KBSA: Evropa Svoj Monolog Prodaje kao Dijalog

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), krovna organizacija sjevernoameričkih Bošnjaka koja zastupa interese više od 350.000 američkih i kanadskih Bošnjaka u potpunosti podržava postupak Ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine {BiH} Tarika Sadovića da zajedno s delegacijom BiH napusti 11. Kongres evropske policije u Berlinu, nakon što mu organizatori Kongresa nisu dozvolili da govori u okviru panela “Evropska strategija u borbi protiv terorizma”, iako je imao tretman VIP gosta Kongresa i njegovo učešće na panelu bilo blagovremeno najavljeno.

BiH je evropske i svjetske zajednice izdana u borbi za svoju nezavisnosti

To što je ministru Sadoviću, zvaničnom predstavniku BiH na Kongresu, ponuđeno da se nakon izlaganja svih panelista iz publike javi za riječ i obrati prisutnima, uz prijetnju da će mu, ukoliko odstupi od teme panela, biti isključen mikrofon, je negiranje države BiH, negiranje državnih napora BiH na planu jačanja političke, ekonomske i posebno siguronosne situacije u državi koja je od evropske i svjetske zajednice izdana u borbi za svoju nezavisnosti, teritorijalni integritet i suverenitet. Istovremeno zabrana učešća ministra Sadovića na Kongresu evropske policije od strane organizatora je negiranje svih tekovina na kojima se razvijala, razvija i razvijat će se Evropska Unija.

KBSA smatra da ovaj postupak organizatora Kongresa evropske policije ne ide u prilog naporima države BiH u procesu njenih evroatlanskih integracija.

Potezi organizatora Kongresa evropske policije idu u suprotnom smjeru od civilizacije

KBSA smatra da je Evropi potreban direktan kontakt s Bošnjacima, evropskim muslimanima, koji stoljećima žive na Balkanu, nemaju drugog puta osim da žive u toleranciji sa svojim kršćanskim susjedima, kako bi prekinula obmanu koju joj serviraju srpski ultranacionalni takozvani intelektualci. Potezi organizatora Kongresa evropske policije ne idu u tom smjeru.

KBSA ističe da Bošnjaci žele dijalog sa Evropom. Ali, dijaloga nema, jer Evropa svoj monolog prodaje kao dijalog. Bošnjaci svjedoče evropsku pripadnost, ali Evropa vidi samo predrasude. Duh ujedinjene Evrope svoju koheziju treba graditi sa BiH i posebno sa Bošnjacima, putem ustanovljavanja dijaloga sa njima, umjesto što financiraju srpske intelektualne profitere koji Evropi prevode šta su to i ko su to Bošnjaci.

KBSA smatra da Evropu treba zanimati što Bošnjaci kao Bosanski muslimani, južni Slaveni koji više od hiljadu godina žive na evropskom tlu, kao politički traumatiziran narod, kao jedini evropski narod koji živi u nezvaničnom getu nemaju nikakve veze sa tzv. islamskim terorizmom i što od te pojave nikad niko u BiH nije stradao.

Evropska policija vjeruju samozvanim stručnjacima iz Beograda koji imaju ultranacionalističke korijene

Odluka organizatora 11. Kongresa evrospke policije pokazuje da duh ujedinjene Evrope, što se BiH tiče se susreće sa ozbiljnim problemom. Kako evropske institucije misle promovirati principe ujedinjenja, slobode i jednakosti prema jedinom getoiziranom narodu u Evropi i prema jedinoj državi u Evropi u kojoj još egzistiraju rezultati agresije i genocida, ne dozvoljavajući predstavnicima te države da se obrate na jednom takvom skupu kao što je Kongres evropske policije?

S Daytonskim mirovnim sporazumima mi smo imali pravo očekivati da će naši zapadno-evropski susjedi poduprijeti integraciju i jednakost BiH u Evro-atlantskim institucijama, uključivo sprovođenje reda i zakona i anti-terorizma. Nažalost, nekima u Evropi je to promaklo i propustili su priliku time da su minimalizirali status BiH umjesto da ga prihvate kao kapacitetnu kvalitetu koja doprinosi diskusiji, izradi političkih mjera i sprovođenju u djelo istih. Očito je da neki u Kongresu evropske policije vjeruju samozvanim stručnjacima iz Beograda koji imaju ultranacionalističke korijene i dnevni red i kao takvi su dobrodošli govoriti u imenu Bosne i Hercegovine. To je pogotovo zabrinjavajuće kad su takvi bili uhvaćeni u činu prevare u pridobivanju statusa državljana i diplomate u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik UO KBSA
Emir Ramić.