Saopćenje za Javnost Statutarne Komisije KBSA

Na zahtjev Upravnog Odbora Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (UO KBSA) početkom jula 2008. godine osnovana je Komisija za usaglašavanje normativnih i pravnih akata KBSA („Komisija“). Cilj Komisije je bio da ispita osnovanost osporavanja legitimiteta UO KBSA u sadašnjem sastavu bazirano na postojećim dokumentima KBSA i da dotične dokumente usaglasi sa trenutnim stanjem i pozicijom KBSA.

UO je dao Komisiji rok do 15tog novembra da se oglasi sa svojim zaključcima. Ovim povodom, Komisija izdaje sljedeće saopćenje za javnost:

Kratak sadržaj:
1. KBSA treba da zadrži Statut kao glavni radni dokument,
2. Izmjene Statuta KBSA su u toku i treba da odraze promjene i razvoj KBSA kao neprofitne organizacije,
3. Bylaws treba da se zadrži, ali u predloženoj ispravljenoj formi, i kao takav da omogući KBSA sticanje statusa neprofitne organizacije,
4. Osnivanje budućih Koordinacija KBSA mora ići po ustaljenoj proceduri i ostaje isključivo u nadležnosti UO KBSA, s tim što bi Koordinacije trebale izvršiti pojedinačnu registraciju na nivoima svojih država-domicila,
5. Organizovanje Komiteta i ukidanje Koordinacionog Savjeta radi poboljšanja rada KBSA,
6. Prijedlog promjene održavanja Kongresa na biennialnoj bazi (svake dvije godine),
7. Pitanje osporavanja proceduralnih dijelova Kongresa u St. Luisu 2008 godine,
8. Osuda napada na pojedine članove UO u javnosti,
9. Jačanje medijske kampanje na engleskom jeziku,
10. Zaključak Komisije i potreba za održavanjem vanredne Skupštine KBSA.

Pojašnjenja:
Detaljno objašnjenje pojedinih zaključaka Komisije za usaglašavanje normativnih i pravnih akata KBSA se iznosi u ovom saopćenju radi boljeg informisanja javnosti i zainteresovanih stranaka, a bazirano je na potvrđenim činjenicama.

Prijedlozi ove Komisije su:

1. Da KBSA zadrži Statut KBSA kao svoj radni dokumenat, sa dodatnim preciziranjima tj. izmjenama Statuta. Komisija i dalje radi na ovim izmjenama u konsultaciji sa pravnicima. Ovo su izmjene koje bi omogućile nesmetani daljnji rad KBSA. Po završetku, predložene izmjene će biti priložene javnosti i članovima KBSA na bosanskom jeziku. Statut mora biti osnovni pravni akt koji uređuje unutarnju strukturu i odnose pojedinih članova organizacije. Na osnovu njega se rješavaju nesuglasice unutar KBSA i njegovih pojedinih članova.

2. Da Statut i Bylaws KBSA budu zvanični dokumenti KBSA ali da u slučaju proturječnosti, odredbe Statuta KBSA kao radnog dokumenta budu primjenjene.

3. Da KBSA zadrži Bylaws KBSA u izmjenjenoj verziji, te da isti posluži kao osnova za traženje non-profit statusa KBSA.

4. Da osnivanje Koordinacija KBSA bude isključivo u nadležnosti UO KBSA kao i do sada, s tim da se Koordinacije trebaju registrirati na nivou države. Ovim se izbjegava prelijevanje sukoba unutar lokalnih zajednica na sam KBSA.  Upravni odbori pojedinih koordinacija moraju imati najmanje sedam (7) članova. Koordinacije koje su osnovane nakon Skupštine u St. Luisu, a bez znanja Upravnog odbora, smatrat će se ilegalnim sve dok UO ne dostave validno obrazloženje o osnivanju. U protivnom pravnim putem mora im biti zabranjeno korištenje imena, obilježja i amblema KBSA.

5. Da se u skladu sa novom strategijom KBSA ukine Koordinacioni savjet [jer isti unosi paralelizam u funkcioniranje UO KBSA i zadire u ingerencije Skupštine] a da UO formira KOMITETE za politička i strateška pitanja u odnosima sa institucijama BiH i zemljama u kojima žive Bošnjaci, te druge Komitete prema potrebama KBSA.

Komisija predlaže sljedeće oblasti djelovanja:

  • Komitet za pravna pitanja uključujući status neprofitne organizacije,
  • Inicijativni Komitet za osnivanje Svjetskog kongresa Bošnjaka, bošnjačkog muzeja genocida, bošnjačke akademije nauka i sabora Bošnjaka,
  • Komitet za informisanje i održavanje web stranice KBSA,
  • Komitet za kulturu i obilježavanje nacionalnih praznika,
  • Komitet za članstvo i odnose sa drugim zajednicama,
  • Komitet za solicitaciju donatora.

