Pismo KBSA Predsjedništvu BiH u Vezi Potrebe Prevođenja Presude MSP na Zvanične Jezike u BiH

Predsjedništvu Bosne i Hercegovine
14. februar 2008.
 
NJ. E. Željko Komšić, Predsjedavajući Predsjedništva BiH
NJ. E. Dr. Haris Silajdžić, član Predsjedništva BiH
NJ. E.  Nebojša Radmanović, član Predsjedništva BiH

Poštovane ekselencije,
 
Presuda Međunarodnog suda pravde (MSP) protiv Srbije je najteža osuda jedne države od postojanja MSP. Presudom MSP, Srbija je proglašena krivom po dva osnova.
 
Prvi osnov odgovornosti Srbije je nesprečavanje genocida u Bosni i Hercegovini (BiH).
 
Drugi osnov je nekažnjavanje genocida i s tim u vezi, Srbija je proglašena  odgovornom za kontinuirano kršenje Konvencije o genocidu zbog odbijanja da Međunarodnom krivičnom tribunalu za područje bivše Jugoslavije {MKTJ} izrući optužene za genocid na čelu sa Ratkom Mladićem.
 
Od 26.02. 2007. godine, datuma donošenja Presude pa do danas, Srbija je nastavila kršiti Konvenciju o genocidu, a garant izvršenja presude je Savjet bezbjednosti UN-a.
 
Iako je Srbiji presuđeno po dva osnova tužbe, država BiH kao podnosilac tužbe ne može biti u potpuunosti zadovoljna. Nezadovoljstvo se očituje u dva pravca. Dijelom Presude i djelovanjem MSP u ovom slučaju. Naime, MSP je pored utvrđivanja dva nivoa odgovornosti Srbije, oslobodio Srbiju direktne odgovornosti za genocid u BiH, ali i direktne odgovornosti za genocid u Srebrenici. MSP je presudio da se zločin genocida desio samo u Srebrenici i nigdje više u BiH, a odgovornost za genocid u Srebrenici je prebacio na Republiku Srpsku (RS), odnosno na vojsku i policiju RS.

Drugi osnov nezadovoljstva BiH je pasivan, zbunjujući, licemjeran i ničim objašnjiv odnos MSP u odnosu na znanje o postojanju za postupak izuzetno bitnih skrivenih “zaštićenih” dokumenata na MKTRJ i u arhivama Srbije. Naime, MSP, u situaciji kada su svjetska javnost  i mediji bili upoznati o postojanju tajnih i skrivenih dokumenata, nije ništa samostalno uradio da dođe u posjed navedenih dokumenata, pa čak i u situaciji kada je BiH strana zvanično zahtijevala reakciju MSP u cilju pribavljanja takvih dokumenata.
 
Ne prejudicirajući moguću drugačiju presudu MSP u slučaju da je MSP raspolagao navedenom dokumentacijom, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike,(KBSA), krovna organizacija koja zastupa interese više od 350.000 američkih i kanadskih Bošnjaka smatra da je sam postupak pred MSP bio bitno narušen što je rezultiralo i donošenjem neodgovarajuće presude.
 
KBSA smatra da je MSP donio presudu koja nije utemeljena na međunarodnom pravu i međunarodnim standardima i propisima koji reguliraju rad MSP.
 
KBSA traži od državnih organa BiH da pokrenu proceduru utvrđivanja i obavještavanja UN-a da  li je MSP povrijedio međunarodno pravo, ignorišući i odbijajući pokrenuti inicijativu za dolazak u posjed skrivenih dokumenata za koje je znala i svjetska javnost da su sakriveni i zaštićeni na MKTJ i u Srbiji i to upravo zbog postupka pred MSP.
 
KBSA traži od državnih organa BiH da u tekućem periodu moguće revizije postupka pred MSP preduzmu sve mjere da se dođe u posjed dokumentacije koja je sakrivena i zaštićena u Srbiji i na MKTJ, ali i druge dokumentacije koja bi bila relevantna za pokretanje revizije.
 
KBSA traži od organa BiH da se od Savjeta bezbjednosti UN-a  zatraži hitna reakcija imajući u vidu da Srbija već godinu dana krši naloge iz Presude odnosno i dalje krši Konvenciju o genocidu nehapseći Mladića i druge optužene od strane MKTJ.
 
KBSA traži da Predsjedništvo BiH uputi pismo predsjedniku MKTJ i Glavnom tužiocu MKTJ da se u narednim postupcima i suđenjima protiv Perišića, Šešelja, Stanišića i drugih u pravno propisanoj proceduri skine oznaka tajnosti sa dokumenata kojima je MKTJ dao zaštitu, a vode porijeklo iz arhiva Srbije. Posebna odgovornost je na Predsjedniku MKTJ i na Glavnom tužiocu od kojeg očekujemo inicijativu u svim postupcima i podnošenje zahtjeva za skidanje oznaka tajnosti i zaštite.
 
KBSA zahtjeva od Predsjedništva BiH da se presuda MSP hitno objavi u službenom glasniku BiH na engleskom jeziku i na jezicima konstitutivnih naroda BiH.
 
KBSA traži od Predsjedništva BiH da pokrene proceduru u okviru UN i EU za trajno brisanje i ukidanje naziva MUP RS i da se trajno zabrani postojanje zločinačke organizacije pod nazivom MUP RS-a, kao organizacije odgovorne za genocid u Srebrenici, što je  utvrđeno presudom MSP i presudama MKTJ. Osnova Konvencije o genocidu iz 1948. je primarno kažnjavanje genocida, ali i sprečavanje genocida sa idejom da se nikada više ne ponovi holokaust. Trajnim ukidanjem MUP RS i trajnim brisanjem naziva MUP RS mi zapravamo tražimo poštovanje dijela konvencije koji podrazumijeva sprečavanje i prevenciju genocida.
 
KBSA traži od Predsjedništva BiH pokretanje inicijative da se, na osnovu presude MSP, svim pripadnicima MUP RS i VRS  iz 1995. godine trajno zabrani rad u svim bezbjednosno-obavještajnim strukturama BiH i budućoj policiji BiH, kao i u radu Oružanih snaga BiH.
 
KBSA traži od Predsjedništva BiH da utvrdi koliko je presuda izrečeno za zločin genocida u Srebrenici od strane pravosudnih organa BiH i da se zatraži odgovornost svih nadležnih zbog propusta u nekažnjavanju zločina genocida u Srebrenici.
 
S poštovanjem
Emir Ramić
Predsjednik UO KBSA