Usvojena Rezolucija Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike

Usvojena Rezolucija Kongresa Bošnjaka Sjeverne AmerikeNa Vanrednoj Skupštini Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) u Grand Rapids-u, održanoj 28. 02.
2009. godine, usvojena je:

R E Z O L U C I J A

I

Ovo je historijski trenutak u kojemu mi, sjevernoamerički Bošnjaci, objavljujemo da ćemo prevazići izazove nejedinstva i ujedinjeni krenuti ka poboljšanju svijesti o sebi i svojoj budućoj korisnoj ulozi u američkom, kanadskom i bosanskohercegovačkom društvu, tako što ćemo promovirajući i prakticirajući opći interes i dobro iznad osobnog, uspostaviti jedinstven KBSA kao jako bošnjačko uporište, koje će kao jedinstven nacionalno politički glas pridonositi boljoj bošnjačkoj budućnosti, kako u Sjevernoj Americi, tako i u Bosni i Hercegovini (BiH).

Američki i kanadski Bošnjaci imaju najboljeg partnera u KBSA da se odupru iskušenjima asimilacije, a ujedno prihvate pozitivne tekovine integracije, te odbrane i ojačaju sve komponente bošnjačkog narodnog bića tako što će u najrazvijenijem području na svijetu predstavljati i zagovarati najbolje vrijednosti i interese kako bošnjačkog naroda, tako i bosanskohercegovačke građanske države i društva.

II

KBSA se bori za očuvanje i jačanje Bošnjaštva kao narodne pripadnosti. Bošnjaci dijele zajedničke kulturne, historijske, običajne, jezičke, duhovne, folklorne, biološke i druge osobine i interese, kao i suverenu osobnu svijest o pripadnosti svom bošnjačkom narodu. Nakon agresije i genocida, Bošnjaci dijele i duboke egzistencijalne interese i prioritete. Sve ove odrednice bošnjačkog narodnog bića, KBSA će braniti i jačati u američkom Melting potu, kanadskom Kulturnom mozaiku i u bosanskohercegovačkom multilateralnom društvu.

III

Paralelno sa borbom za Bošnjaštvo kao pripadnošću jednom starom, autohtonom evropskom narodu, KBSA se bori i za bosanskohercegovačku naciju Bosanaca i Hercegovaca, kojom Bošnjaci obznanjuju svoje bosanskohercegovačko građansko, državotvorno, teritorijalno i evropsko opredjeljenje u jedinstvenoj, demokratskoj, nezavisnoj, suverenoj državi BiH i slobodnom civilnom društvu.

IV

Suverenitet države BiH je nedjeljiv, neprenosiv i neupitan. Ova tri atributa suvereniteta, uz norme Internacionalnog pravnog poretka o pravu na kontinuitet ustavnosti i ustavnih procedura i nepriznavanju rezultata diskontinuiteta (agresijom i genocidom), omogućavaju legitimnu akciju KBSA na poništavanju rezultata agresije i genocida u cilju odbrane i obnove jedinstvenog bosanskohercegovačkog državnog i društvenog tkiva.

KBSA odbacuje lažnu karakterizaciju ¨da se u BiH dogodio građanski rat¨. Prema internacionalno pravno utvrđenim i dokumentiranim postavkama, na Republiku BiH, 177. članicu Organizacije Ujedinjenih Nacija, izvršena je vojna agresija Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Nad Bošnjacima je izvršen zločin genocida, niz ratnih zločina i zločina prema čovječnosti, što predstavlja grubo kršenje Povelje UN, Internacionalnog prava i Konvencije o genocidu.

IV – 1. Za KBSA postoji samo jedinstvena, demokratska, suverena i nezavisna država BiH, a Republika Srpska (RS) postoji samo kao dio ilegalnog, oktroiranog dejtonskog ustava, Aneksa 4. Internacionalni sud pravde u Den Haag-u, vrhovni pravni organ Ujedinjenih Nacija, je Presudio da je RS rezultat genocida po Konvenciji koja ne samo zabranjuje genocid, nego i rezultate genocida smatra ništavnim. KBSA smatra da stranu kojoj se sudi na sudu i presudi, ne treba pitati za pravni sistem države BiH.

IV – 2. Za KBSA je bitno šta o budućnosti BiH i njenom ustavu misle stvarni subjekti prava, lojalni građani države koji je žele.