Članove Komiteta predlažu Koordinacije, a njihov izbor potvrđuje UO KBSA. Na čelu svakog Komiteta je član UO KBSA, izabran(a) prema sposobnostima, stručnoj spremi i afinitetu. Svaki komitet pravi nacrt pravilnika o radu komiteta u skladu sa Statutom i Bylaws KBSA. Taj nacrt potvrđuje UO KBSA i proglašava ga radnim dokumentom dotičnog Komiteta.

6. Da se održavanje Skupštine KBSA preinači u detaljno pripremljene Konvencije sjevernoameričkih Bošnjaka svake druge godine. Ovo bi pomoglo radu pojedinih odbora i boljem organizovanju finansiranja KBSA. Također bi ojačalo rad UO KBSA i doprinijelo jačanju stalnih odnosa KBSA sa relevantnim institucijama i pojedincima bliskim BiH i njenim interesima.

7. Komisija je razmotrila situaciju nastalu nakon i u vezi Skupštine u St. Luisu 2008 te zaključuje sljedeće:

  • a.  Spisak predloženih članova KBSA, zajedno sa biografijama istih, je bio dostavljen svim koordinacijama KBSA 3. maja 2008. kao prethodnica sastanku u St. Luisu 24. maja 2008.
  • b.  Delegati Skupštine koji su bili prisutni na glasanju u St. Luisu (65 članova) su jednoglasno izabrali čitav UO KBSA, bez i jednog glasa protiv. Jedino je prijedlog koji se odnosio na izmjenu Statuta radi produženja mandata članovima Upravnog Odbora bio žučno raspravljan, da bi na kraju delegati Skupštine KBSA glasali ZA produženje mandata jednim glasom više, te nakon drugog kruga glasanja sa 28 glasova „ZA“ i 21 protiv, uz 1 suzdržan glas.  
  • c.  I u Bylaws i u Statutu KBSA stoji da je Skupština najviši organ KBSA i da jedino Skupština bira članove UO KBSA.  Njene odluke su neopozive.  Stoga su svi od strane Skupštine izabrani članovi UO KBSA legalno izabrani. Članovi koji su dobrovoljno istupili iz UO radi neslaganja sa odlukama većine UO ne mogu predstavljati KBSA na bilo koji način. Niti u postojećem Statutu niti u Bylaws ne postoji pravna osnova za formiranje organa izvan KBSA radi preispitivanja rada KBSA kako je to uradila tzv. Radna Grupa za ispitivanje legalnosti Skupštine u St. Louisu. Stoga su sve njene aktivnosti nelegalne i neobavezujuće.
  • d.  Komisija sugerira UO da ovlasti Komitet za pravna pitanja kako bi se eventualni budući napadi na legalne organe KBSA spriječili, a sve u skladu američkih pravnih odredaba.

8. Komisija smatra da je dosadašnja praksa UO KBSA da se oglašava povodom značajnih događaja za BiH i dijasporu ispravna i podržava UO da ovu praksu i dalje nastavi.  Komisija najoštrije osuđuje napade na pojedine članove UO u javnost. Komisija ohrabruje UO da nastavi sa dosadašnjim profesionalizmom i preporučuje ignorisanje ovakvih spletki od strane pojedinaca i takozvanih ‘nezavisnih’ medija. 

9. Komisija smatra da je UO KBSA napravio pozitivan korak ka jačanju medijske kampanje na engleskom i da je web stranica KBSA veliki pomak naprijed: http://www.cnab.us.

10. Uzimajući u obzir sve priložene činjenice, najbolji izlazak iz nametnute krize bi bio sazivanje vanredne skupštine koristeći postojeću proceduru zacrtanu u sadašnjem Statutu i Bylaws KBSA. Na vanrednoj skupštini bi se odredili ili potvrdili članovi UO KBSA. Rok za sazivanje vanredne skupštine bi trebao biti u narednih četiri mjeseca, sa najkasnijim održavanjem krajem februara 2009 godine. Ovim bi se Komisiji za usaglašavanje pravnih i normativnih akata KBSA dalo dovoljno vremena da predložene izmjene Statuta završi i pošalje svim Koordinacijama na razmatranje. Vanredna skupština bi takođe služila za usvajanje (ili ne-usvajanje) predloženih poboljšanja Statuta KBSA.

Imajući u vidu da Komisija i dalje radi na ovim promjenama, ista zadržava pravo da javnosti predoči izvještaj svog tekućeg rada.

mr. Kemal Hamulić
Predsjednik Komisije

Članovi Komisije: dr. Đenita Pašić, dipl. ecc. Željko Miličević, Tajib ef. Pašanbegović, mr. Muhamed ef. Hasić, profesor Semir Đulić, mr. Haris Alibašić.