CBNA Announces Appointment of Executive Director: Selma Porča

CBNA Announces Appointment of Executive Director: Selma Porča

The Board of Directors of the Congress of Bosniaks of North America (“CBNA”) is delighted to announce the appointment of Selma Porča as CBNA’s Executive Director, beginning in April of 2022.

Selma Porča was born in Banja Luka, Bosnia and Herzegovina (“Bosnia”). After her family was forcefully expelled from Banja Luka in 1992, she became a refugee, first in Travnik, then Zenica, before fleeing to Sarajevo via the Tunnel of Hope while the city was under siege. She moved to Seattle, WA with her family after the war ended.

Ms. Porča graduated from the University of Washington with a Bachelor of Business Administration, majoring in Accounting and a Master of Professional Accounting, majoring in Tax. Following her graduation, Selma worked for PwC and Deloitte. She brings over a decade of professional experience working closely with multinational companies in various aspects relating to their mobile workforce and ensuring that corporations and taxpayers comply with global tax laws and regulations.

In addition to her professional background, Ms. Porča brings extensive experience serving on Boards of several non-profit organizations.

“Over the past eighteen months, Selma Porča has successfully served on the Board of Directors of CBNA and was instrumental in setting a new path for the organization, as well as helping implement its mission and vision” said Mr. Amir Ovčina, the president of CBNA’s Board of Directors. “I believe that Selma’s professionalism, leadership and work ethic will be recognized by our communities and that her engagement will benefit the entire Bosniak community in North America.”

In her new professional role as the Executive Director of CBNA, Selma Porča will be responsible for overseeing CBNA’s administration, development of new programs, community outreach and implementation of the organization’s short- and long-term strategic plans.  

“I am deeply honored and humbled that the members of the CBNA Board of Directors have placed their trust in me. I sincerely thank them for their support and that of our communities. Volunteering has always been very important to me. I made time for it, even with a very demanding career. However, it was my work with the CBNA team and interactions with our communities, that truly fulfilled and inspired me to take this next step” said Selma Porča in her statement. “The situation in our homeland and beyond is such that it requires maximum engagement from all of us. As a result, I decided to leave my professional corporate career in order to devote my time and experience to what I think is more important now, and that is working with our communities to ensure that our voice is heard even louder across North America.”

The Congress of Bosniaks of North America is an independent and non-partisan national organization of North American Bosniaks that articulates and represents Bosniak interests and promotes positive aspects of Bosniak culture, heritage, ethics, and values in the United States and Canada. 


Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike imenovao Selmu Porča za izvršnu direktoricu

Upravni Odbor Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) sa zadovoljstvom objavljuje imenovanje Selme Porče za izvršnu direktoricu organizacije. Gospođa Porča će početi raditi puno radno vrijeme za našu organizaciju i zajednicu od aprila 2022 godine.

“Neizmjerno sam sretan da je Selma Porča prihvatila poziciju izvršne direktorice KBSA. Tokom proteklih osamnaest mjeseci Selma je uspješno učestvovala u radu Upravnog odbora KBSA i bila je ključna osoba u trasiranju novog puta organizacije i implementacije naše misije i vizije. Njen trud, entuzijazam i energiju su prepoznali svi članovi Upravnog odbora koji su dali jednoglasnu podršku njenom imenovanju” rekao je predsjednik KBSA Amir Ovčina. 

“Vjerujem da će Selmin profesionalizam, radna etika i moralne vrijednosti biti prepoznati od strane naše zajednice te da će se njenim budućim angažmanom okoristiti čitava bošnjačka zajednica u Sjevernoj Americi”.

Gospođa Porča ima više od decenije korporativnog iskustva koje je stekla u dvije velike konsultantske kompanije: PwC i Deloitte. U toku svoje poslovne karijere blisko je sarađivala sa multinacionalnim kompanijama u organizovanju globalnog kretanja njihove mobilne radne snage, vodeći računa da se korporacije i poreski obveznici pridržavaju internacionalnih poreskih propisa.

Selma Porča je rođena u Banja Luci odakle je njena porodica protjerana 1992. godine. Prvo su preselili u Travnik pa onda u Zenicu gdje je živjela u izbjeglištvu. U Sarajevo ulazi kroz Tunel spasa i tu ostaje tokom opsade grada, dok je njen otac bio pripadnik Armije BiH. Poslije rata Selma i njena porodica se sele u Sijetl, u saveznoj državi Vašington.

Diplomirala je na University of Washington poslovnu administraciju, smjer računovodstvo a potom je na istom univerzitetu magistrirala profesionalno računovodstvo, smjer porezni sistem. Pored svog profesionalnog iskustva, gospođa Porča posjeduje iskustvo i u nevladinom sektoru gdje je učestovala u radu odbora nekoliko nevladinih organizacija.

U svojoj novoj profesionalnoj ulozi izvršne direktorice KBSA, Selma Porča će biti odgovorna za nadgledanje administracije, uspostavu mreže saradnje sa lokalnim zajednicama te implementaciju strateškog plana organizacije.

“Najiskrenije se zahvaljujem UO KBSA na povjerenju te brojnim članovima naše zajednice na podršci. Aktivizam i volonterski rad je uvijek bio važan dio mog života. Uvijek sam posvećivala vrijeme zajednicama u kojima sam živjela jer to smatram da je dužnost svakog građanina. Moj dosadašnji rad u timu KBSA me je doista inspirisao te sam uvidjela da me rad sa našom zajednicom duhovno ispunjava. Istovremeno, situacija u našoj domovini a i šire je takva da zahtjeva maksimalan angažman svih nas. Zato sam odlučila da svoj profesionalni angažman u Deloitte zamjenim onim što smatram da je sada važnije, a to je rad na terenu da bi se glas naše zajednice još jače čuo na ovom kontinentu. Odlučila sam da je vrijeme da svoje iskustvo posvetim nečemu zajedničkom i većem od svakog od nas pojedinačno.”  

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) je nezavisna i nestranačka nacionalna organizacija Bošnjaka Sjeverne Amerike koja artikulira i zastupa bošnjačke interese i promovira pozitivne aspekte bošnjačke kulture, naslijeđa, etike i vrijednosti u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi.