Saopćenje za Javnost Upravnog Odbora Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike

Upravni Odbor KBSA je u subotu, 22. novembra održao sastanak u Chicagu i donio sljedeće zaključke.
I. Upravni odbor Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (UO KBSA) je dao punu podršku Koordinaciji KBSA Chicago (K KBSA Chicago), na čelu sa predsjednikom Koordinacije Džaferom Kulenovićem, te pohvalio rad Koordinacije.
II. U cilju pripreme vanredne skupštine KBSA planiranu za 28i februar 2009, usvojeni su sljedeći zaključci:

 • Formira se Organizacioni tim za pripremu vanredne skupštine u GR na čelu sa mr. Kemalom
  Hamulićem, predsjednikom Koordinacije KBSA GR (K KBSA GR)
  , koji će dopuniti sastav Organizacionog tima.
 • Registracija delegata za vanrednu skupštinu traje do 26. 2. 2009. godine do kada se trebaju poslati uplate za delegate. Uplate za delegate će važiti sa sva zasjedanja Skupstine do maja 2010. godine.
 • Prijedlog izmjena i dopuna Statuta KBSA, Statutarna komisija treba dostaviti na javnu raspravu
  nakasnije do 30. 12. 2008.

III. UO KBSA je donio odluku o izradi analize KBSA u pogledu potrebnih aktivnosti KBSA prema trenutnoj
političkoj situaciji u BiH.

IV. Aktivnosti UO KBSA po pitanju susreta Bošnjaka SA u Jacksonville. Vanredna skupština KBSA u GR će
usvojiti zaključke po pitanju održavanja Skupštine KBSA u Jacksonville.

VI. Pohvaljen je rad pojedinih članova UO, mr. Amira Čačkovića, mr. Harisa Alibašića, te spoljneg saradnika Daniela Toljage na završetku web stranice KBSA na engleskom jeziku koja se može naći na www.bosniak.org. UO KBSA je donio odluku o završetku web stranice na bosanskom jeziku. U okviru ove tačke donesena je i odluka o izradi pisanog izdanja Glasa KBSA u sastavu Bošnjačke Dijaspore sa svim aktivnostima KBSA u posljednja tri mjeseca.

Ponovno je data puna podrška zaključcima Komisije za usaglašavanje normativnih i pravnih akata KBSA („Komisija“) od 15. novembra ove godine u svim tačkama da:

 • KBSA treba da zadrži Statut kao glavni radni dokument,
 • Izmjene Statuta KBSA treba da odraze promjene i razvoj KBSA kao neprofitne organizacije,
 • Bylaws treba da se zadrži, ali u predloženoj ispravljenoj formi, i kao takav da omogući KBSA sticanje statusa neprofitne organizacije,
 • Osnivanje budućih Koordinacija KBSA mora ići po ustaljenoj proceduri i ostaje isključivo u nadležnosti UO KBSA,
 • Se organizuju komiteti i ukine Koordinacioni Savjet radi poboljšanja rada KBSA,
 • Se predlaže promjena održavanja Kongresa na biennialnoj bazi (svake dvije godine),
 • Se utvrđuje da je Skupština najviši organ KBSA i da jedino Skupština bira članove UO KBSA. Njene odluke su neopozive. Stoga su svi od strane Skupštine u Saint Louisu u maju 2008. izabrani članovi UO KBSA legalno izabrani,
 • Se osuđuju napadi na pojedine članove UO u javnosti,
 • Se jača medijska kampanja na engleskom jeziku,
 • Se predlaže održavanje vanredne Skupštine KBSA.
 • UPRAVNI ODBOR KONGRESA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE (UO KBSA)