IV – 3. KBSA traži primjenu Presude Internacionalnog suda pravde, od 26. februara, 2007: A to nije samo novčana naknada, nego brisanje rezultata genocida, jer bez toga neće biti niti pravde, a niti novčane naknade.

IV – 4. KBSA ističe da bi prihvaćanje bilo kakvih amandmana na Dejtonski ustav, značilo i prihvaćanje Dejtonskog ustava nastalog na genocidu. To bi ujedno značilo odustajanje od Presude Internacionalnog suda pravde od strane same žrtve genocida, što niko u ime žrtve nema pravo učiniti.

IV – 5. Umjesto amandmana na dejtonskim osnovama (konsenzus sa Republikom Srpskom), KBSA traži potpuno novi ustav države BiH, koji će nastati na principima Povelje UN, Evropskog ustava i Ustava RBiH – od kojih niti jedan ne poznaje etnički ili entitetski princip podjele vlasti. KBSA smatra da je građanin temeljna čestica univerzalnosti građanstva iz koje logika jednakopravnosti svih građana u pravima i dužnostima ne može izuzeti ikojeg pojedinca, a kamoli vjerske, nacionalne, ideološke ili političke grupe. KBSA ističe da je u BiH potrebno otkloniti ikakvu ulogu diktatora, pa pojavio se on iznutra ili bio delegiran izvana. BiH nisu potrebni ničiji i nikakvi diktatori.

KBSA šalje poruku svim građanima i narodima BiH, da nijedan predstavnik nijednog naroda u BiH ne smije potpisati dokument kojim BiH gubi svoju historijski verifikovanu državnost na osnovu internacionalnog prava. To bi se desilo da je potpisan Aprilski paket ustavnih promjena ili Prudski sporazum. Tokom pregovora o novom ustavu, BiH ne smije učiniti ništa što bi dovelo u pitanje njenu državnost, jedinstvenost njenog državnog i društvenog tkiva, nezavisnosti i suverenost po osnovu internacionalnih zakona. KBSA smatra da građani i narodi BiH mogu pobijediti mračne sile ekstremnih nacionalizama sa istoka i zapada.

Polazeći od stanja dezorijentacije Bošnjaka, nedostatka jasne nacionalne politike, nejedinstva među liderima, odsustva nacionalnog programa, krize autoriteta i međusobnog povjerenja, nepouzdanja u postojeće demokratski uspostavljene političke i institucionalne forme donošenja i provedbe odluka, a na osnovu razočaranosti američkih i kanadskih Bošnjaka dometima aktualne bošnjačke politike, KBSA podržava održavanje bošnjačkog sabora u organizaciji neovisne bošnjačke politički obrazovane i odgovorne inteligencije.

Sabor kao demokratska institucija i visoki izraz volje naroda sa obvezujućim odlukama, bi ponudio način rješavanja institucionalnih, državnih i nacionalnih pitanja. To se posebno odnosi na oblast primjena zakona, jačanja demokratskog karaktera institucija političkog sistema, demokratizacije bošnjačkih političkih stranaka, lišavanja autoritarnog duha vječitih i nezamjenjivih bošnjačkih vođa koji guše svaku pamet, kreaciju i inicijativu. Sabor bi javno pozvao na vladavinu zakona i odstranjivanje korupcije i nedoličnosti političara.

Sabor se treba baviti i problemom ekonomskog i demografskog stagniranja Bošnjaka, stranih investicija i privatizacije. Za rješavanje ovih problema potrebna je elementarna državotvorna i teritorijalna svijest, poštivanje i provođenje zakona.

VI

KBSA podržava povratak sjevernoameričkih Bošnjaka u BiH. U tom smislu razmotriće formiranje posebnog tijela za povratak. Protjerani Bošnjaci se neće vraćati samo na osnovu obećanih kredita, već jedino ako dođe do političkog rješenja i stabilizacije države i društva u BiH. Krediti, bez ukidanja konzekvenci agresije i genocida, bez pravne garancije očuvanja jedinstvene, nezavisne, suverene države BiH i otvorenog, slobodnog civilnog društva, bez jačanja osnovnih državnih funkcija – neće vratiti i održati protjerane Bošnjake.

Rezolucija je usvojena od strane delagata Skupštine KBSA u Grand Rapids-u, 28. februara 2009.