Amra Šabić-El-Rayess pokreće platformu za umrežavanje bh. dijaspore

Amra Šabić-El-Rayess pokreće platformu za umrežavanje bh. dijaspore

BiHUNITED ZA JAČU, PROSPERITETNU BiH JEDNAKIH PRAVA ZA SVE


(New York – 3. mart 2022) Amra Šabić-El-Rayess, ugledna profesorica sa prestižnog Columbia Univerziteta u New Yorku, zajedno sa drugim istaknutim članovima bh. dijaspore, pokreće platformu BiHUnited čiji cilj je okupljati organizacije i pojedince koji se zalažu za animaciju i harmonizaciju aktivnosti za građansku, multietničku, suverenu, nezavisnu, funkcionalnu, modernu, mirnu, pravnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu u kojoj će svi građani i građanke imati jednaka prava. BiHUnited je nezavisna, neprofitna platforma i nije povezana sa političkim partijama niti podržava političke kandidate.

“Bh. dijaspora je u proteklom periodu stasala u ozbiljnu i kompetentnu intelektualnu snagu koja može i želi konkretno pomoći ekonomskom, akademskom, kulturnom i društvenom razvoju BiH, a posljednja dešavanja i napadi na Bosnu i Hercegovinu i na individualna prava svakog njenog građanina i građanke su probudili kako bh. dijasporu tako i prijatelje Bosne i Hercegovine koji su se sada ozbiljno angažovali na očuvanju mira ne samo u BiH i na Balkanu nego i šire“, istaknula je predsjednica BiHUniteda, dr. Amra Šabić-El-Rayess.

Kako je istakla, BiHUnited ne zamjenjuje rad drugih organizacija bh. dijaspore koje marljivo rade širom svijeta, već ima namjeru dodatno ih povezati i potaknuti jaču saradnju među njima i time pretočiti sve individualne napore u jednu kolektivnu, globalnu i pozitivnu silu. BiHUnited se isključivo bavi jačanjem kolektivne svijesti i edukacijom članova dijaspore kao i drugih zajednica da bi se očuvao mir i izgradila prosperitetna Bosna i Hercegovina.

“BiHUnited će raditi na promociji bosanskohercegovačke multikulturalnosti, na tom velikom bogatstvu koje proizlazi iz svih naših različitosti te se zalagati za prosperitetnu, nedjeljivu i građansku Bosnu i Hercegovinu bez diskriminacije i etničke mržnje. Jedan od ciljeva organizacije je i edukacija i promocija kulture sjećanja te suprotstavljanje pokušajima negiranja ili umanjenja razmjera zločina i valifikacije genocida“, – navedeno je iz BiHUnited.

Svi članovi bh. dijaspore koji žele dati svoj doprinos razvoju jače i bolje Bosne i Hercegovine mogu se priključiti ovoj platformi na zvaničnoj stranici BiHUnited.

Kongres Bosnjaka Sjeverne Amerike je ponosni partner BiHUnited.