnog dijaloga kao i cjelokupnom razvoju europskog društva. Istovremeno, koristimo ovu priliku kako bi izrazili naše neizmjerno žaljenje, konsternaciju i frustiranost u vezi Vaše sramne i potpuno neshvatljive odluke o primanju u članstvo Vaše slavne institucije Rajka Kuzmanovića koji je inkarnacija svih osobina i ideologija koje se suprostavljaju samim fundamentima na kojima je baziran rad Europske akademije znanosti i umjetnosti.

Dotična osoba je najviši predstvanik jedne tvorivene koja je nastala prilikom agresije na jednu suverenu državu, pljačke i zločina nesagledivih razmjera koji su prerasli u najteži oblik, to jeste genocid. Zamolili bi Vas da se bolje upoznate sa radom Međunarodnog suda pravde i Tribunala u Hagu u kojem su procesuirani utemeljitelji navedene tvorevine, a čiji je Kuzmanović legitimni ideološki nasljednik. Dozvolite da Vas podsjetimo i na rezoluciju Europskog parlamenta od 15. januara 2009.godine, kada je izglasana Rezolucija o Srebrenici prilikom koje je 11. juli, datum na koji je počinjen genocid u tom gradu, proglašen Danom sjećanja i žalosti u Europi. Direktnu odgovornost za genocid u Srebrenici snosi tvorevina čiji je Kuzmanović današnji predstavnik. Kao intelektualcima i naučnim ljudima sigurno Vam je poznata latinska izreka “Errare humanum est, perseverare diabolicum“. S time Vas pozivamo kao znanstvenike, ali prvenstveno kao ljude sa integritetom, da istinski preispitate Vašu odluku u vezi učlanjivanja Rajka Kuzmanovića u Europsku akademiju.

U nadi da ćete uzeti u razmatranje našu Protestnu notu, i da ćete se pozitivno odazvati na nju, primite našu punu podršku za Vaš budući rad i aktivnosti.

S poštovanjem!

Mr. Haris Alibašić, predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike
dr. Enver Imsirevic Munja, general, predsjednik Patriotskog fronta RBiH
Semir Lokmić, predsjednik Fondacije « Zlatni Ljiljan » i urednik Armijabih.com
Fahrudin Omerbasić, glavni urednik web portala Plbih.org
Esad Krcić, glavni urednik web magazina Bosnjaci.net
Mirsad Drinčić, predsjednik Bosna prkosna od sna
Ferid Sefer, gl. urednik Chicagoraja.net